«Vahnieraŭcy» ŭ Mali

«Vahnieraŭcy» ŭ Mali. Fota: French Army via AP

Siarod roznych kantynientaŭ, dzie prysutničaje PVK «Vahnier», najbolšaja jaho aktyŭnaść prajaŭlajecca ŭ Afrycy. Ličycca, što kampanija tam vystupaje ŭ intaresach Rasii, zajmajučysia takimi spravami, jak zdabyča syraviny, padryŭ demakratyi i inviestycyi ŭ kampanii pa dezynfarmacyi.

Aŭtarytetnaje francuzskaje vydańnie Le Monde zadajecca pytańniem: što stanie z hetaj stratehičnaj inviestycyjaj u Afryku ciapier, kali Pryhožyn admoviŭsia ad pachodu na Maskvu?

Mali

Pa infarmacyi Le Monde, pamiž vajskovym kiraŭnictvam Mali, jakoje pryjšło da ŭłady ŭ 2021 hodzie, i PVK «Vahnier», na jakuju jano abapirajecca ŭ baraćbie z džychadysckimi hrupoŭkami, adčuvajecca napružanaść.

Niekalki krynic vydańnia ŭ słužbach biaśpieki i dypłamatyčnych kołach spasyłajucca na «prablemu z apłataj» rasijskich bajevikoŭ. «U chunty nie chapaje srodkaŭ», — paviedamlajuć krynicy, blizkija da malijskich vajskoŭcaŭ.

Niahledziačy na heta, jak adznačyŭ vydańniu adzin zachodni dypłamat, jaki znachodzicca ŭ stalicy krainie Bamaka, kolkaść «vahnieraŭcaŭ» u hetaj krainie vyrasła z 1500 da 1600 čałaviek.

Kraina im patrebnaja. Vydańnie zhadvaje zajavu pradstaŭnika amierykanskaha Dziarždepartamienta Mećju Milera (Matthew Miller) ad 24 maja hetaha hoda pra toje, što Mali vykarystoŭvałasia PVK «Vahnier» dla taho, kab pasprabavać praź jaje «zakupić vajskovuju techniku ŭ zamiežnych pastaŭščykoŭ i pieravieźci hetuju zbroju dla vykarystańnia ŭ vajnie va Ukrainie».

Centralnaafrykanskaja Respublika

U Centralnaafrykanskaj Respublicy (CAR), pa słovach pasła Rasii ŭ hetaj krainie, u lutym 2023 hoda znachodziłasia 1890 «rasijskich instruktaraŭ». Bajcy «Vahniera» prybyli ŭ krainu aficyjna ŭ jakaści daradcaŭ i vajskovych instruktaraŭ. Jany taksama słužać u achovie prezidenta Fastena-Arkadža Tuadery (Touadera). Padtrymka «vahnieraŭcaŭ» dazvoliła jamu pieraabracca na novy termin u 2020 hodzie.

Śćviardžajecca, što ŭ abmien na takuju padtrymku PVK «Vahnier» atrymała dostup da kantraktaŭ na zdabyču takich resursaŭ, jak dyjamienty, zołata i draŭnina.

«Vahnieraŭcy» zrabili CAR bazaj dla pašyreńnia ŭpłyvu ŭ Mali i Sudanie. Jak adznačajuć ekśpierty, ciapier hałoŭnaja zadača dla ich budzie zaklučacca ŭ zachavańni madeli praniknieńnia ŭ dziaržaŭnyja struktury i ekanamičnaha rabaŭnictva, jakoje dahetul dakazała svaju efiektyŭnaść.

CAR — heta taksama i toje miesca, adkul PVK «Vahnier» viadzie svaju prapahandysckuju vajnu suprać palityki zachodnich krain u Afrycy.

Sudan

Treciaja kraina, dzie prysutničaje PVK «Vahnier», — Sudan. Ličycca, što hetaja kraina znachodzicca pad najbolšym upłyvam Rasii siarod astatnich krain Afryki. Na dumku naziralnikaŭ, asnoŭnaja meta hrupy «Vahniera» tut — zabiaśpiečyć dostup Rasii da kaštoŭnaj syraviny, uklučajučy radoviščy zołata, marhancu, kremniju i ŭranu.

Jak adznačaŭ urad ZŠA, rasijskaja kampanija «M-Inviest», jakaja bazujecca ŭ Sankt-Pieciarburhu, była źviazanaja z hrupaj «Vahniera». U 2017 hodzie były ŭrad Sudana daŭ joj kancesiju na raźviedku radoviščaŭ zołata. «Vahnieraŭcy» taksama zabiaśpiečvali biaśpieku na załatych rudnikach.

U Sudanie była zasnavanaja dačynnaja kampanija «M-inviest» — Meroe Gold, jakuju ŭznačalvaje blizki siabar Pryhožyna Michaił Paciomkin.

Pavodle rasśledavańnia, praviedzienaha Le Monde u partniorstvie z daśledčym kansorcyumam «Prajekt aśviatleńnia arhanizavanaj złačynnaści i karupcyi» (Organized Crime and Corruption Reporting Project — OCCRP), kampanija Meroe Gold uziała pad kantrol stancyju pa ačystcy adkidaŭ, zdabytych z załatych rudnikoŭ u miascovaści Al-Abidyja.

Jak adznačaje vydańnie, hetaja nadzvyčaj prybytkovaja dziejnaść moža dazvolić Rasii zdabyvać tony zołata z kantrabandy, takim čynam abychodziačy sankcyi Zachadu.

Le Monde zaŭvažaje, što, niahledziačy na ​​​​aficyjnyja admovy z boku ŭładaŭ Sudana, «Vahnier» padtrymlivaje suviazi z rehularnaj armijaj, asabliva z samym mahutnym vajenizavanym apałčeńniem krainy — siłami chutkaj padtrymki (FSR), na čale jakoha numar dva ŭ chuncie, hienierał Machamied Chamdan Dahła (Mohammed Hamdan Daglo), «Chiemeci».

Z momantu pačatku vajny ŭ Sudanie 15 krasavika pamiž FSR i rehularnaj armijaj hienierała Al-Burchana (Al-Bourhane) apošni asudžaŭ padtrymku hrupoŭkaj Pryhožyna vojskaŭ «Chiemeci».

Livija

Adnosna apošniaj afrykanskaj krainy, dzie prysutničajuć «vahnieraŭcy», Le Monde zaŭvažaje, što tut ich budučynia pad pytańniem, bo zachodnija krainy, u pryvatnaści amierykancy, uzmacniajuć cisk na miascovych partnioraŭ, kab vycisnuć rasijskich najmitaŭ.

Vydańnie adznačaje, što paśla «nastupleńnia na Trypali» (krasavik 2019 — červień 2020) PVK «Vahnier» zamacavaŭsia ŭ rajonach, jakija kantralavalisia maršałam Chalifam Chaftaram (Khalifa Haftar), jakoha jany padtrymali padčas hetaj nastupalnaj apieracyi Livijskaj nacyjanalnaj armii suprać sił Urada nacyjanalnaj zhody.

«Vahnieraŭcy» zaniali pazicyi, u pryvatnaści, na naftavych bazach i vajskovych bazach u Kirenaicy (uschod krainy) dy Fiecanie (na poŭdni).

Jak adznačajecca ŭ artykule, spakoj, jaki nazirajecca ŭ krainie na praciahu dvuch hadoŭ z pałovaj, dazvoliŭ achoŭnaj kampanii zasiarodzicca na naftavym rabaŭnictvie, dziakujučy jaje razhortvańniu ŭ zalivie Sirt i kala śvidravin na poŭdni.

Hrupoŭka vykarystoŭvaje Liviju ŭ jakaści łahistyčnaha centra pamiž Siryjaj i Afrykaj, naprykład, pry tranzicie ludziej i abstalavańnia ŭ Mali i CAR. Akramia hetaha, «vahnieraŭcy» adyhryvajuć važnuju rolu ŭ adradžeńni starych rasijskich ambicyj, jakija zaklučajucca ŭ vajennym strymlivańni Zachadu na paŭdniovym bierazie Mižziemnaha mora.

Adnak ź ciaham času, pavodle słoŭ adnaho zachodniaha dypłamata, jakoha cytuje Le Monde, PVK «Vahnier» u kančatkovym vyniku «ŭzmacniŭ siabie», što vyklikała napružanaść u stasunkach z rasijskim dziaržaŭnym aparatam.

U Livii, jak i paŭsiul u Afrycy, jak praciahvaje vydańnie, pierabudova adnosin pamiž hetaj pryvatnaj vajskovaj kampanijaj i Maskvoj tolki pačałasia. 

Adnak, na dumku francuzskaj dypłamatyčnaj krynicy, u kožnym razie «PVK «Vahnier» praciahnie svajo isnavańnie, z Pryhožynym ci bieź jaho».

U inšaj publikacyi Le Monde vykazvajecca dumka, što jakraz Afryka stanie tym miescam, dzie ŭładalniku PVK «Vahnier» budzie najbolš biaśpiečna.

Čytajcie jašče:

Novy premjer Mali hod žyŭ u Minsku i dziesiać — u Maskvie. Jak byłaja francuzskaja kałonija pieratvarajecca ŭ farpost Rasii ŭ Afrycy

Makron abviaściŭ pra zakančeńnie epochi «francuzskaj Afryki» 

SBU: Siarod najomnikaŭ PVK «Vahniera» ŭ Sudanie jość dvoje biełarusaŭ

Клас
11
Панылы сорам
9
Ха-ха
3
Ого
1
Сумна
1
Абуральна
18

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?