Śviet

Makron abviaściŭ pra zakančeńnie epochi «francuzskaj Afryki» 

Prezident Francyi, jaki ciapier ździajśniaje afrykanskaje turne, zrabiŭ padčas vystupleńnia ŭ stalicy Habona Librevili zajavu, jakaja moža vyklikać šmat sprečak i dyskusij. Pavodle jaho, možna ŭžo kazać pra zakančeńnie epochi «francuzskaj Afryki».

«Hetaja epocha francuzskaj Afryki (Françafrique) daŭno skončyłasia, ale ŭ mianie časam uźnikaje adčuvańnie, što mientalitet spaźniajecca, kali ja čytaju, čuju, baču, što Francyi ŭsio jašče prypisvajuć namiery, jakich u jaje niama…

Ad jaje ŭsio jašče čakajuć pazicyi, jakuju jana admaŭlajecca prymać… U Habonie, jak i ŭsiudy, Francyja źjaŭlajecca niejtralnym surazmoŭcam, jaki razmaŭlaje z usimi bakami i jaki nie ŭmiešvajecca va ŭnutranuju palityku», — zajaviŭ Makron.

Francyja da druhoj pałovy XX stahodździa vałodała vialikimi kałonijami ŭ Zachodniaj i Ekvataryjalnaj Afrycy. Ślady hetaha zastajucca dahetul, bo bolšaść byłych kałonij Francyi pa-raniejšamu vykarystoŭvajuć francuzskuju movu ŭ jakaści dziaržaŭnaj, a ŭ jakaści valuty ŭ ich frank KFA.

Akramia taho, u rehijonie zachoŭvajuć prysutnaść francuzskija vajskoŭcy, jakija ŭdzielničajuć u šerahu apieracyj. Ale hety ŭpłyŭ sapraŭdy ŭsio bolš źmianšajecca. Prynamsi, Francyja 17 lutaha 2022 hoda pačała vyvad svaich vojskaŭ z Mali ŭ ramkach apieracyi «Barchan».

U toj ža čas u Afrycy, u tym liku kolišniaj francuzskaj, pašyrajecca ŭpłyŭ Kitaja, a ŭ niekatorych krainach, jak Centralnaafrykanskaja Respublika, Mali ci Burkina-Faso — pucinskaj Rasii, u tym liku praz vajskovyja dziejańni «PVK Vahniera».

Čytajcie taksama:

Novy premjer Mali hod žyŭ u Minsku i dziesiać — u Maskvie. Jak byłaja francuzskaja kałonija pieratvarajecca ŭ farpost Rasii ŭ Afrycy

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?21

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

U časie bury mocna paciarpieli ptuški. Adziny ŭ krainie prytułak dla ich nie daje rady — jamu patrebnaja dapamoha

Ukrainskija ambicyi mieć F-16 raźbivajucca ab moŭny barjer, uźlotna-pasadačnyja pałosy i zapčastki — Bloomberg29

Cierciel zajaviŭ, što Ukraina adviała vojski ad biełaruskaj miažy jašče 3—4 lipienia1

«Au! Kudy vy źnikli?» Jak minčanka pierajhrała kvaternych afierystaŭ

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?21

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →