Adna z varšaŭskich stamatałohij. Fota: Instagram / @dental_warszawa

Adna z varšaŭskich stamatałohij. Fota: Instagram / @dental_warszawa

Polšča

Pavieł źviarnuŭsia da stamatałoha niekalki tydniaŭ tamu, bo ŭ jaho razburyŭsia zub. Jamu treba było prybrać štyft i pastavić płombu na susiedni zub. 

«Uvohule, u mianie drenny stan zuboŭ, ja ich nie lačyŭ, kali było patrebna, tamu prychodzicca ciapier. 

Za hetyja pasłuhi ja zapłaciŭ 250 złotych (prykładna 142 biełaruskija rubli) u pryvatnaj klinicy. Chadziŭ potym jašče try razy, ramantavali dva zuby, za ich — 220 złotych (kala 125 rubloŭ). I moža spatrebicca jašče niekalki razoŭ zapisacca.

Dzieści kala 1000 złotych (prykładna 567 rubloŭ) ja ŭžo zapłaciŭ za stamatałahičnyja pasłuhi i dumaju, što jašče prykładna stolki patraču. U hetuju sumu ŭvachodzić mienavita sam ramont, nijakich zdymkaŭ, naprykład, mnie nie rabili. 

Z zapisam prablem nie było. Mnie prapanavali datu praz try dni, a potym ja chadziŭ raz na tydzień. Niejkich čerhaŭ nie zaŭvažyŭ», — raskazvaje jon.

Doktarka paraiła Paŭłu pastavić brekiety. Heta moža kaštavać jašče kala 5-6 tysiač złotych (2835-3402 rubli).

Pajechać lačyć zuby ŭ inšuju krainu, dzie hetyja pasłuhi tańniejšyja, u Paŭła dumak nie było. Raschody na stamatałahičnyja pasłuhi nie bjuć mocna pa jaho kišeni.

«Ja b skazaŭ, što heta navat tanna, bo ŭ Minsku było daražej. 

Žonka žartuje, što ŭ mianie taki vyraz tvaru, byccam by ja nie da stamatołaha idu, a ŭ kramu pa cukierki. Sam pryjom prachodzić cudoŭna, usio vielmi vietliva. Adna tolki prablema — nie razumieju polskuju movu, a doktarka nie viedaje anhlijskaj. Ale jana na kampjutary adkryvaje pierakładčyk, i my tak razmaŭlajem. Tut jość žadańnie iści da stamatołaha. Pieršy čas, kaniečnie, dumaŭ, što ŭ Jeŭrasajuzie budzie vielmi doraha lačyć zuby, ale akazałasia nie tak», — kaža jon. 

Siarednija ceny na stamatałohiju ŭ Polščy:

Kansultacyja — 100 złotych (kala 57 rubloŭ)

Płomba — ad 180 da 300 złotych (102-170 rubloŭ)

Lačeńnie kanała — ad 650 złotych (amal 370 rubloŭ)

Vydaleńnie zuba — ad 250 da 650 złotych (142-369 rubloŭ), u zaležnaści ad składanaści. 

Hiermanija

Ała maje niamieckaje dziaržaŭnaje miedycynskaje strachavańnie, tamu niekatoryja pasłuhi dla jaje biaspłatnyja. 

Niadaŭna jana źviartałasia da stamatołaha, kali ŭ jaje paciamnieŭ adzin z zuboŭ. Pryjomu jana čakała kala troch tydniaŭ. 

«Doktar nie źviarnuła asablivaj uvahi na maje skarhi. Zamiest hetaha zrabiła mnie biaspłatnuju čystku zuboŭ (jakuju apłačvaje strachoŭka raz na hod) i adzin renthien-zdymak (taksama biaspłatna, bo i heta za košt strachoŭki). Zatym jana prapanavała mnie pazbavicca ad šaści zuboŭ i nakiravała da chirurha-stamatołaha.

Ja vyrašyła pašukać inšaha doktara i praź niekalki dzion była ŭžo ŭ jaho. Tam mnie zrabili zdymki ŭsich zuboŭ pa dva razy, niejkuju «palepšanuju» čystku, jakaja była za moj košt — 146 jeŭra (kala 389 rubloŭ) i 39 jeŭra (kala 104 rubli) za razmovu pra toje, jak dahladać zuby. 

Taksama skazali, čto mnie ptreba zamianić usie staryja płomby na novyja, a heta 17 płomb. Kaštavała heta 1914 jeŭra (5091 rubiel), častku hetaj sumy — 905 jeŭra — apłaciła strachoŭka. To-bok adna płomba kaštavała 112 jeŭra (298 rubloŭ). Možna było zrabić usio za košt strachoŭki, ale u takim vypadku vykarystoŭvać samyja tannyja materyjały», — raskazvaje jana. 

Pry hetym Ale nie vielmi spadabałasia jakaść stamatałahičnych pasłuh, jakija jana atrymała. 

«Pieršy doktar vielmi napužaŭ mianie, tamu ja zhadziłasia na prapanovu druhoha doktara zamianić usie staryja płomby na novyja. Ale ja dahetul nie ŭpeŭnienaja, što heta było nieabchodna, bo ja raniej naviedvała stamatołahaŭ i nie mieła vialikich prablem z zubami. Časam rabiła płomby, ale nie 17 štuk. 

Taksama doktar prapanoŭvaŭ zanadta časta — 4 razy na hod — płatnuju «palepšanuju» čystku ŭsich zuboŭ i sprabavaŭ pradavać roznyja pryłady: ščotki dla jazyka, hieli. Taksama nie prapanavaŭ mnie dadatkovaje abśledavańnie, kali jano było nieabchodnaje — abjomny zdymak zuba. Tak ja ŭsio ž straciła adzin zub, jaki možna było ŭratavać. 

Takim čynam ja liču, što niekatorym stamatołaham u Hiermanii nie chapaje kvalifikacyi i jany sprabujuć vyciahnuć z klijentaŭ hrošy. Ale heta tolki moj maleńki vopyt», — padsumoŭvaje žančyna. 

Siarednija ceny na stamatałohiju ŭ Hiermanii:

Kansultacyja — biaspłatna, kali pacyjent źbirajecca praciahnuć lačeńnie, prosta ahlad — 20 jeŭra (53 rubli).

Płomba — ad 70 da 120 jeŭra (186-319 rubloŭ).

Lačeńnie kanała — ad 160 jeŭra (ad 425 rubloŭ).

Vydaleńnie zuba — ad 70 da 100 jeŭra (ad 186 da 266 rubloŭ).

Hruzija

Darji daŭno treba było pastavić płomby, ale dziaŭčyna adkładvała pachod da stamatołaha. Źviarnułasia da jaho prykładna paŭhoda tamu. 

«Mnie paraili doktara z Ukrainy ŭ pryvatnaj klinicy. Lačyła spačatku dva zuby, mnie ŭsio spadabałasia, i ja vyrašyła pajści zrabić usie astatnija. Tak ja zalačyła prykładna dziesiać zuboŭ. 

Kansultacyja ŭ asnoŭnym tut usiudy biaspłatnaja. U siarednim lačeńnie adnaho zuba kaštuje kala 60 łary (kala 52 rubloŭ).

Kali jość niejkija składanaści, naprykład, treba lačyć kanały, to vyjdzie kala 100 łary (kala 87 rubloŭ). Zaležyć ad taho, nakolki «ciažki» zub. Mnie, naprykład, treba było rabić rekanstrukcyju adnaho zuba, zapłaciła za jaho 150 łary (kala 130 rubloŭ). U cełym nie ličyła, kolki ja addała, moža, 700-800 łary (prykładna 609-696 rubloŭ) za lačeńnie ŭsich zuboŭ», — dzielicca jana. 

Dziaŭčyna adznačaje, što ŭ Hruzii davoli tannyja stamatałahičnyja pasłuhi.

«Kali zapisvałasia, spačatku nie było čarhi, a potym praź niekatory čas u doktarki stała šmat klijentaŭ i mnie treba było čakać 2-3 tydni, kab da jaje trapić. 

Padajecca, što tut toj vypadak, kali i košt, i jakaść cudoŭnyja. Ale niekatoryja kažuć, što tut moža nie być niejkich materyjałaŭ dla bolš krutoha lačeńnia. Dumaju, što zaležyć ad kliniki», — kaža jana. 

Taksama dziaŭčyna pastaviła sabie brekiety. Za ich jana addała kala 200 dalaraŭ (prykładna 505 rubloŭ).

«Dumała lačyć zuby va Ukrainie, tamu što raniej rabiła heta čas ad času. Mnie padabalisia tam jakaść i ceny. A tak u Hruzii vielmi šmat śpiecyjalistaŭ ź Biełarusi, Ukrainy», — padsumoŭvaje jana. 

Siarednija ceny na stamatałohiju ŭ Hruzii:

Kansultacyja — u asnoŭnym biaspłatna.

Płomba — 60 łary (52 rubli).

Lačeńnie kanała — 100 łary (87 rubloŭ).

Vydaleńnie zuba — ad 50 da 75 łary (44-65 rubloŭ).

Litva 

Andrej (imia źmienienaje) źviarnuŭsia da stamatołaha dva tydni tamu. U mužčyny vypała płomba, taksama jamu treba było vyrvać zub mudraści.

«Vyśvietliłasia, što lačyć mnie varta adrazu try zuby. Kansultacyja doktara kaštavała 5 jeŭra (kala 13 rubloŭ), zdymak — 25 jeŭra (kala 67 rubloŭ). Vydalić zub — 40 jeŭra (106 rubli), lačeńnie — pračystka kanałaŭ i płomba — 300 jeŭra (kala 798 rubloŭ) za adzin zub. Ale treba lačyć jašče adzin, jaki mnie budzie kaštavać prykładna 200 jeŭra (532 rubli)», — raskazvaje jon. 

Adna ź vilenskich stamatałohij. Fota: Instagram / @neodentaklinika

Adna ź vilenskich stamatałohij. Fota: Instagram / @neodentaklinika

Mužčyna kaža, što ŭzrovień stamatałahičnych pasłuh u Litvie vielmi vysoki, ale kaštujuć jany doraha. Andrej źbirajecca jechać u Hruziju, kab zalačyć astatnija zuby. 

«Biezumoŭna, jakaść pasłuh tut vyšejšaja, čym u Biełarusi. Tłumačać, što pryviało da taho, što zub zabaleŭ, dajuć rekamiendacyi. 

U Minsku ja chadziŭ u pryvatnuju kliniku, vyvalvałasia pastajanna płomba. Tut pastavili — trymajecca. 

Ale ŭsio roŭna vyrašyŭ, što nie mahu addavać takija hrošy za lačeńnie. Źbirajusia jechać u Hruziju ŭ adpačynak, tam zrablu namnoha tańniej. Siabry kazali, što tam taksama dobra robiać», — raskazvaje jon. 

Siarednija ceny na stamatałohiju ŭ Litvie:

Kansultacyja — 25 jeŭra (67 rubloŭ) 

Płomba — ad 60 da 90 jeŭra (160-239 rubloŭ)

Lačeńnie kanała — 120-160 jeŭra (319-426 rubloŭ)

Vydaleńnie zuba — 40-100 jeŭra (106-266 rubloŭ)

Słavakija

Hanna žyvie na dźvie krainy ŭžo niekalki hadoŭ. Pachod da stamatołaha jana adkładvała: u Niderłandach vielmi doraha kaštujuć takija pasłuhi. 

«Mianie ničoha mocna nie tryvožyła, nie chadziła navat na płanavyja ahlady. Niekalki miesiacaŭ tamu staŭ baleć adzin zub i ja zrazumieła, što čas iści», — raskazvaje jana. 

Pieršaja kansultacyja ŭ Niderłandach kaštavała 80 jeŭra. U jaje ŭvochodziŭ panaramny zdymak zuboŭ.

«Paśla mnie vystavili rachunak za lačeńnie šaści zuboŭ na sumu 700 jeŭra (kala 1862 rubli). Ja vyrašyła, što heta vielmi doraha. I pakolki ja žyvu na dźvie krainy, to pajechała dalečvacca ŭ Słavakiju. Adzin zub — 180 jeŭra, ale tam byli niejkija składanaści, kansultacyja biaspłatnaja. Akazałasia, što tam heta taksama niatanna. Pastaviła dźvie płomby, i potym była dylema: albo laču zuby, albo płaču arendu za kvateru. Vybrała druhoje.

U mianie była mahčymaść pajechać dalačyć u Biełarusi, zrabiła tam čatyry zuby, za kožny addała 30 jeŭra (80 rubloŭ)», — kaža jana.

U Niderłandach dziaŭčyna zapisvałasia na kansultacyju da doktara za try tydni. U Słavakii čakać pryjšłosia miesiac. 

«Ale mnie paščaściła: chtości admianiŭ zapis, ja patrapiła na pryjom praz dva tydni.

Heta byŭ moj pieršy dośvied lačeńnia zuboŭ za miažoj. Vyhladaje ŭsio, viadoma, inakš. Zusim inšyja kliniki, instrumienty, jakimi karystajucca daktary. U Biełarusi ja takoha nie bačyła. Nijakich admoŭnych emocyj ad pachodu da stamatołaha ŭ mianie nie było», — raskazvaje jana. 

Siarednija ceny na stamatałohiju ŭ Słavakii:

Kansultacyja — jość biaspłatnaja, a ŭ niekatorych klinikach 20 jeŭra (53 rubli).

Płomba — ad 50 jeŭra (ad 133 rubli).

Lačeńnie kanała — ad 40 jeŭra (ad 106 rubloŭ).

Vydaleńnie zuba — ad 60 jeŭra (160 rubloŭ).

Uźbiekistan 

Alina (imia źmienienaje) źviartałasia pa stamatałahičnuju dapamohu ŭžo niekalki razoŭ. 

«Treba było śpiłavać nakładki na vierchnich zubach. Ich stavili mnie ŭ pracesie artadantyčnaha lačeńnia.

Śpiłavali ich biaspłatna: lekar paličyŭ, što ničoha surjoznaha nie zrabiŭ. 

Lačeńnie karyjesu adnaho zuba abyšłosia ŭ 400000 sumaŭ (kala 94 rubloŭ). Da hetaha ž lekara chadziła na kansultacyju (bajałasia, što znoŭ karyjes), jana była biaspłatnaja», — raskazvaje Alina.

Jašče jana nosić brekiety. Staviła jana ich u Biełarusi, a va Uźbiekistanie treba było praciahnuć lačeńnie. 

«Naohuł, heta vialikaja prablema dla tych, chto nosić brekiety. U luboj krainie składana znajści śpiecyjalista, jaki pahodzicca praciahnuć lačeńnie, a nie pačynać usio nanova. Ja jaho znajšła nie adrazu, pavodle rekamiendacyi.

Zdymki ŭ klinicy abyšlisia mnie prykładna ŭ 500000 sumaŭ (117 rubloŭ). Zamiena adnaho brekieta — u 350000 sumaŭ (kala 82 rubloŭ). Zamianili piać, napieradzie jašče zamiena čatyroch.

Kožny miesiac jašče treba prachodzić niekliničnuju aktyvacyju (ahlad, zamiena duhi). Heta kaštuje 550000 sumaŭ (129 rubloŭ). Uvohule, ceny tut na stamatałahičnyja pasłuhi takija ž, jak i ŭ Biełarusi», — kaža jana. 

Alina źviartałasia ŭ try roznyja kliniki. Usiudy jana była zadavolenaja jakaściu pasłuh. Čarhi na zapis da doktara nie było. 

Siarednija ceny na stamatałohiju va Uźbiekistanie:

Kansultacyja — u asnoŭnym biaspłatna.

Płomba — 200000 sumaŭ (47 rubloŭ).

Lačeńnie kanała — ad 100000 sumaŭ (prykładna ad 23 rubloŭ).

Vydaleńnie zuba — ad 100000 da 400000 sumaŭ (23-94 rubli).

Čytajcie taksama: 

«Hałoŭnaje, kab paśla hetaha nie pačali źmianšać premii». Miedyki pra abiacańni pavysić nadbaŭki i pra realnyja zarobki

Prankier, jaki pierad refierendumam dresiravaŭ biełaruskich piedahohaŭ, vyjšaŭ na rasijski prastor. I znoŭ paśpiachova

Клас
25
Панылы сорам
2
Ха-ха
5
Ого
2
Сумна
3
Абуральна
12