«Były hałoŭny ŭrač Škłoŭskaj balnicy Siarhiej Novikaŭ» «Former chief physician of the Shklov Rayon Hospital Sergei Novikov»

Były hałoŭny doktar Škłoŭskaj rajonnaj balnicy Siarhiej Novikaŭ. Fota: shklovinfo.by

Historyja z chvoraj žančynaj adbyłasia letaś u śniežni. Vinavatym paličyli Novikava.

U 2017-m hałoŭnym doktaram stała Taćciana Šypiła, jakaja da Škłova pracavała ŭ Mahiloŭskim abłvykankamie načalnicaj adździeła pa achovie maciarynstva, dziacinstva i pa pracy sa zvarotami hramadzian. 

Praz dva hady Taćcianu Šypiła zamianiŭ Siarhiej Novikaŭ. Jon rabiŭ karjeru chutka. U 31 hod jaho pryznačyli namieśnikam hałoŭnaha doktara Škłoŭskaj balnicy. Praz hod, u 2019-ym, jon staŭ jaje kiraŭnikom.

Pa śpiecyjalnaści Novikaŭ — chirurh. Vučyŭsia ŭ Viciebskim miedyčnym univiersitecie. Pa zakančeńni viarnuŭsia ŭ Škłoŭ, dzie žyŭ z baćkami ź dziacinstva.

Siarhiej Novikaŭ robić pryščepku ad karanavirusa. Fota: shklovinfo.by

Siarhiej Novikaŭ robić pryščepku ad karanavirusa. Fota: shklovinfo.by

Padnačalenyja charaktaryzavali Novikava jak «zališnie patrabavalnaha» kiraŭnika, jaki «čujny da źmieny nastrojaŭ u načalnickich kabinietach». Novikaŭ — deputat rajsavieta, byŭ delehatam tak zvanaha «Usiebiełaruskaha narodnaha schodu».

«Jon sapraŭdy naš nacyjanalny lidar, i my ŭsie imkniomsia na jaho raŭniacca», — kazaŭ jon pra Łukašenku.

Padčas pandemii karanavirusa Novikaŭ vymusiŭ zvolnicca zahadčycu infiekcyjnaha adździaleńnia lakarni, jakaja, pa słovach jaje kaleh, damahałasia ad kiraŭnictva, kab jano vydavała ŭ naležnaj kolkaści padnačalenym srodki indyvidualnaj abarony. Pavodle śviedak, paśla hutarki z hałoŭnym doktaram zahadčyca napisała zajavu ab svaim sychodzie. Pavodziny Novikava padnačalenyja nazvali tady «nieetyčnymi, što nie adpaviadajuć situacyi».

«Jon pierastrachoŭvaŭsia, kab nie pierapała i jamu. Tady situacyja była duža napružanaj. Daktary pracavali na znos. Nichto nie čakaŭ takoj kolkaści chvorych. Zahadčyca adździaleńnia lišniaha nie prasiła, prosta zaklikała zabiaśpiečyć nas srodkami abarony, i jak vynik — vymušanaja była zvolnicca», — raskazaŭ adzin z daktaroŭ.

«Škłoŭskaja rajonnaja balnica» «Shklov regional hospital»

Škłoŭ. Centralnaja rajonnaja balnica. Fota: shklovinfo.by

Škłoŭskaja balnica pa rajonnych mierkach niabłaha abstalavanaja — finansavańnie radzimy Alaksandra Łukašenki zaŭsiody było pryjarytetnym. Pa słovach miedykaŭ, dla lačeńnia pacyjentaŭ usio nieabchodnaje z techniki jość. Ale Novikaŭ sam narakaŭ na niastaču kadraŭ.

«Na žal, ciapier stała vidavočnaj palityka zamiežnych dziaržaŭ u pieravablivańni našych śpiecyjalistaŭ. Ale ja nie liču, što zarobak, jakim imknucca ich pieraciahnuć, nahoda źjazdžać sa svajoj krainy. Da taho ž ciapier daktary atrymlivajuć hodny zarobak», — kazaŭ Novikaŭ.

Jak raskazvajuć miedyki, kali b nie vypadak z chvoraj žančynaj, svajaki jakoj zdoleli «niejak paskardzicca Łukašenku» na kiepskaje lekavańnie jaje ŭ Škłoŭskaj balnicy, to delehat Usiebiełaruskaha schodu Novikaŭ zastavaŭsia b kiraŭnikom lakarni dahetul. Pa ich słovach, paśla taho, kolki ŭvahi było pryśviečana «vyciahnutaj z taho śvietu» ziamlačcy Łukašenki, zvalnieńnie hałoŭnaha doktara rajbalnicy było spravaj času.

«Joj pastavili dyjahnaz apiendycyt i zrabili apieracyju. Ale arhanizm u 53-hadovaj žančyny byŭ asłableny karanavirusam. U vyniku, pa rozhałasie pra jaje historyju, žančynu pieravieźli ŭ Mahiloŭskuju abłasnuju balnicu, a adtul nibyta ŭ Minsk».

Novikaŭ tady apraŭdvaŭsia, što ŭ balnicy staralisia narmalizavać stan pacyjentki, kab zatym pieravieści jaje ŭ Mahiloŭ.

Paśla vypadku ŭ Škłovie Łukašenka papiaredziŭ ministra achovy zdaroŭja Dźmitryja Pinieviča ab niečakanych pravierkach balnic. Litaści nie budzie, abiacaŭ jon čynoŭniku.

Stan balnic ciapier praviaraje kamisija, uznačalenaja hałoŭnaj doktarkaj Respublikanskaha kliničnaha miedcentra Kiraŭnictva spraŭ Łukašenki Irynaj Abielskaj. Adnoj ź pieršych balnic, jakaja trapiła pad uvahu kamisii, była balnica ŭ Škłovie.

«Hałoŭny ŭrač Škłoŭskaj rajonnaj balnicy Alaksandr Łobaŭ» «Chief Physician of the Shklov Rayon Hospital Adeksand Lobov»

Hałoŭny doktar Škłoŭskaj rajonnaj balnicy Alaksandr Łobaŭ. Fota: shklovinfo.by

9 sakavika kalektyvu Škłoŭskaj rajbalnicy prezientavali novaha hałoŭnaha doktara — Alaksandra Łobava. Raniej jon kiravaŭ balnicaj u Kaściukovičach.

«Mnie ciažka charaktaryzavać jaho jak kiraŭnika, ale narakańniaŭ na jaho nie było. Jon vielmi dobry chirurh», — vykazałasia pra jaho adna z kaleh.

Łobavu pastaŭlena zadača «akazvać jakasnuju miedyčnuju dapamohu kožnamu žycharu rehijona». Na pieršaj jaho sustrečy z kalektyvam Siarhieja Novikava nie było.

Čytajcie jašče:

«Vielmi chacieŭ by pracavać u Biełarusi»: doktar Martaŭ pra pomstu za knihu, žyćcio paśla aryštu i vyjezd z krainy

«Mama prasiła tatu syści z palityki». Dačka Ryhora Kastusiova pra baćkavu niavolu dy tryvožnyja naviny z-za krataŭ

Usiaho ŭ čatyroch biełaruskich haradach mužčyn bolš, čym žančyn

Клас
8
Панылы сорам
9
Ха-ха
44
Ого
6
Сумна
8
Абуральна
9