Hramadstva22

Stała viadoma, kudy źnik były dyrektar AAT «AHAT — sistemy kiravańnia». Jamu dali 7 hadoŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu

Hod tamu «Naša Niva» paviedamlała pra źniknieńnie hienierała Hienadzia Kazakova, kiraŭnika vajskova-pramysłovaha chołdynha «Ahat — sistemy kiravańnia». Kalektyvu tady kazali, što dyrektar «złamaŭ nahu, tamu nie chodzić na rabotu». «Zierkało» vyśvietliła, što Kazakova asudzili za chabar u asabliva bujnym pamiery. Termin atrymaŭ i dyrektar pradpryjemstva, jaki pieradavaŭ jamu chabary.

Hienadź Kazakoŭ
Hienadź Kazakoŭ

Za što sudzili Kazakova

Ab zatrymańni i sudzie nad Kazakovym nie paviedamlali viedamstvy i dziaržaŭnyja ŚMI, ale pra heta stała viadoma dziakujučy prysudu, apublikavanamu ŭ Banku sudovych rašeńniaŭ.

Pryhavor byŭ vyniesieny 8 listapada 2022 hoda sudom Savieckaha rajona horada Minska. Da jaho vyniasieńnia Kazakoŭ znachodziŭsia ŭ SIZA KDB. 

U materyjałach suda paznačana, što ŭ pieryjad 2020—2022 hadoŭ

Hienadź Kazakoŭ atrymaŭ ad dyrektara biełaruskaha pryvatnaha handlova-vytvorčaha ŭnitarnaha pradpryjemstva (PHVUP), jakoje pastaŭlała chołdynhu kamplektujučyja dla vytvorčaści srodkaŭ suviazi rasijskaj vytvorčaści, chabaraŭ na ahulnuju sumu 30 tysiač dalaraŭ.

Dyrektar PHVUP niekalki razoŭ pieradavaŭ dyrektaru «AHAT — sistemy kiravańnia» pakiety z hrašyma praz ahulnuju znajomuju — Kazakoŭ byŭ chrosnym baćkam jaje dački.

Na sudzie Kazakoŭ pryznaŭ vinu.

Hienadzia Kazakova pryznali vinavatym pa č. 3 art. 430 (atrymańnie chabaru ŭ asabliva bujnym pamiery) KK Biełarusi. Jamu pryznačyli siem hadoŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu i štraf u 700 bazavych vieličyniaŭ (22400 rubloŭ). Jaho taksama pazbavili voinskaha zvańnia hienierał-major zapasu.

Dyrektara pradpryjemstva, jaki pieradavaŭ chabar Kazakovu, taksama asudzili. Jaho pryznali vinavatym na padstavie č. 2 art. 431 (dača chabaru ŭ bujnym pamiery) KK Biełarusi i pryhavaryli da dvuch hadoŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu i štrafu ŭ 500 bazavych vieličyń (16000 rubloŭ). Jaho taksama pazbavili voinskaha zvańnia padpałkoŭnik zapasu.

Čym viadomy chołdynh «Hieainfarmacyjnyja sistemy kiravańnia»

Chołdynh «Hieainfarmacyjnyja sistemy kiravańnia», čyjoj kirujučaj kampanijaj zjaŭlajecca AAT «AHAT — sistemy kiravańnia», — adna z najbujniejšych arhanizacyj Dziaržaŭnaha vajenna-pramysłovaha kamiteta Biełarusi.

U kancy krasavika 2022 hoda «Naša Niva» paviedamiła ab mahčymym zatrymańni dyrektara «AHAT — sistemy kiravańnia». Kalektyvu paviedamili, što dyrektar «złamaŭ nahu, tamu nie chodzić na pracu». Jahony telefon byŭ niedastupny, u mesendžarach jon apošni raz byŭ 24 krasavika taho hoda. Proźvišča Kazakova ŭ toj čas taksama źnikła sa staronki kiraŭnictva na sajcie kirujučaj kampanii chołdynhu «AHAT — sistemy kiravańnia». Zaraz na sajcie pradpryjemstva ŭvohule vydalili staronku sa źviestkami rpa kiraŭnictva AAT.

7 lipienia 2022 hoda Alaksandr Łukašenka pryznačyŭ dyrektaram AAT «AHAT — sistemy kiravańnia» — kirujučaja kampanija chołdynhu «Hieainfarmacyjnyja sistemy kiravańnia» Mikałaja Balihatava. Raniej jon uznačalvaŭ «Ahat — elektramiechaničny zavod», jaki ŭvachodzić u chołdynh.

Adzin z pravałaŭ pradpryjemtsva pra Kazakovie «Naša Niva» aśpisvała na pačatku 2020-ha: «Ahat» nie zdoleŭ dać rady prymityŭnamu pa siońniašnich mierkach IT-rašeńniu ŭ napisańni prahramy-katałoha, patraciŭšy na heta 2 miljony rubloŭ i 4 hady. 

Taksama hučnym pravałam była i historyja z raspracoŭkaj biełaruskich bieśpiłotnikaŭ na dziaržaŭnyja srodki pad dziasiatak miljonaŭ dalaraŭ, dzie zamoŭcam vystupała Minabarony. Mierkavałasia, što budzie niešta kštałtu «Bajraktara», ale raspracoŭku, jakaja atrymałasia, zamoŭca admoviŭsia prymać.

Chto taki Hienadź Kazakoŭ

Hienadziu Kazakovu zaraz 59 hadoŭ, jon naradziŭsia ŭ vioscy Siomukačy Mahiloŭskaha rajona. U 1985 hodzie skončyŭ Uljanaŭskaje vyšejšaje vajennaje kamandnaje vučylišča suviazi. Z 1985 pa 1998 hod słužyŭ na roznych pasadach u 86-j bryhadzie suviazi. Z 1998 da 2000 hoda byŭ słuchačom Vajennaj akademii Respubliki Biełaruś.

U 2005 hodzie jaho pryznačyli načalnikam suviazi ŭzbrojenych sił — načalnikam upraŭleńnia suviazi Hienieralnaha štaba Uzbrojenych sił Respubliki Biełaruś, na hetaj pasadzie jon prapracavaŭ 12 hadoŭ.

U krasaviku 2017 hoda ŭkazam Alaksandra Łukašenki Hienadź Kazakoŭ byŭ pryznačany dyrektaram AAT «AHAT — sistemy kiravańnia» — kirujučaja kampanija chołdynhu «Hieainfarmacyjnyja sistemy kiravańnia», a ŭ lipieni taho ž hoda staŭ hienieralnym kanstruktaram pa aŭtamatyzavanych sistemach kiravańnia i srodkach suviazi Respubliki Biełaruś.

Kazakoŭ byŭ uznaharodžany ordenam «Za słužbu Radzimie» III stupieni, miedalom «Za biezdakornuju słužbu» I stupieni i ŭdastojeny hanarovaha zvańnia «Zasłužany śpiecyjalist Uzbrojenych Sił Respubliki Biełaruś».

Kamientary2

  • Manhoł
    23.03.2023
    Nie nužno pisať ob etich mraziach. Vsie diriektora na hospriedprijatijach bierut vziatki, strojat sotrudnikami doma i dači, bierut produkty s zavodskoj stołovoj, voziat siemiejnych po ličnym diełam nva słužiebnom avto....možno dołho prodołžať. Oni prosto povtoriajut za svoim usatym orkom.
  • Honolulu
    23.03.2023
    Pozdravlenija jabaťku.

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju2

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Usie naviny →
Usie naviny

Viačorka: Łukašenka abvieścić datu svaich vybaraŭ, tolki kali skončacca amierykanskija5

Pamior mastak Valeryj Čajka. Jon afarmlaŭ minskaje mietro

Zialenski pra zajavu Budanava pra nastup Rasii z poŭnačy: Jaho nie tak zrazumieli1

Ralf Šumachier ździejśniŭ kaminh-aŭt16

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman52

Jak vyhladaje čarha pa vadu ŭ Mazyry6

Jašče adna achviara ŭrahanu: u Śvietłahorsku dreva zabiła 90-hadovaha mužčynu

Ukraincaŭ spytali, ci pryjšoŭ čas pačynać pieramovy z Rasijaj — vyniki sacapytańnia1

«Paśpieli raźvitacca z žyćciom». Vidavočcy raskazali pra śmiarotny ŭrahan na Vilejskim vadaschoviščy5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju2

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Hałoŭnaje
Usie naviny →