Usiaho patrochu88

«U Pinsku heta narmalnaja źjava». Drevy na haradskoj nabiarežnaj ableplenyja źmiejami

Karystalnica tyktoku ź Pinska dniami pakazała kadry z haradskoj nabiarežnaj: vysadžanyja ŭzdoŭž raki tui akazalisia paŭsiul ableplenyja vužami, jakija vypaŭźli pahrecca na viasnovym soniejku, piša Telegraf.news.

Niekatoryja hledačy spačatku vyrašyli, što na videa — štučnyja źmiei, adnak miascovyja žychary zapeŭnili, što paŭzuny — samyja što ni na jość sapraŭdnyja.

Sa słoŭ aŭtarki videa, «viasnoj u Pinsku heta narmalnaja źjava», a sioleta vužoŭ tak šmat, što jany «navat na drevach siadziać».

Dla niekatorych pinčukoŭ, pa ich ułasnym pryznańni, heta stała «ŭžo šmathadovaj tradycyjaj: viasnoj šukać vužoŭ u parku i na nabiarežnaj», kudy, miarkujučy pa ŭsim, źmiei vyłaziać u soniečnaje nadvorje pahrecca.

Pry hetym, pa słovach niekatorych, na soniejku hrejucca «biaskryŭdnyja vužyki», adnak inšyja hledačy pryznalisia, što ŭ takich «kamiačkach» na drevach časam sustrakajucca i hadziuki — adziny vid atrutnych źmiej u Biełarusi.

@_svetlenkaia_

♬ Podruhi - Diana Hurckaja

U suviazi z hetym niekatoryja kamientatary, jakija asabliva ŭrazilisia, prapanavali vyklikać MNS, kab nie «zdaryłasia niepapraŭnaje», kali «dzieci pryjduć i nie zaŭvažać». Na što aŭtarka videa adznačyła, što «hetych vužykaŭ treba samich ratavać ad dziaciej», pakolki tyja «ciahajuć niaščasnych pa ŭsioj nabiarežnaj».

«Uzrovień vady mocna padniaŭsia. Zaŭsiody čamuści šmat vužoŭ, kali takoje adbyvajecca. Vada spadzie, schavajucca», — zapeŭniŭ adzin z hledačoŭ. 

Čytajcie taksama:

U honar Charysana Forda nazvany vid źmiej, raniej nie viadomy navucy

U Minskaj vobłaści zaŭvažyli redkuju źmiaju

U haradskim parku Pinska zaŭvažyli kłubok bujnych vužoŭ VIDEA

Kamientary8

 • Dacent
  08.04.2024
  Cikava. Niachaj poŭzajuć, heta ichnaja prastora.
 • Imia
  08.04.2024
  Visiat kak cacki na jełačkach
 • Cikava
  08.04.2024
  U mianie na panadvorku taksama žyŭ vuž. Moj kot usprymaŭ jaho jak kankurenta pa kolkaści spajmanych myšak i žabak. Cudoŭnyja byli časy)))

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →