Hramadstva

Biełaruś całkam prypynić dziejańnie Damovy ab zvyčajnych uzbrojenych siłach u Jeŭropie

Alaksandr Łukašenka ŭzhadniŭ uniasieńnie ŭ Pałatu pradstaŭnikoŭ zakonaprajekta nakont prypynieńnia dziejańnia Damovy ab zvyčajnych uzbrojenych siłach u Jeŭropie (DZUSIE).

Fota: Reform.by

Raniej Biełaruś prypyniła dziejańnie DZUSIE ŭ dačynieńni da Polščy i Čechii. Ciapier ža havorka idzie ab poŭnaj prypynieńni damovy.

Da hetaha Damova ab zvyčajnych uzbrojenych siłach u Jeŭropie była denansavana Rasijaj. Taksama ź jaje vyjšli abo prypynili dziejańnie niekatoryja inšyja ŭdzielniki, u tym liku ZŠA, Polšča.

«Prajekt zakona praduhledžvaje prypynieńnie dziejańnia DZUSIE, ale nie aznačaje vychad Biełarusi ź jaho i spynieńnie ažyćciaŭleńnia va Uzbrojenych siłach unutranych pracedur, źviazanych ź jaho vykanańniem».

Biełaruś u poŭnym abjomie vykonvaje abaviazacielstvy pa damovie, u tym liku niaŭchilna prytrymlivajecca ŭstanoŭlenych hraničnych uzroŭniaŭ najaŭnaści ŭzbrajeńniaŭ, vajskovaj techniki i asabistaha składu Uzbrojenych sił», — dadali ŭ pres-słužbie Łukašenki.

Damova ab zvyčajnych uzbrojenych siłach u Jeŭropie (DZUSIE) była padpisana ŭ 1990 hodzie 22 krainami. Jana ŭstupiła ŭ siłu ŭ 1992 hodzie. U asnovie DZUSIE była sistema kolkasnych abmiežavańniaŭ na piać asnoŭnych katehoryj zvyčajnych uzbrajeńniaŭ i techniki ŭ zvyčajnych uzbrojenych siłach dziaržaŭ-udzielnic u rajonie prymianieńnia dahavora — bajavyja tanki, bajavyja braniavanyja mašyny, artyleryju, udarnyja viertaloty i bajavyja samaloty. 

Kamientary

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY9

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY

Usie naviny →
Usie naviny

«Ty nie karenny aŭstralijec, a ja karenny ruski». Były premjer Aŭstralii raskazaŭ, jak 10 hadoŭ tamu pahavaryŭ z Pucinym pra Ukrainu6

Łukašenka pamianiaŭ namieśnika ministra abarony2

Minlashas zaklikaŭ biełarusaŭ najbližejšymi tydniami nie chadzić u hryby1

Daśledčyk daviedaŭsia pra historyju pieršych hadzińnikaŭ Žyrovickaha manastyra

U Žłobinie admianili ŭračystaje adkryćcio fłahštoka, kivajuć na nadvorje1

Mazyrskija ŭłady pryznali, što pieraboi z vodazabieśpiačeńniem u horadzie zastajucca

Samalot AirBaltic z-za bury zalacieŭ u pavietranuju prastoru Biełarusi7

Historyja vialikaha kachańnia i vialikaj adzinoty žonki Łukašenki15

Muzyku Ihara Bancara vyzvalili z-pad varty9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY9

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY

Hałoŭnaje
Usie naviny →