Ułada

U butaforskaj Partyi pracy i spraviadlivaści vyhaniajuć staršyniu, bo pajšoŭ na dyjałoh z apazicyjaj. Partyju addaduć Tapuzidzisu?

U Biełarusi isnuje Respublikanskaja partyja pracy i spraviadlivaści — absalutna butaforskaje ŭtvareńnie, jakoje nie maje ni ŭpłyvu, ni jakoj-kolviek viadomaści siarod ludziej. Sapraŭdnyja zadačy hetaj arhanizacyi — stvarać uražańnie palityčnaj kankurencyi ŭ Biełarusi i vyłučać praŭładnych naziralnikaŭ i členaŭ kamisij.

Pieravaha hetaj struktury ŭ tym, što jana aficyjna zarehistravanaja ŭ Ministerstvie justycyi, a značyć, moža nabirać siabroŭ i lehalna vieści palityčnuju dziejnaść. Raniej hetym nie zajmalisia, bo ŭ šmathadovaha lidara partyi — lotčyka i palitruka Vasila Zadniapranaha — nie było ni takoha zadańnia ad uładaŭ, ni ŭłasnaha žadańnia.

Ale paśla padziej žniŭnia Zadniapranaha praniało: jon zrazumieŭ, dzie žyvie, i staŭ nierašuča, ale ŭsio ž vykazvacca pra padziei ŭ krainie. 

Zadniaprany, u pryvatnaści, zajaviŭ, što ludzi na vulicach — heta nijakija nie narkamany i prastytutki, a narmalnyja biełarusy, daviedzienyja da adčaju. 

Takoj volnicy jamu nie daravali, i ŭčora BiełTA paviedamiła pra toje, što rašeńniem partyi Zadniaprany vyklučany ź jaje šerahaŭ. U adkaz jon raspaŭsiudziŭ pres-reliz z abviaržeńniem infarmacyi. Što ž robicca ŭ partyi?

Jak davodzić «Našaj Nivie» Vasil Zadniaprany, adbyłasia sproba «rejdarskaha zachopu».

«7 śniežnia da mianie prychodzić deputat parłamienta Andrej Strunieŭski (Respublikanskaja partyja pracy i spraviadlivaści atrymała ŭ Pałacie pradstaŭnikoŭ šeść miescaŭ — «NN»). Kaža, maŭlaŭ, jość rašeńnie źvierchu — Zadniapranaha vyrašana prybrać, tamu treba sychodzić. A partyju, maŭlaŭ, uznačalić Pavieł Tapuzidzis (miljanier, haspadar «Karony» i «Tytuń-Inviesta» — «NN»).

Ja kažu: «Andrej, ty razumieješ, pra što havoryš?!» 

A jon mnie: «Kali admovišsia, budzie niepryjemny scenar, mohuć paciarpieć dzieci». 

A potym ja daviedvajusia, što Alaksandr Ściapanaŭ — načalnik minskaj partyjnaj arhanizacyi — pačynaje słać hancoŭ u rajony, schilać da praviadzieńnia źjezdu. Maŭlaŭ, jość «rašeńnie źvierchu», Zadniapranaha treba mianiać. Mnie ludzi zvoniać: što adbyvajecca?» — raskazvaje kiraŭnik partyi. 

Pavodle słovaŭ Zadniapranaha, paśla hetaha było praviedziena pasiadžeńnie «partvykankama», na jakim jon vyklučyŭ z partyi raskolnika Ściapanava, deputata Strunieŭskaha i jašče troch čałaviek, u tym liku Ihara Parečyna — eks-pamočnika Dźmitryja Paŭličenki pa arhanizacyi vieteranaŭ śpiecnaza.

Paśla hetaha, kaža jon, jaho paplečnikam stali nazvańvać z pahrozami.

Tym časam praciŭniki staršyni praviali svoj schod, na jakim i vyklučyli Zadniapranaha z partyi.

Zadniaprany pierakonvaje, što hety schod niezakonny, a jon zastajecca kiraŭnikom. «Nakirujem skarhu ŭ Mininfarm nakont publikacyi na BiełTA ź niepravieranaj infarmacyjaj, — kaža jon. — Ja navat chadziŭ siońnia na pryjom u Administracyju prezidenta, i hałoŭny ideołah Andrej Kuncevič zapeŭniŭ mianie, što nijakich rašeńniaŭ pa partyi nie prymałasia». 

«Naša Niva» pahavaryła i z tym samym «raskolnikam» — Alaksandram Ściapanavym. Heta 70-hadovy mužčyna, jaki pačynaŭ karjeru palitrukam, a potym staŭ prafiesijnym čynoŭnikam: pieraskokvaŭ pa kirujučych pasadach administracyi Frunzienskaha vykankama, byŭ namieśnikam načalnika ŭpraŭleńnia fizkultury i sporta Minharvykankama, a ciapier — namieśnik hienieralnaha dyrektara škoły alimpijskaha rezierva pa tenisie. 

«Zadniaprany adyšoŭ ad palityčnaha kursu partyi! Ciaham hetaha hoda było vielmi šmat zvankoŭ, skarhaŭ na jaho. Naša asnoŭnaja masa partyi — 99% (u RPPS dekłarujuć, što ŭ ich 10 tysiač siabroŭ — «NN») patrabavała razhledzieć pytańnie ab jaho znachodžańni. I voś my praviali źjezd, na im vystupiła 15 čałaviek, začytali šmat listoŭ z roznych abłaściej i adzinahałosna pryniali rašeńnie vyklučyć jaho z partyi», — tłumačyć Ściapanaŭ.

Što mienavita nie tak z «kursam» Zadniapranaha?

«Jon praciŭnik taho, što my ź dziaržaŭnymi ściahami prajechali ŭ aŭtaprabiehu, jon vioŭ dyjałoh sa stačačnymi kamitetami, adpraviŭ pradstaŭnika na pasiadžeńnie apazicyjnych partyj. Nazapasiłasia vielmi šmat», — tłumačyć Ściapanaŭ.

Ale što ž u hetym drennaha? My paprasili Ściapanava prajaśnić pazicyju da kanca i adkazać jašče na paru pytańniaŭ. 

Ci sfalsifikavanyja vyniki prezidenckich vybaraŭ? — «Nie, jany prajšli aficyjna na poŭnaj zakonnaści». 

Ci katavali ludziej u milicyi? «Nichto nie katavaŭ, usio vielmi dobrazyčliva było».

Dyk, moža, i nie zabivali nikoha? «Zabitych niama, paranienych taksama».

Pavieł Tapuzidzis, fota Dźmitryja Bruško, Tut.by

Što da Paŭła Tapuzidzisa, to biznesmien nazyvaje situacyju «hłupstvam».

«Nie havarycie na hetuju temu. Ja nie lublu, kali mnie zadajuć takija durackija pytańni», — adkazaŭ jon karespandentu «Našaj Nivy».

Kamientary

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj16

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie18

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →