Hramadstva

U krasaviku 43 čałaviek asudzili pa palityčnych kryminalnych spravach. Voś jakija tendencyi nazirajucca

Pa padlikach «Viasny» za minuły miesiac mahli represavać 123 čałaviek. Pravaabaroncam viadoma pra nie mienš jak 43 asudžanych u kryminalnym paradku hramadzian, ź jakich 32 — heta mužčyny, 11 — žančyny.

Kałaž «Našaj Nivy»

Mnohich praśledujuć pa artykule, jaki praduhledžvaje adkaznaść za abrazu Łukašenki (art. 368 KK).

Siarod vostra niehatyŭnych tendencyj vyłučajuć asudžeńnie raniej represavanych hramadzian za złosnaje niepadparadkavańnie patrabavańniam administracyi papraŭčaj ustanovy (art. 411 KK) — za krasavik trom palitźniavolenym byli dabaŭlenyja terminy pavodle hetaha artykuła.

Pry hetym kolkaść spraŭ hetaj katehoryi, jakija razhladajucca sudami, u dačynieńni da asudžanych biez najaŭnaści palityčnych matyvaŭ nie pieravyšaje adnaho-dvuch vypadkaŭ pa ŭsioj krainie štomiesiačna. Pravaabaroncy fiksujuć rost kolkaści vypadkaŭ paŭtornaha i dalejšaha kryminalnaha pieraśledu hramadzian, jakija raniej byli represavanyja pa palityčnych matyvach.

Pa viadomych pravaabaroncam spravach u krasaviku sudy vynieśli:

  • 89 hadoŭ i 3 miesiacy pazbaŭleńnia voli ŭ dačynieńni da 28 čałaviek;
  • 3 hady abmiežavańnia voli z nakiravańniem u papraŭčuju ŭstanovu adkrytaha typu («chimija») u dačynieńni da 2 čałaviek;
  • 34 hady abmiežavańnia voli biez nakiravańnia ŭ papraŭčuju ŭstanovu («chatniaja chimija») u dačynieńni da 13 čałaviek;
  • 250 bazavych vieličyń na sumu 9 250 rubloŭ u jakaści dadatkovaha pakarańnia ŭ dačynieńni da 2 čałaviek, asudžanych na pazbaŭleńnie voli i abmiežavańnie voli biez nakiravańnia ŭ PUAT.

Pa viadomych pravaabaroncam prysudach u krasaviku sudy prymianiali pakarańnie, źviazanaje z pazbaŭleńniem voli, u 65,12% vypadkaŭ. Abmiežavańnie voli z nakiravańniem u PUAT («chimija») sudy prymianiali ŭ 4,65% vypadkaŭ kryminalnych spraŭ. Abmiežavańnie voli biez nakiravańnia ŭ PUAT («chatniaja chimija») prymianiałasia ŭ 30,23% vypadkaŭ asudžeńnia hramadzian.

Takim čynam, u krasaviku pakarańnie pa palityčna matyvavanych kryminalnych spravach, źviazanaje z pazbaŭleńniem voli, jaje abmiežavańniem u vyhladzie «chimii» i «chatniaj chimii», sudy prymianiali ŭ 100% viadomych «Viaśnie» vypadkaŭ.

Kamientary

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu9

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Usie naviny →
Usie naviny

«Najhoršy prezident u historyi krainy». Donald Tramp prakamientavaŭ vychad Džo Bajdena z prezidenckaj honki21

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki47

Fakielnaje šeście i bajkiery. Jak adśviatkavali ŭ Hudahai1

Łatuška: pryhavoranaha da rasstrełu Kryhiera mohuć abmianiać na supracoŭnika FSB Krasikava7

Prapahandysty pachvalilisia vandalizmam u Kurapatach FOTY21

MUS choča zabaranić «dubli», «cubli» i inšyja suvienirnyja hrošy

Na biełaruska-kitajskich vučeńniach pad Brestam adpracoŭvali zachop aeraporta11

Chusity abstralali izrailski kurort Ejłat 2

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło20

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu9

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Hałoŭnaje
Usie naviny →