Muzyka

Chto robić biełaruskich padletkaŭ suśvietnymi zorkami. Biełaruski muzyčny łejbł, pra jaki vy mahli nie čuć

Pra muzyčny łejbł Goost Music i jaho stvaralnikaŭ raspaviadajecca ŭ novym vypusku jutub-kanała «Ministerstva siepultury». U vykanaŭcaŭ, jakich jon raskručvaje, miljony prasłuchoŭvańniaŭ na roznych płatformach i suśvietnaja papularnaść.

Goost Music
Skryn staronki sajta Goost Music 

Mižnarodnym pośpiecham karystajucca biełaruskija stvaralniki muzyki ŭ styli fonk — padžanru chip-chopa, jaki naradziŭsia ŭ ZŠA ŭ 1990-ja hady. Najbolš hetaja muzyka była pradstaŭlena na płatformie SoundCloud. Pastupova jana vyjšła na pieršyja miescy pa papularnaści.

Siarod samych papularnych biełaruskich vykanaŭcaŭ u Spotify jość niekalki fonk-prajektaŭ — OBLXKQ, Nikitata, Romantica.

U raskrutcy im dapamahaje muzyčny łejbł Goost Music, jaki stvaryli biełarusy. Pa apošniaj statystycy Spotify OBLXKQ abyšoŭ pa prasłuchoŭvańniach navat Maksa Karža.

Pieršy suzasnavalnik łejbła — Źmicier Mikulič. Niekali jon hraŭ u mietał-hrupie «Staja», pradziusaram jakoj byŭ Piotr Jałfimaŭ, paźniej pracavaŭ u IT-kampanii Gismart.

Druhi suzasnavalnik łejbła — Uładzimir Razvadoŭski. Rodam jon z Vaŭkavyska. Vučyŭsia ŭ muzyčnaj škole, dzie hraŭ na cymbałach. Skončyŭ hieafak BDU. Pačynaŭ muzyčnuju karjeru ŭ hurcie «Praśpiekt», hraŭ u «Bieź bileta».

Źmitcier Mikulič i Uładzimir Razvadoŭski Dmitrij Mikulič i Vładimir Razvodovskij Zmitzer Mikulich and Uladzimir Razvodovsky
Źmicier Mikulič (krajni źleva) i Uładzimir Razvadoŭski (krajni sprava). Fota: sajt Goost Music

Pra stvareńnie łejbła Mikulič raspaviadaŭ u intervju MUSIC TIMES: «Historyja pačałasia, kali ja zaprasiŭ Vovu ŭ adzin sa svaich hurtoŭ, jakija ja pradziusavaŭ i zapisvaŭ da taho, jak adkryŭ łejbł. Vova nadzvyčajny muzyka, jon hraŭ sa šmatlikimi viadomymi hurtami, i my adrazu zrazumieli, što razam zmožam zrabić niešta krutoje.

Ideja łejbła pryjšła da nas u 2020 hodzie paśla znajomstva ź IT-biznesmienam z Łondana, jaki vielmi cikaviŭsia muzyčnym biznesam i prapanavaŭ nam svaju finansavuju i jurydyčnuju padtrymku, kali my ź Dzimam prydumajem ideju takoha biznesu. My zrazumieli, što naš dośvied u muzycy, hukazapisie i pradziusavańni, zahornuty ŭ dakładnuju biznes-schiemu, moža dać vydatnyja vyniki. Tak zjaviłasia Goost Music».

Pieršym surjoznym artystam łejbła staŭ jakraz OBLXKQ. Pastupova ŭ jaho stali traplać novyja imiony.

Razvadoŭski zajmajecca tvorčymi pracesami — muzyčnymi idejami, pracaj z aranžyroŭkami i ŭ studyi. Mikulič bolš pracuje sa źviadzieńniem i majsterynham trekaŭ. U vyniku ŭdałaj sumiesnaj pracy zjaviłasia cełaja chvala artystaŭ ź Biełarusi, jakija papularnyja va ŭsim śviecie. Pieśni traplajuć u samyja papularnyja płej-listy. U tyktoku pad ich muzyku zapisvajuć tysiačy videa.

Pa słovach Razvadoŭskaha, «mova ciapier adyšła na druhi płan, i pa-sapraŭdnamu vialikuju muzyku možna pačuć va ŭsim śviecie». Prykładam zjaŭlajecca rost papularnaści biełaruskaha vykanaŭcy Nikitata ŭ ZŠA. Ciapier łejbł rychtuje niekalki kałabaracyj Mikity z amierykanskimi artystami.

Jak adznačaje muzyčny žurnalist Alaksandr Čarnucha, samaje cikavaje va ŭsioj hetaj historyi toje, što chłopcy schapili muzyčnuju chvalu i navučylisia ź joj pracavać. Dziakujučy im prostyja biełaruskija padletki znachodziać svaju aŭdytoryju i vychodziać na hłabalny rynak. Ciapier nie abaviazkova jechać u Rasiju, kab viarnucca adtul znakamitaściu. Biełaruski łejbł prasoŭvaje biełaruskich artystaŭ i robić heta nastolki jakasna, što jany stanoviacca zorkami.

Čytajcie jašče:

Top biełaruskich artystaŭ, kaho słuchajuć u Spotify

Majstar z Homiela, jaki zrabiŭ załatuju hitaru dla Prynsa

Samy papularny biełaruskamoŭny hurt u śviecie — chto hetyja chłopcy?

Kamientary

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu9

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Usie naviny →
Usie naviny

Rašeńnie źniać svaju kandydaturu Bajden pryniaŭ siońnia. Jano stała niečakanaściu dla jahonaha štaba9

«Nadyšoŭ čas abjadnacca i pieramahčy Trampa». Bajden padtrymaŭ kandydaturu Kamały Charys na vybarach29

«Najhoršy prezident u historyi krainy». Donald Tramp prakamientavaŭ vychad Džo Bajdena z prezidenckaj honki21

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki47

Fakielnaje šeście i bajkiery. Jak adśviatkavali ŭ Hudahai1

Łatuška: pryhavoranaha da rasstrełu Kryhiera mohuć abmianiać na supracoŭnika FSB Krasikava7

Prapahandysty pachvalilisia vandalizmam u Kurapatach FOTY21

MUS choča zabaranić «dubli», «cubli» i inšyja suvienirnyja hrošy

Na biełaruska-kitajskich vučeńniach pad Brestam adpracoŭvali zachop aeraporta11

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu9

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Hałoŭnaje
Usie naviny →