Mierkavańni55

Čaho čakać ad vybaraŭ u Rasii i jak jany adabjucca na Biełarusi? Razvažajuć analityki

Uładzimir Pucin, jaki kiruje Rasijaj 20 hadoŭ, 15-17 sakavika budzie pieraabiracca na nastupny termin. «Naša Niva» spytała ŭ ekśpiertaŭ, jakich źmien varta čakać paśla zaviaršeńnia elektaralnaj kampanii ŭ samoj Rasii i jak heta moža adbicca na Biełarusi. «Kreml pahladzieŭ na Cichanoŭskuju i zrabiŭ pracu nad pamyłkami».

łukašenka pucin łukašienko putin
Čarhovyja vybary Pucina ŭ Rasii projduć 15-17 sakavika. Fota: Contributor Getty Images

«Kreml nie dapuściŭ antyvajennych kandydataŭ, kab nie paŭtaryŭsia fienomien Cichanoŭskaj»

Rasijski palitołah Abas Halamaŭ kaža, što ŭ płanie farmalnych vynikaŭ nijakich niečakanaściaŭ nie budzie.

«Ale z punktu hledžańnia realnaha źmiestu moža ŭźniknuć pytańnie. Ci budzie realnaje adčuvańnie lehitymnaści Pucina adpaviadać aficyjnym źviestkam?»

Halamaŭ ličyć, što pieravažnaja bolšaść rasijan, jak unutry krainy, tak i za jaje miežami, paličać, što ŭvieś praces vybaraŭ byŭ sfalsifikavany.

«Usio zanadta vidavočna, pakolki jašče na pačatkovym etapie da vybaraŭ nie byŭ dapuščany ni adzin alternatyŭny kandydat. Siarod dapuščanych niama nikoha, chto b vystupaŭ suprać vajny. Ułada całkam pazbaviła ludziej vybaru, bo pytańnie vajny — hałoŭnaje ŭ rasijskim palityčnym paradku dnia»,

— adznačaje ekśpiert.

Niadopusk da vybaraŭ takich kandydataŭ, jak Duncova i Nadzieždzin, palitołah tłumačyć tym, što ŭ Kramli, hledziačy na Biełaruś, zrabili pracu nad pamyłkami i nie stali dapuskać da vybaru taho, chto moh by stać ruskaj Cichanoŭskaj.

Halamaŭ adznačaje, što adrazu byŭ upeŭnieny ŭ takim raźvićci padziej.

piaskoŭ pucin pieskov putin
Rasijskim uładam važna było nie dapuścić antyvajennych kandydataŭ na vybary, kaža palitołah Halamaŭ. Fota: Sputnik, Kremlin Pool via AP

«Jany bačyli, jak heta byvaje, na prykładzie Cichanoŭskaj. U Kramli razumiejuć, što kali siarod kandydataŭ budzie čałaviek, jaki zajmaje kankretna antyvajennuju pazicyju, to niezaležna ad jaho asabistych jakaściaŭ u Pucina naohuł nie budzie šancaŭ», — ličyć ekśpiert.

Na jaho dumku, pieršapačatkova suprać vajny było kala traciny rasijan, ale ciapier da ich dadałasia vialikaja kolkaść tych, chto rasčaravaŭsia i prosta stamiŭsia ad vajny.

«Tamu z samaha pačatku było zrazumieła, što Kreml nie dapuścić nivodnaha z antyvajennych kandydataŭ, kab nie paŭtaryŭsia fienomien Cichanoŭskaj».

Kažučy pra źmieny, jakija čakajuć Rasiju paśla vybaraŭ, palitołah vyłučaje rost niezadavolenaści, uzmacnieńnie represij i mahčymuju čarhovuju chvalu mabilizacyi. U płanie represij, ličyć Halamaŭ, Pucin na fonie Łukašenki pavodzić siabie bolš hnutka i razumna.

«Jon razumieje tupikovaść hetaha šlachu i da apošniaha imkniecca iści pa im u minimalnaj stupieni, dzie možna abyścisia biez represij, źviartajučysia da ich tolki tam, dzie bieź ich nielha.

Łukašenka ŭ adroźnieńni ad Pucina adrazu pajšoŭ pa hetym šlachu. Ale jamu ŭ hetych adnosinach praściej, pakolki navat va ŭmovach adsutnaści lehitymnaści ŭ Łukašenki jość Pucin, jaki budzie jamu dapamahać. A ŭ Pucina takoha Pucina niama».

Datyčna vierahodnaści pratestaŭ, Halamaŭ adznačaje, što masavaj niezadavolenaści dla ich pačatku niedastatkova.

«Nieabchodna adčuvańnie pasłableńnia režymu, adčuvańnie, što pratest nie budzie bieskarysnym. U situacyi, kali ty nie čakaješ nijakaha inšaha vyniku akramia represij, pratestavać nie budzieš».

Zatrymańni na antyvajennaj akcyi ŭ Rasii. Ilustracyjnaje fota: AR

Razam z tym Halamaŭ razvažaje:

«Kali, naprykład, akcyja «Apoŭdni suprać Pucina» sapraŭdy budzie masavaj, to vynikam stanie rezkaje pasłableńnie jaho lehitymnaści. Možna skazać, što da hetaha času jana «kulhała na adnu nahu». Było adčuvańnie, što prezident robić niešta nie toje, ale pry hetym bolšaść razumieła, što jon pa pravie zajmaje svaju pasadu.

Paśla hetych vybaraŭ jaho lehitymnaść, imavierna, užo budzie «kulhać» na abiedźvie nahi. Chutčej za ŭsio nie tolki ŭzmocnicca adčuvańnie taho, što nam nie padabajecca jaho kurs, ale i adbudziecca strata prava havaryć ad imia ŭsioj krainy. Paśla ciapierašnich vybaraŭ moža pačać farmavacca mierkavańnie, što ŭ jaho niama prava kazać ad imia 150 miljonaŭ rasijan, što jon nie ŭsienarodna abrany prezident, a ŭzurpatar», — ličyć ekśpiert.

Na dumku rasijskaha palitołaha, padobnaje raźvićcio situacyi moža značna asłabić pazicyi Pucina. U tym liku ŭ adnosinach z elitami.

«U takich situacyjach i adbyvajucca niejkija zmovy, vajennyja mieciažy, putčy. Tamu choć farmalna palityčnaja situacyja budzie zastavacca takoj ža, źmiastoŭna jana budzie mianiacca», — miarkuje Abas Halamaŭ.

Što tyčycca Biełarusi, to, na dumku rasijskaha palitołaha, nijakich źmienaŭ u dačynieńni da našaj krainy paśla praviadzieńnia vybaraŭ u RF čakać nie varta.

«Dla Łukašenki pieraabrańnie Pucina budzie kart-błanšam»

Palityčny analityk infarmahienctva «Pozirk» Alaksandr Kłaskoŭski ličyć, što nie varta čakać siurpryzaŭ ad prezidenckich vybaraŭ u Rasii.

Płany rasijskaj apazicyi pravieści akcyju «Apoŭdni suprać Pucina» Kłaskoŭski nazyvaje słabaj stratehijaj.

«Miechanizmy falsifikacyi vybaraŭ u Rasii hetak ža dobra adpracavanyja, jak i ŭ Biełarusi, tamu tut tolki možna vieści havorku pra pieraabrańnie Pucina, kali jon prosta «praštampuje» sabie novy termin».

Pieraabrańnie Pucina na čarhovy termin nie źmienić ničoha ni dla Biełarusi ŭ cełym, ni dla Łukašenki ŭ pryvatnaści.

«Dumaju, što dla Łukašenki pieraabrańnie Pucina budzie mieć stanoŭčyja nastupstvy, bo takim čynam jon atrymaje ŭskosny kart-błanš i na ŭłasnaje pieraabrańnie.

Bo kali b ujavić, što Pucin pryznačaje sabie pierajemnika, to i da Łukašenki mahli b uźniknuć pytańni z boku Kramla. A kali Pucin idzie na novy termin, to i dla Łukašenki absiah adkryty i nijakich psichałahičnych barjeraŭ niama».

Analityk taksama adznačaje, što ciapier Pucin i Łukašenka znachodziacca ŭ dobrych stasunkach. A dumki zamianić Łukašenku ŭ Kramla byli chiba što ŭ 2020 hodzie, kali padčas masavych pratestaŭ Maskvie zdavałasia, što Biełarusi nie atrymajecca vyjści z palityčnaha kryzisu.

«Ale koštam represij Łukašenka zacemientavaŭ situacyju. Akramia taho, Pucin raspačaŭ poŭnamaštabnuju vajnu suprać Ukrainy, dzie Łukašenka vystupiŭ chaŭruśnikam», — adznačaje Kłaskoŭski.

pucin łukašenka putin łukašienko
«Kali b ujavić, što Pucin pryznačaje sabie pierajemnika, to i da Łukašenki mahli b uźniknuć pytańni z boku Kramla», — razvažaje Kłaskoŭski. Fota: Contributor Getty Images

Na jaho dumku, Łukašenka ciapier całkam zadavalniaje Kreml, dy i koniej na pierapravie nie mianiajuć.

Kłaskoŭski nie dumaje, što paśla pieravybaraŭ Pucin zachoča pahłynuć Biełaruś jak suciašalny pryz na fonie adsutnaści vialikich pośpiechaŭ va Ukrainie.

«Zaležnaść Biełarusi ad Rasii i biez taho pakrysie raście, što napeŭna zadavalniaje Kreml. Taksama heta možna dobra vykarystoŭvać dziela supraćpastaŭleńnia Ukrainie. Maŭlaŭ, hladzicie, kali vy siabrujecie z Rasijaj, to ŭ vas usio budzie dobra».

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Čytajcie taksama:

Čym Pucin davioŭ Makrona?

«Niekatoryja bajacca zapeckać svaje biełyja palčatki». Kłaskoŭski pakrytykavaŭ padychod demsiłaŭ

Viarchoŭny sud Rasii kančatkova adchiliŭ skarhu Nadzieždzina ab niadopusku da prezidenckich vybaraŭ

Kamientary5

 • Tadevuš Branoŭski.
  13.03.2024
  Dziakujučy "ofisam" staŭleńnie palakaŭ da biełarusaŭ jak da žyvioły. Horš tolki da cyhan i capaŭ. Heta aficyjna.
 • SHOS
  13.03.2024
  Staťja javlajetsia popytkoj analiza diejstvij ludiej s mozhami, a nie dvuch sumasšiedšich diedov, kotoryje do poślednieho dnia svojej nikčiomnoj žiźni budut tvoriť dič
 • 13.03.2024
  Što budzie paśla "vybaraŭ", zrazumieła. Płan pucinoidaŭ zafiksavany ŭ dakumientach, jakija vyciahnuli kamputarnyja partyzany. Budzie kančatkovaje "vyrašeńnie pytańnia apazicyi" i "dezachadnizadnica" (čytaj, kitaizacyja) rasiei. Zakruciać hajki, jak u Biełarusi, i praciahnuć puskać kroŭ z novaj siłaj.

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu1

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu

Usie naviny →
Usie naviny

Aŭstryjski palitołah sprahnazavaŭ, što pačatku vajny Rasii z NATA moža papiaredničać paŭstańnie palakaŭ u Biełarusi. A čamu nie bunt reptyłoidaŭ?10

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj5

«Akazvajecca, i na tym baku jość ludzi». Maci Ivana Padreza ŭsio ž nie vysialajuć6

Pa Mścisłaŭskim rajonie praniośsia mocny ŭrahan

U Biełarusi ŭžo +37,5°S. U siervisie dastaŭki praduktaŭ źnikła papularnaja minieralnaja vada1

51 nobieleŭski łaŭreat zaklikaŭ nieadkładna spynić vajnu va Ukrainie i kanflikt u siektary Haza13

U honar biełaruskaha bajca nazvali vulicu va ŭkrainskim Kanatopie1

Budanaŭ pra pahrozu nastupu RF z poŭnačy: Katastrofy niama, ale nie bačyć prablem nie atrymajecca2

Zaŭtra ŭ Biełarusi budzie da +35°S, ale ŭ Minsku «ŭsiaho» +30°S3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu1

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu

Hałoŭnaje
Usie naviny →