Navuka i technałohii11

Voś jakija novyja technałohii najbolš zapatrabavanyja niemaładymi ludźmi

Heta niapraŭda, što ludziam u hadach nie cikavyja technałohii i jany mohuć lohka abyścisia biez hadžetaŭ. Nasamreč, heta adna z samych haračych tem siarod ludziej, jakim 50 hadoŭ i bolš.

Old person smartphone
Fota: Pixabay

Pažyłyja ludzi zachoplenyja novymi technałohijami, jak i ŭsie astatnija. Papularnaść hadžetaŭ siarod ich pavysili minułyja prablemy pandemii i ciapierašniaja emihracyja, kali ŭsim stali patrebnyja sposaby znosin ź ludźmi, jakija nie pobač.

Ale z ukaranieńniem technałohij siarod ludziej stałaha vieku jość i prablemy. Bolšaść pažyłych u svaim dačynieńni z hadžetami ŭsio ž nie vychodziać za ramki videazvanka. U hramadstvie nie chapaje navučalnych prahram dla pažyłych, i raspracavanyja pradukty nie zaŭsiody pryznačanyja dla stałaha nasielnictva.

WSJ nazvaŭ typy technałohij, jakija dla pažyłych źjaŭlajucca pryjarytetnymi:

1. Pryłady, što adsočvajuć paramietry stanu zdaroŭja

Pa słovach kiraŭnikoŭ arhanizacyj i kampanij, jakija zajmajucca technałohijami stareńnia, pryłady dla adsočvańnia stanu zdaroŭja i fizičnaj formy — samaja papularnaja technałohija siarod pažyłych ludziej.

Mnohija ludzi stałaha vieku majuć takija pryłady i karystajucca imi štodzionna.

Naprykład, šostaja madel Apple Watch dapamahaje adsočvać častatu sardečnych skaračeńniaŭ i efiektyŭnaść płavańnia (kolkaść zroblenych hrabkoŭ za hadzinu), a taksama kolkaść kisłarodu, jakuju čałaviek pahłynaje padčas intensiŭnych praktykavańniaŭ. Apple Watch taksama adsočvaje intensiŭnaść pry chadźbie, pry padymańni ciažaraŭ i vykarystańni trenažoraŭ.

2. Chatnija pamočniki z hałasavym kiravańniem

Jany stanoviacca ŭsio bolš papularnymi siarod pažyłych ludziej pa ŭsim śviecie, bo istotna spraščajuć mnohija dziejańni. Ciapier, kab uklučyć muzyku, pastavić tajmier, daviedacca, jakoje nadvorje i jaki stan darožnaha ruchu, — navat nie treba brać u ruki pryładu i niešta šukać, bo pra ŭsio heta možna daznacca, prosta zadaŭšy adpaviednaje pytańnie.

Pavodle danych arhanizacyi AARP, što zajmajecca prablemami ludziej stałaha vieku, prykładna 60% pažyłych amierykancaŭ, u jakich jość chatni pamočnik, vykarystoŭvajuć jaho štodnia.

3. Stryminhavyja servisy

Mnohija pažyłyja ludzi addajuć pieravahu stryminhavym videa, a nie televizaru, i padpisvajucca na takija servisy, jak Netflix, Hulu i HBO Max.

Cikavaść da sieryjałaŭ spałučajecca ź cikavaściu da sportu: šmat jakija arhanizacyi i treniery tranślujuć svaje ŭroki praz Zoom, i časta dla pažyłych naviedvać takija ŭroki zručniej, čym chadzić kudyści žyŭcom.

4. Mieniedžary parolaŭ i technałohii, jakija dapamahajuć praduchilić machlarstva

Jak viadoma, apošnim časam mnohija ludzi stałaha vieku stali achviarami telefonnaha i internet-machlarstva.

Dla hetaha ich treba vučyć, jak abychodzicca sa svaimi danymi ŭ internecie i jak pravilna zachoŭvać paroli. Pakul vielmi niaznačnaja kolkaść pažyłych karystajecca takoj prahramaj, jak mieniedžar parolaŭ.

Navučańnie technałohijam pažyłych ludziej ad 55 da 90 hadoŭ patrabuje peŭnych navykaŭ i śpiecyjalnych prahram, jakich u Biełaruś, na žal, brakuje.

Čytajcie jašče:

Jany — madeli, choć im za 70

The Voice Senior — polskaje šou, u jakim piensijaniery vychodziać na scenu

2000 pažyłych dam sa Šviejcaryi padali ŭ JESPČ skarhu na zdaroŭje, klimat i ŭrad 

Kamientary1

 • siarod ludziej, jakim 50 hadoŭ i bolš
  10.05.2023
  ja pažyłaja 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
  nu spasiba, NN

  siońnia z mužam trochi pahavaryli pra ŠI... pierakazała jamu vaša heta niadaŭniaje, što "Intelekt vašaha načalnika moža być štučnym"... skazaŭ, jakija prafiesii, na jaho dumku, pieršymi zamienić ŠI. siarod pieršych nazvaŭ žurnalistaŭ) zrešty vy i sami heta pisali dzieści 5 hod tamu...
  ale skazaŭ - kali znojdziecca žurnalist, jaki zmoža skarystać ŠI pravilna, to heta budzie samy kruty žurnalist )

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →