Ekanomika11

Biełaruś i Rasija pakul nie damovilisia ab roście taryfu na tranzit nafty

Rasija i Biełaruś praciahvajuć abmiarkoŭvać pavyšeńnie taryfu na tranzit nafty pa paŭnočnaj halinie trubapravoda «Družba», adnak kansensusu pakul niama. Pra heta paviedamiŭ žurnalistam kiraŭnik rasijskaha Minenierha Mikałaj Šulhinoŭ u kułuarach samitu Rasija — Afryka ŭ Sankt-Pieciarburhu.

«Praciahvajem damaŭlacca. Pakul niama kansensusu», — skazaŭ Mikałaj Šulhinoŭ, jakoha cytuje TASS.

Raniej Biełaruś chacieła z 1 lipienia 2023 hoda pavysić na 84% taryf na prapampoŭku nafty pa svaim učastku naftapravoda «Družba» dla kampiensacyi strat ad źnižeńnia pastavak rasijskaj nafty. Z takoj prapanovaj źviartałasia «Homieltransnafta Družba» da rasijskaj «Transnafty».

«Transnafta», adnak, adznačyła, što faktyčna nie atrymała ad Biełarusi abhruntavańnia pavyšeńnia taryfu prapampoŭki nafty pa «Družbie», a tamu nie zhodnaja z prapanovaj biełaruskaha boku.

Kamientary1

  • Žvir
    27.07.2023
    A na jakija ž šyšy Vahniera karmić? Usiu tušonku ūžo zžerli... Treba padymać taryf, jak ni kruci, bačyć Boh...

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku1

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Aryna Sabalenka: Plačo zažyło. Na hetym tydni ja pačynaju hulać1

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku1

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →