Zdareńni11

Juny i pjany minčuk-narkaman naprakudziŭ u dziciačym sadku i raźnios dva padjezdy. Jak jaho pakarali?

Heta nie palityka, heta druhoje.

Chłopiec žyvie ŭ Minskim rajonie z maci i babulaj. Žančyny nie spraŭlalisia ź jaho vychavańniem: 16-hadovy chłopiec nidzie nie vučyŭsia i nie pracavaŭ, nikoha nie słuchaŭ. Jon znachodziŭsia na ŭliku ŭ inśpiekcyi pa spravach niepaŭnaletnich, pakolki raniej jaho vykryli va ŭžyvańni śpirtnych napojaŭ, pišuć «Minsk-naviny».

Padziei adbylisia ŭ žniŭni. Chłopiec na aŭtobusie pryjechaŭ u Minsk, kab sustrecca ź siabrami. Bližej da viečara kampanija vyrašyła vypić. Upiacioch, raźmiaściŭšysia ŭ skviery na Łahojskim trakcie, pryjacieli vypili dźvie plaški harełki i dva litry piva. Razyšlisia pozna, hramadski transpart užo nie chadziŭ, i chłopiec nie zmoh dabracca dadomu.

Jon prysieŭ na łaŭku ŭ dvary, užyŭ miefiedron, jaki napiaredadni nabyŭ u narkašopie.

Zatym pieralez praz płot na terytoryju dziciačaha sadka. Zaŭvažyŭšy pryadčynienaje akno, jon vybiŭ maskitnuju sietku, adkryŭ stvorku i prakraŭsia ŭ charčabłok.

Tam uziaŭ viečka ad vialikaj kastruli ź nieržaviejučaj stali i nakiravaŭsia ź joj u kalidor, dzie sutyknuŭsia z achoŭnikam. Da taho času apošni, pačuŭšy padazrony šum, užo nacisnuŭ tryvožnuju knopku i ciapier abśledavaŭ budynak. Mužčyna pacikaviŭsia ŭ chłopca, što jon tut robić. Junak ździŭlena adkazaŭ: «Chiba nie čujecie? Na dachu stralajuć!» – i nakiravaŭsia da vychadu. Achoŭnik nie staŭ pieraškadžać, bačačy, što małady čałaviek znachodzicca ŭ nieadekvatnym stanie.

Ź viečkam u rukach jon adpraviŭsia błukać pa načnym horadzie.

Na vulicy Kramskoha ŭ Zialonym Łuzie ŭvahu chłopca pryciahnuła žančyna, jakaja siarod nočy vyjšła ŭ dvor pahladzieć, čamu spracavała sihnalizacyja ŭ jaje aŭtamabili. Marmyčučy niešta niedarečnaje, padletak zamachnuŭsia ŭ jaje bok viečkam.

Pierapałochanaja aŭtaŭładalnica paśpiašałasia nazad u padjezd, ale Maksim dahnaŭ jaje, schapiŭ za vopratku, pavaliŭ na padłohu i staŭ bić pa hałavie viečkam, a taksama dvojčy ŭdaryŭ žančynu nahami. Choć jana hučna kryčała, nichto z susiedziaŭ nie vyjšaŭ na dapamohu.

Raptam debašyr zamior i spytaŭ: «Dzie stvoł?» Paciarpiełaja nie razhubiłasia i adkazała, što na druhim paviersie. Chłopiec nakiravaŭsia ŭvierch pa leśvicy, a minčanka zabiehła ŭ svaju kvateru — bałazie žyła na pieršym paviersie — i patelefanavała ŭ milicyju.

Chłopiec pačaŭ bić rukami i nahami pa ŭvachodnych dźviarach kvater i navat paškodziŭ adnu ź ich. Zatym nakiravaŭsia ŭ padjezd inšaha doma, dzie prarabiŭ toje ž samaje. Kali jon staŭ bicca ŭ kvateru na šostym paviersie, dzie pražyvała adzinokaja žančyna, pierapałochanaja haspadynia patelefanavała na liniju «102».

Niaprošany vizicior hučna patrabavaŭ adkryć jamu, pahražajučy pačać stralbu. Kali minčanka skazała, što vyklikała milicyju, chłopiec syšoŭ, paškodziŭšy pa šlachu jašče adny dźviery.

U vyniku naŭmysnych dziejańniaŭ junak źniščyŭ i paškodziŭ majomaść, jakaja naležała dziciačamu sadku i traim paciarpiełym. Ahulnaja suma škody skłała 242 rubli.

U chutkim časie chulihana zatrymali. Jaho maci raspaviała śledčamu, što ŭsynaviła jaho ŭ trochhadovym uzroście. Spačatku ŭsio było dobra, ale, kali chłopčyku spoŭniłasia 12 hadoŭ, pačalisia ciažkaści — padletak staŭ niekiravanym, nie chacieŭ vučycca, kanfliktavaŭ z damačadcami. U 2021-m za ŭčynieńnie šmatlikich administracyjnych pravaparušeńniaŭ jaho nakiravali ŭ zakrytuju vychavaŭčuju ŭstanovu, dzie jon pravioŭ dva hady. Paśla vyzvaleńnia źmianiŭsia — staŭ dapamahać maci pa haspadarcy, u ich palepšylisia adnosiny.

Ale chłopiec znoŭ źviazaŭsia z drennaj kampanijaj, pierastaŭ načavać doma, pačaŭ užyvać śpirtnoje, a na prośby blizkich źmianić ład žyćcia nijak nie reahavaŭ.

Maci junaka, daviedaŭšysia pra toje, što zdaryłasia, prasiła prymianić da syna mieru strymańnia ŭ vyhladzie zaklučeńnia pad vartu, pakolki nie spraŭlajecca ź jaho vychavańniem.

Ale jon vinu pryznaŭ i całkam raskajaŭsia, sud pryznaŭ jaho vinavatym va ŭčynieńni złačynstva, praduhledžanaha č. 3 art. 339 KK (asabliva złosnaje chulihanstva), i pryznačyŭ pakarańnie ŭ vyhladzie 3 hadoŭ pazbaŭleńnia voli z adterminoŭkaj vykanańnia pakarańnia na 3 hady.

Kamientary1

  • Woodoo Cult
    22.04.2024
    Jaki ž jon minčuk, kali pryjechaŭ "pakarać" stalicu z vobłaści? ))

Maryja Vasilevič narešcie znajšła pracu. Ź jaje sprabujuć zrabić zamienu Malavanyču

Maryja Vasilevič narešcie znajšła pracu. Ź jaje sprabujuć zrabić zamienu Malavanyču

Usie naviny →
Usie naviny

Kamała Charys zajaviła, što bałatujecca na pasadu prezidenta ZŠA 10

Staršynia Viarchoŭnaha suda anansavaŭ čarhovuju chvalu vyzvaleńnia palitviaźniaŭ18

Palicyja Ukrainy pakazała fota mierkavanaha zabojcy Iryny Faryjon7

Rašeńnie źniać svaju kandydaturu Bajden pryniaŭ siońnia. Jano stała niečakanaściu dla jahonaha štaba9

«Nadyšoŭ čas abjadnacca i pieramahčy Trampa». Bajden padtrymaŭ kandydaturu Kamały Charys na vybarach29

«Najhoršy prezident u historyi krainy». Donald Tramp prakamientavaŭ vychad Džo Bajdena z prezidenckaj honki21

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki47

Fakielnaje šeście i bajkiery. Jak adśviatkavali ŭ Hudahai1

Łatuška: pryhavoranaha da rasstrełu Kryhiera mohuć abmianiać na supracoŭnika FSB Krasikava7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Maryja Vasilevič narešcie znajšła pracu. Ź jaje sprabujuć zrabić zamienu Malavanyču

Maryja Vasilevič narešcie znajšła pracu. Ź jaje sprabujuć zrabić zamienu Malavanyču

Hałoŭnaje
Usie naviny →