Hramadstva11

Byłoha palitviaźnia Alaksieja Ramanava adpuścili paśla 30 sutak aryštu

Alaksieja Ramanava zatrymali supracoŭniki KDB 23 studzienia, padčas kampanii masavaha pieraśledu pa ŭsioj Biełarusi.

Na sudzie Ramanaŭ atrymaŭ 15 dzion aryštu nibyta za «raspaŭsiudžvańnie ekstremisckich materyjałaŭ». Paśla sud dadaŭ jamu jašče 15 dzion.

Alaksiej Ramanaŭ maje invalidnaść, ankałahičnaje zachvorvańnie i pankreatyt. U izalatary jamu niekalki razoŭ rabiłasia błaha. Jaho advozili ŭ špital i viartali nazad.

«Daktary skazali, što jon patrabuje špitalizacyi, jaho pakładuć na lačeńnie, kali adbudzie administracyjny aryšt», — skazała Radyjo Svaboda infarmavanaja krynica.

Kamientary1

  • Ličba 1500 palitviaźniaŭ - chłuśnia i zanižeńnie realnych maštabaŭ represij
    23.02.2024
    Ludzi z ankałohijaj u turmie - pa statystycy "nievierojatnych" - "byłyja palitviaźni".
    Voś tak. Ličba "nievierojatnych" u 1500 palitviaźniaŭ - chłuśnia! Pa palityčnych matyvach u turmach siadzić našmat bolš ludziej!
    Ličba 1500 palitviaźniaŭ - chłuśnia i zanižeńnie realnych maštabaŭ represij!

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →