Hramadstva

Cima Biełaruskich atrymaŭ dva hady chatniaj chimii

U svaim apošnim słovie na sudovym pasiadžeńni muzyka paprasiŭ prabačeńnia ŭ blizkich i prychilnikaŭ.

Fota Nadziei Bužan

Jon adznačyŭ, što jaho rodnyja pieražyvali i nie razumieli, što adbyvajecca, piša Tut.by. Jon raspavioŭ, što jaho staŭleńnie da zdaroŭja źmianiłasia — jon zajmajecca sportam, amal nie ŭžyvaje ałkahol i šmat čytaje.

Abvinavačany skazaŭ, što pastajanna dumaje pra svaju dačku i choča maksimalna pakazać joj baćkoŭskuju luboŭ.

Sud prysudziŭ muzyku Cimu Biełaruskich da dvuch hadoŭ chatniaj chimii. Druhomu abvinavačanamu Antonu Kryvieckamu taksama dali dva hady chatniaj chimii.

Chatniaja chimija praduhledžvaje abmiežavańnie voli biez nakiravańnia ŭ vypraŭlenčuju ŭstanovu. Asudžanaha staviać na ŭlik u kryminalna-vykanaŭčaj inśpiekcyi, jamu zabaroniena ŭžyvać navat słabaałkaholnyja napoi. Na praciahu ŭsiaho terminu jaho naviedvaje milicyja, paśla 19.00 jon abaviazany znachodzicca doma. Možna chadzić na pracu abo vučobu, ale maršrut stroha abmiežavany. Karotkaterminovy vyjezd u inšy nasieleny punkt mahčymy tolki z dazvołu kryminalna-vykanaŭčaj inśpiekcyi.

***

Milicyja zatrymała Cimu Biełaruskich 6 studzienia ŭ hulniavym kłubie ŭ Minsku. Pry asabistym vobšuku ŭ jakoha byŭ vyjaŭleny hašyš (kala 0,0375 hrama) i amfietamin (1,96 h).

Paviedamlałasia, što narkotyki śpiavak i jaho pryjaciel kupili praź internet. Častku ŭžyli ŭ pamiaškańni hulniavoha kłuba, reštki vyjavili rabotniki milicyi. Padčas asabistaha pieratrusu Cimy byŭ znojdzieny taksama psichatrop. Svaju vinu abvinavačanyja pryznali. Cima byŭ adpuščany pad zakład, a jaho tavaryš znachodzicca pad vartaj.

Čytajcie taksama: Sudziać Cimu Biełaruskich. Prakuror prosić dva hady chatniaj chimii

Kamientary

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

MZS Polščy abviarhaje infarmacyju ab zabaronie na ŭjezd dla biełaruskich aŭtamabilaŭ — Viačorka10

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

Čamu tak šmat maładych chvareje na rak?5

Stała viadoma, jak pakarali biełarusa, jaki adrezaŭ vušy sabaku3

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →