Śviet1212

«Z dazvołu nacystaŭ sijanisty naviedvali kancłahiery i adbirali pravilnych jaŭrejaŭ». Źlitaja zasakrečanaja dysiertacyja kiraŭnika Paleściny, napisanaja ŭ Maskvie

Amierykanskaje analityčnaje ahienctva pa daśledavańni Blizkaha Uschodu MEMRI zmahło atrymać poŭny tekst zasakrečanaj doktarskaj dysiertacyi prezidenta Paleścinskaj aŭtanomii Machmuda Abasa, jakaja była napisana ŭ SSSR i ŭ jakoj inicyjatarami Chałakostu vystaŭlalisia sami jaŭrei. Asnoŭnyja tezy z hetaj «navukovaj pracy» pryvodzić vydańnie Israel Hayom.

Prezident Paleścinkaj aŭtanomii Machmud Abas na fonie svajoj doktarskaj dysiertacyi pad nazvaj «Suviazi pamiž sijanizmam i nacyzmam». Foty: MEMRI / Israel Hayom, Wikimedia Commons. Kałaž: «Naša Niva»

Jak piša vydańnie Israel Hayom, u jaho rasparadžeńni akazaŭsia poŭny tekst doktarskaj dysiertacyi ciapierašniaha prezidenta Paleścinskaj aŭtanomii Machmuda Abasa, jakaja była napisanaja im u Maskvie ŭ 1982 hodzie i adrazu ž zasakrečanaja savieckim KDB (sakretnaść pracy Abasa zachoŭvajecca i ŭ siońniašniaj Rasii).

Tekst byŭ pieradadzieny izrailskamu vydańniu z boku amierykanskaha ahienctva pa daśledavańni Blizkaha Uschodu MEMRI, jakoje zdoleła atrymać jaho z rasijskich archivaŭ, adznačaje Israel Hayom.

U svajoj doktarskaj dysiertacyi na 119 staronak Machmud Abas, jaki ŭ tyja časy nasiŭ partyjny psieŭdanim «Abu Mazien» i byŭ dadatkova zavierbavany KDB pad kodavym imiem «Krotaŭ», śćviardžaŭ, što «pamiž sijanizmam i nacyzmam isnavali tryvałyja suviazi», i što ŭ jakaści inicyjataraŭ Chałakosta vystupali sami jaŭrei.

Sam Abas paśpiachova abaraniŭ svaju pracu ŭ Instytucie ŭschodaznaŭstva Akademii navuk SSSR, jaki na toj momant uznačalvaŭ viadomy prafiesar i ahient KDB Jaŭhien Prymakoŭ, jaki paśla razvału SSSR paśpieŭ pabyvać dyrektaram Słužby źniešniaj raźviedki Rasii, ministram zamiežnych spraŭ i navat premjeram.

«Hałoŭnaja vysnova, da jakoj prychodzić Machmud Abas, zaklučajecca ŭ tym, što Chałakost jaŭrejaŭ byŭ sumiesnym prajektam nacystaŭ i sijanisckaha ruchu, jaki Abas mocna nienavidzić. Ciapierašni kiraŭnik Paleścinskaj aŭtanomii rabiŭ usio, kab poŭny tekst jaho pracy nidzie nie ŭspłyŭ, ale my ŭsio roŭna jaho atrymali», — zajaviŭ vydańniu Israel Hayom prezident ahienctva MEMRI Ihal Karman.

Pa słovach Karmana, asnoŭnuju dumku Abasa ŭ jaho pracy možna padzialić na niekalki pramych cytat z tezami, raskryćciu jakich aŭtar bolš za ŭsio nadzialaje ŭvahu ŭ tekście.

Voś tolki niekatoryja ź ich.

 • «Sijanisckija emisary atrymali svabodny dostup da kancentracyjnych łahieraŭ, kab adbirać patrebnych dla zasialeńnia Izraila ludziej i pakidać tam inšych, nieprydatnych, jakija nie pavinny byli vyjści z kancłahieraŭ žyvymi».
 • «Sijanisty naŭmysna zabivali jaŭrejaŭ, jakija ŭ ramkach niezakonnaj mihracyi biehli ad ułady nacystaŭ u ziemli Izraila (u toj čas padmandatnaja Brytanii Paleścina. — «NN»). Zabivali ich z-za taho, što jany, na dumku sijanistaŭ, byli niapravilnyja i nieprydatnyja dla zasialeńnia Izraila».
 • «Lidary sijanisckich centraŭ imknulisia schavać ad mižnarodnaj supolnaści fakty supracivu nacystam z boku inšych jaŭrejskich frakcyj i ruchaŭ, kab samim asabista pryniać udzieł u paślavajennych mirnych pieramovach. Ich metaj było zapatrabavać doli trafiejaŭ ad pieramohi sajuźnikaŭ».
 • «U 1943 hodzie ŭźnikła mahčymaść adpravić ježu, leki i pasyłki ŭ jaŭrejskija hieta ŭ Jeŭropie, ale sijanisty sarvali hetuju inicyjatyvu, niahledziačy na toje, što Mižnarodny Čyrvony Kryž byŭ hatovy jaje raspačać».
 • «Absalutna ŭsio nasielnictva akupavanych nacystami terytoryj, a nie tolki adny jaŭrei, znachodziłasia pad raŭnaznačnym upłyvam žorstkaj nacysckaj vajennaj mašyny. Niama dakładnych statystyčnych danych ab kolkaści jaŭrejskich achviar, ale ich naŭmysna zavyšajuć sijanisty. U realnaści zahinuła mienš za miljon».

Datyčna apošniaj cytaty prezident MEMRI asabliva padkreśliŭ, što Machmud Abas u svaim naratyvie pra «nacystaŭ, jakija stavilisia da ŭsich adnolkava» mocna abapiraŭsia na aficyjnuju savieckuju prapahandu i adyjoznych savieckich myślaroŭ-antysiemitaŭ, jakija naŭmysna prymianšali nastupstvy Chałakosta ci ŭvohule jaho admaŭlali, kažučy «pra ahulnuju pakutu savieckaha naroda».

«Adnak savieckaja prapahanda ŭ adroźnieńnie ad Machmuda Abasa, prynamsi, nie sprabavała śćviardžać, što jaŭrei razduli kolkaść achviar, jakich zahinuła bolš za 6 miljonaŭ», — adznačaje Ihal Karman.

Karman miarkuje, što «navukovaja praca» Abasa akazałsia zanadta taksičnaj navat dla savieckaha kiraŭnictva, tamu jany, kaniešnie, nadali jamu stupień doktara navuk, ale i zahadali KDB schavać hetuju dysiertacyju kudy dalej.

Kamientary12

 • bely vuk
  15.04.2024
  Spasyłka Israel Hayom niedastupnaja
 • Oleh
  15.04.2024
  [Red. vydalena]
 • Biełarus
  15.04.2024
  Moža tak i treba, moža tak i było?

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Marharyta Laŭčuk vyjšła zamuž i čakaje dzicia30

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Hałoŭnaje
Usie naviny →