Usiaho patrochu

Nazvali samyja «razumnyja» harady śvietu hetaha hoda

Mižnarodny instytut kiraŭničaha raźvićcia (IMD) pradstaviŭ svoj rejtynh samych «razumnych» haradoŭ śvietu. Hetyja harady mohuć pachvalicca najbolš efiektyŭnym vykarystańniem sučasnych technałohij u roznych śfierach hramadskaha i ekanamičnaha žyćcia, piša Myfin.by.

Ciurych. Fota: Wasin PUMMARIN / vecteezy.com

U daśledavańni IMD za 2024 hod aceńvajecca toje, jak infrastruktura i technałohii ŭ 142 nasielenych punktach płaniety ŭpłyvajuć na pradukcyjnaść i jakaść žyćcia haradžan.

Na asnovie apytańniaŭ 120 žycharoŭ kožnaha z razhladanych haradoŭ strukturny i technałahičny kampanienty aceńvalisia pa piaci klučavych napramkach: zdaroŭje i biaśpieka, mabilnaść, dziejnaść (zabavy, mierapryjemstvy i h.d.), mahčymaści (vučoba, praca, biznes) i kiravańnie.

U vyniku ŭžo nie pieršy hod u rejtynhu lidziruje šviejcarski Ciurych. Absalutnaja bolšaść jaho žycharoŭ zadavolenyja vykarystańniem sučasnych technałohij u adukacyi (naprykład, vykładańniem IT u škołach) i pracy (anłajn-servisy dla biznesu i h.d.), achovie zdaroŭja, zabieśpiačeńni biaśpieki i ŭ inšych śfierach.

Top-10 razumnych haradoŭ pa viersii IMD:

  • Ciurych (Šviejcaryja);
  • Osła (Narviehija);
  • Kanbiera (Aŭstralija);
  • Ženieva (Šviejcaryja);
  • Sinhapur;
  • Kapienhahien (Danija);
  • Łazana (Šviejcaryja);
  • Łondan (Vialikabrytanija);
  • Chielsinki (Finlandyja);
  • Abu-Dabi (AAE).

Adznačajecca, što harady, jakija zaniali vysokija miescy ŭ rejtynhu, mohuć pachvalicca stabilnym i pradkazalnym sacyjalnym i ekanamičnym asiarodździem. Taksama ŭ ich raspracavanyja inicyjatyvy, nakiravanyja na palapšeńnie ahulnaj jakaści žyćcia hramadzian, u tym liku azielanieńnie, a taksama pašyreńnie mahčymaściaŭ dla praviadzieńnia kulturnych mierapryjemstvaŭ i naładžvańnia sacyjalnych suviaziaŭ.

«U bolšaści hetych haradoŭ-lidaraŭ takija namahańni spałučajucca ź inavacyjnymi stratehijami pa pryciahnieńni i ŭtrymańni talentaŭ, stymulavańni inviestycyj u abranych halinach (naprykład, u intaresach ustojlivaha raźvićcia) i vyrašeńni daŭnich prablem, źviazanych z hieahrafičnaj niaroŭnaściu i inkluziŭnaściu», — havorycca ŭ spravazdačy.

U śpisie nie pradstaŭlenyja biełaruskija harady, zatoje ŭ im apynulisia niekatoryja stalicy susiednich dziaržaŭ, pryčym ich pakazčyki palepšylisia ŭ paraŭnańni ź minułym hodam.

Tak, Varšava raźmiaściłasia na 38-m miescy (vyšej na 6 pazicyj), Vilnia — na 47-m miescy (vyšej na 18 pazicyj), Ryha — na 59-m miescy (vyšej na 24 pazicyi).

Kamientary

Masavyja čystki na biełaruskich abarončych pradpryjemstvach

Masavyja čystki na biełaruskich abarončych pradpryjemstvach

Usie naviny →
Usie naviny

U Dobrušskim rajonie aśviacili chleŭ z karovami FOTAFAKT7

Biełarus nakarmiŭ vuža rybaj i źniaŭ praces na VIDEA1

U Lachavickim rajonie mužčyna chacieŭ spalić susiedski chleŭ, dy pamyliŭsia budynkam1

U Italii zatrymali biełarusa, abjaŭlenaha ŭ vyšuk na radzimie3

U Biełarusi buduć budavać mienš novych daroh1

Šolc admoviŭsia kamientavać mahčymaść abmienu Ryka Kryhiera na Vadzima Krasikava7

U Turcyi zatrymali rasijanina, padazravanaha ŭ padryvie aŭtamabila aficera HRU ŭ Maskvie

Pamiatajecie biełarusa, jaki padčas ekstradycyi pierakryŭ most na miažy? Jaho ŭsio ž pasadzili na sutki7

U Pinsku prajšła mocnaja zaleva, zatapiła vulicy VIDEA

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Masavyja čystki na biełaruskich abarončych pradpryjemstvach

Masavyja čystki na biełaruskich abarončych pradpryjemstvach

Hałoŭnaje
Usie naviny →