Hramadstva55

Stary dot pad Lachavičami vykarystoŭvajuć dla prapahandy «Vialikaj pieramohi». A jaho budavali dla abarony ad SSSR

Na adzin z prapahandysckich materyjałaŭ dziaržaŭnaha telebačańnia źviarnuŭ u sacsietkach uvahu ŭradženiec Lachavičaŭ. U siužecie «Daroha da Pieramohi. Partyzany Lachavickaha rajona» pakazali stary abarončy žalezabietonny bunkier, na ścianie jakoha vyviedzienyja ličby «1941—1945», piacikancovaja zorka i hieorhijeŭskaja stužka. 

Hety žalezabietonny bunkier, ci, jak ich časta nazyvajuć, dot, dla mnohich paznavalny. Jon mieścicca akurat kala darohi Lachavičy-Baranavičy, tamu jamu i vyznačyli rolu prapahandysckaha stenda. Ale voś histaryčnaja asnova dla hetaha — vielmi sumnieŭnaja.

Reč u tym, što dot byŭ pabudavany jašče za polskaj uładaj: u 1937-1939 hadach padčas stvareńnia ŭmacavanaha rajona ŭzdoŭž levaha bieraha Ščary (viadomy jak Baranavicki ŭzmocnieny rajon). Kankretna heta ŭmacavańnie było ŭźviedziena kala vioski Dajniaki ŭ sistemie hrupy sučasnych dotaŭ na adrezku Darava-Łabuzy.

U samim telesiužecie śćviardžajecca, što dot byŭ uźviedzieny ŭ časy Pieršaj suśvietnaj vajny, ale heta niapraŭda. U toj čas jany ŭ hetym rehijonie taksama budavalisia, ale na inšym, zachodnim bierazie Ščary.

Pabudavali, takim čynam, dot jašče ŭ mirny čas, a voś

infarmacyi pra toje, kab doty na hetym adrezku niejak vykarystoŭvalisia ŭ jakaści abarončych zbudavańniaŭ u bajavych dziejańniach u čas Druhoj suśvietnaj vajny, u nadrukavanych daśledavańniach niama. Taksama pra heta nie zhadvali i miascovyja staražyły.

20 hadoŭ tamu doty z hetaj hrupy zbudavańniaŭ mieli, darečy, jašče cełyja broniekaŭpaki, a paśla ich zrezali i pieravieźli na «Liniju Stalina». 

Takim čynam, dla prapahandy «Vialikaj Pieramohi savieckaha naroda ŭ Vialikaj Ajčynnaj vajnie» ideołahi vykarystoŭvajuć abjekt, jaki nie maje dačynieńnia ni da «Vialikaj Ajčynnaj vajny», ni da «Vialikaj pieramohi», ni navat da savieckaha naroda. Bolš za toje — metaj jaho pabudovy była abarona ad napadu z boku SSSR.

Čytajcie taksama:

Miemaryjał u Śvietłahorskim rajonie, adkryty 4 hady tamu, užo staviać na rekanstrukcyju

Chto taki Symon Sierafinovič — karnik ź Mira, jakoha chočuć sudzić paśmiarotna

U Mahilovie niščać miesca pachavańnia niamieckich vajennapałonnych

Ad amal 6000 da 270 rubloŭ. Kolki zarablajuć łukašenkaŭskija ideołahi?

Kamientary5

 • mały
  04.04.2024
  ad mora da mora albo dič kak siejčas...  Za 500-600 let situcija NIE pomieniałaś....
 • Business as usual
  04.04.2024
  U saŭkoŭ i łukašystaŭ usio pabudavana na tatalnaj chłuśni.
 • pijanier Vasilko
  04.04.2024
   Napisana ŭ haziecie: "...viadomy jak Baranavicki ŭzmocnieny rajon", a nas u škole vučyli, što rajon nie "uzmocnieny", a "ŭmacavany" . Usie rabiaty ciapier nie viedajuć, kamu vieryć.

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman8

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA5

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202519

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

Što źmianiaje zamach na Trampa?4

Viadučaja ANT Iryna Rambalskaja pakazała svaje harsety na tydni mody ŭ Paryžy9

U mašynie chłopca, što stralaŭ u Trampa, znajšli vybuchoŭku7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman8

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →