Navuka i technałohii22

U Armienii iduć treniroŭki vysadki čałavieka na Mars. Kraina najbolš padyšła daśledčykam

Navukoŭcy testujuć skafandry i robataŭ na vypadak mahčymaj ekśpiedycyi na Mars. Testavaja placoŭka, na jakoj arhanizavana imitacyja vysadki daśledčaj ekśpiedycyi na Mars, arhanizavana pablizu armianskaha siała Armaš. Hory Armienii vybrali za ich padabienstva z pavierchniaj čyrvonaj płaniety.

Mižnarodnaja daśledčaja misija na Mars AMADEE-24 pravodzicca Aŭstryjskim kaśmičnym forumam va ŭzajemadziejańni z Armianskim kaśmičnym ahienctvam.

Pa ŭmovach ekśpierymientu, kamanda z 6 daśledčykaŭ z Aŭstryi, Hiermanii, Izraila, Italii i Vialikabrytanii žyvuć i pravodziać daśledavańni ŭ śpiecyjalna raspracavanym dla ich izalavanym asiarodździ pasialeńnia. Pakidać jaje možna tolki ŭ pratatypie marsijanskaha skafandra. Ekśpierymient zavieršycca 5 krasavika.

Navukoŭcy testujuć roznyja technałohii, jakija mohuć spatrebicca na Marsie, naprykład, sprabujuć vyroščvać harodninu ŭ śpiecyjalna stvoranym mikraklimacie i daśledujuć pavierchniu pry dapamozie robataŭ.

Važnym momantam ličać psichałahičnuju padrychtoŭku kaśmičnaha ekipaža, jaki ŭ vypadku palotu na Mars budzie nadoŭha adarvany ad rodnaj płaniety.

Navukoŭcy ličać, što čałaviek zmoža trapić na Mars nie raniej za 2030 hod.

Kamientary2

  • Hańba
    31.03.2024
    Bredbery b spadabałasia. Prylatajuć amierykancy na Mars - a tam užo armianskaja karčma :)
  • Paliašuk
    31.03.2024
    Hańba, vychodziać astranaŭty z karabla, a im nasustrač jaki-niebudź Armen Marsijan: - Taksi na Hiumry zamaŭlali? :)

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET6

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET

Usie naviny →
Usie naviny

Maryja Vasilevič narešcie znajšła pracu. Ź jaje sprabujuć zrabić zamienu Malavanyču14

Dyjasparam pišuć boty i prapanujuć ustupić u Połk Kalinoŭskaha. Raskazvajem, što adbyvajecca i jak abaranicca12

Muzyka Ihar Bancar užo kala hoda bamžuje ŭ Varšavie FOTY30

U Pietrykaŭskim rajonie mužčyna niekalki hadoŭ hulaŭ z sudovymi vykanaŭcami ŭ dahaniałki. Ale ŭrešcie prajhraŭ1

«Dziakuj vam za syna Mikałaja». Boty atrymali novuju mietadyčku adnosna Abielskaj22

Stała viadoma, chto abaraniaŭ Ryka Kryhiera2

Jak Bajden prymaŭ rašeńnie admovicca ad udziełu ŭ vybarach prezidenta ZŠA. Chronika vychodnych1

Rasijski śled u šalona papularnaj hulni Hamster Kombat usio bolš vidavočny1

Na jakich umovach biełarusy mohuć atrymać hramadzianstva Ispanii, Partuhalii, Hiermanii i inšych krain13

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET6

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET

Hałoŭnaje
Usie naviny →