Hramadstva1919

«Samaja lepšaja prafiłaktyka — prymianieńnie zbroi» — Karpiankoŭ

Na ANT źniali prapahandysckuju prahramu, u jakoj adyjozny kamandujučy ŭnutranymi vojskami Mikałaj Karpiankoŭ pa svajoj zaviadzioncy prapahanduje samyja radykalnyja sposaby zmahańnia z unutranaj apazicyjaj, staviačy za prykład mietady, jakija va ŭmovach usiodazvolenaści siłavikoŭ vykarystoŭvalisia ŭ baraćbie z kryminałam. 

«Samaja lepšaja prafiłaktyka dla bandyta-terarysta — heta prymianieńnie pa im zbroi», — upeŭnieny Karpiankoŭ. 

«My žorstka padaŭlali ŭsie biesparadki, jakija byli — litaralna ŭ najkaraciejšyja terminy. Za hod my prajechali ŭsie zony i ŭsiudy naviali paradak. I ŭ nas tam paradak. I kali ty ciaham piaci chvilin pryjechaŭ, razabraŭsia z terarystam, źniščyŭ jaho i vyzvaliŭ zakładnikaŭ — ja skažu tak, hadoŭ ź piać-dziesiać takich momantaŭ nie adbyvajecca. Prytym nidzie: nie prosta ŭ nas niedzie ŭ hramadskich miescach, ale i ŭ turmach dy kałonijach. Tam taksama byli situacyi, kali zachoplivali zakładnikaŭ. Ale kali pryjazdžali i chutka raźbiralisia, pakazvali siłu dziaržavy — usio chutka stanaviłasia na svaje miescy», — raschvalvaje jon pracu svaich padnačalenych.

Ale ni Karpiankoŭ, ni stvaralniki prahramy nie chavajuć, što «siońnia navat nie heta pahroza numar adzin». Apraŭdvajučy siońniašniaje razrastańnie ŭ Biełarusi represiŭnych struktur («va ŭnutranych vojskach Biełarusi stvoranyja novyja śpiecyjalnyja padraździaleńni — minimum dziesiać»), jany chvalacca, što padraździaleńni ŭnutranych vojskaŭ uzbrojvajucca suprać unutranaj pahrozy navat artyleryjaj.

Kamientary19

 • Zakalebali
  13.01.2024
  «Samaja najlepšaja prafiłaktyka dla bandyta-terarysta — heta prymianieńnie pa im zbroi», — upeŭnieny Karpiankoŭ.
  Za łajk u internecie?
 • Josik
  13.01.2024
  Nie saromiejučysia ŭłada kaža, što budziem zabivać, s.ali my na ŭsich, łukašenka budzie siadzieć z čornymi palcami da svajho skonu. Jak aba.raŭsia dyrektar saŭhasa, što 2020 hod jaho nie adpuskaje. Apaśla novaha hoda ŭsie jaho pramovy tolki ab niejkim składanym pieryjadzie, što ŭsie tolki i chočuć źniščyć hety "kłačok ziamli".
 • nie taki jak jość
  13.01.2024
  Dobra, što nahadvajecie. U biełarusaŭ nie musić zastacca illuzij, što ŭsio vyrašycca biez hvałtu.

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

Pamior biełaruski saksafanist Vital Jamuciejeŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →