Hramadstva22

Za repost nacyjanalnaha ściaha i «łajki» hłybačanka adsiedzieła 10 sutak

Žycharku Hłybokaha, jakaja pracuje pradaŭcom-kansultantam, 19 krasavika asudzili pa dvuch artykułach — č. 2 artykuła 19.11 KaAP Biełarusi (raspaŭsiudžvańnie, vyrab, zachoŭvańnie, pieravozka infarmacyjnaj pradukcyi, jakaja źmiaščaje zakliki da ekstremisckaj dziejnaści abo jakaja prapahanduje takuju dziejnaść) i č. 1 artykuła 24.23 KaAP Biełarusi — parušeńnie paradku arhanizacyi ci praviadzieńnia masavych mierapryjemstvaŭ. Staršynia suda Hłybockaha rajona Alena Kot 19 krasavika asudziła žančynu na 10 sutak.

Jak adznačajecca ŭ pastanovie suda, Ała Arechva ŭ sacyjalnych sietkach «Adnakłaśniki» i «UKantakcie» pościła i staviła «łajki» materyjałam, pryznanych uładami «ekstremisckimi». Taksama jana pastaviła padabajku vyjavie z nacyjanalnym bieła-čyrvona-biełym ściaham i kamientarom «Svaboda», paviedamlaje «Viciebskaja viasna».

Hetaje dziejańnie Hłybocki sud rascaniŭ jak adzinočnaje pikietavańnie z metaj publičnaha vykazvańnia svaich hramadska-palityčnych pohladaŭ biez dazvołu Hłybockaha rajvykankama. Sudździa Alena Kot spasłałasia taksama na toje, što staronka žančyny ŭ sacyjalnych sietkach była adkrytaja i publikacyi na joj byli dastupnyja dla ahladu inšym hramadzianam.

Jak zaznačyła Ała Arechva ŭ sudzie, u sacyjalnaj sietcy «Adnakłaśniki» jana łajknuła publikacyju z vyjavaj ściaha bieła-čyrvona-biełaha koleru i kamientarom «Svaboda» tamu, što jana joj spadabałasia.

U vyniku sud aryštavaŭ Ału Arechvu na 10 sutak i kanfiskavaŭ mabilny telefon.

Kamientary2

  • mikola ramanau
    05.05.2023
    idyioty !
  • minčuk
    05.05.2023
    mikola ramanau, tak inšych i niama siarod łukašysckich karnikaŭ.

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło10

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło

Usie naviny →
Usie naviny

Paśla ŭrahanu biełarusy padali bolš za 10 tysiač zajavak u Biełdziaržstrach1

Pad Minskam busieł kupaŭsia ŭ voziery razam ź ludźmi VIDEA5

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»8

Alaksiej Tałaj prapanavaŭ dać Łukašenku zvańnie Hieroja Biełarusi23

Zabojca polskaha sałdata na miažy ŭstanoŭleny. Jon usio jašče ŭ Biełarusi3

Što viadoma pra sudździu i prakurorku, jakija vynieśli śmiarotny prysud hramadzianinu Hiermanii3

Chłopiec źnik u lesie pad Siannom i znajšoŭsia tolki praz 25 hadoŭ. Jaho siastra raskazvaje, jak tak atrymałasia5

U Minsku raspačaŭsia «forum patryjotaŭ», pryśviečany 30-hodździu kiravańnia Łukašenki15

U centry Kijeva źnieśli siadzibu Zialenskich4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło10

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło

Hałoŭnaje
Usie naviny →