Kultura

Stała viadoma, kali znoŭ adkryjecca Sabor Paryžskaj Božaj Maci

Abiacajuć, što rekanstrukcyja, jakaja pačałasia paśla pažaru Notr-Dama, budzie całkam adpaviadać siaredniaviečnamu aryhinału.

Sabor Paryžskaj Božaj Maci pierad pažaram u 2019 hodzie. Fota: Rudy and Peter Skitterians / Pixabay

Sabor Paryžskaj Božaj Maci budzie adkryty dla naviedvalnikaŭ i viernikaŭ užo ŭ śniežni 2024 hoda. Pra heta paviedamiła ahienctva Associated Press sa spasyłkaj na aficyjnyja asoby Francyi.

Pa słovach adkaznaha za rekanstrukcyju sabora hienierała Žan-Łui Žaržlena, hety termin vyznačyŭ asabista prezident Francyi Emaniuel Makron, adnak pracy pa adnaŭleńni nie paśpiejuć skončycca da pačatku letnich Alimpijskich hulniaŭ u Paryžy.

Pry hetym jon adznačyŭ, što nad adnaŭleńniem sabora pracuje amal tysiača čałaviek, a znakamity špil Notr-Dama vyšynioj 93 mietry (jaki abrynuŭsia pry pažary) znoŭ zaźziaje ŭ niebie francuzskaj stalicy.

«Samaje składanaje — heta kožny dzień prytrymlivacca vyznačanaha płana, jaki maje na ŭvazie adnaŭleńnie karkasa, sklapieńniaŭ, rośpisaŭ, kamianioŭ, vitražoŭ, arhana i šmat čaho inšaha, uklučajučy znakamity špil Notr-Dam, čyjo viartańnie ŭ nieba Paryža stanie mahutnym sihnałam adradžeńnia sabora», — skazaŭ Žaržlen ahienctvu AP.

Taksama nakont hetaha vykazaŭsia Filip Žost, dyrektar adnaho ź dziaržaŭnych ahienctvaŭ, jakija kuryrujuć rekanstrukcyju. Jon zajaviŭ, što adnoŭleny Sabor Paryžskaj Božaj Maci «budzie adpaviadać aryhinalnaj architektury, dziakujučy vykarystańniu aŭtentyčnych materyjałaŭ i siaredniaviečnych mietadaŭ budaŭnictva».

«Pry budaŭnictvie sklapieńniaŭ my vykarystoŭvajem sapraŭdny kamień, a nie padobny da jaho bieton. Karkas dachu budzie zrobleny z sapraŭdnaha dubu, jak heta było spradvieku. Naohuł usia rekanstrukcyja budzie zroblena tak, byccam budynak stvorany ŭ Siaredniavieččy», — adznačyŭ Žost.

Nahadajem, što ŭ krasaviku 2019 hoda ŭ Sabory Paryžskaj Božaj Maci adbyŭsia pažar, z-za jakoha abvalilisia špil i apornaja kanstrukcyja budynka. Sami relikvii i tvory mastactva słavutaha kaścioła pry hetym zbolšaha nie paciarpieli.

Mahčymymi pryčynami pažaru byli nazvany prablemy z elektryčnaściu ci čałaviečy faktar ​​u vyhladzie niepatušanaj cyharety.

Čytajcie jašče:

Ci paznajecie biełaruskija harady i miastečki pa ich słavutaściach? Test

Hladzicie, jakuju pravasłaŭnuju carkvu zbudavali na miescy terakta 11 vieraśnia ŭ Ńju-Ërku FOTY

Ci možna pradavać carkoŭnyja relikvii? Mierkavańni śviatara, relihijaznaŭcy i pravavyja realii

Kamientary

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Marharyta Laŭčuk vyjšła zamuž i čakaje dzicia30

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →