Hramadstva11

Asudžanaha na 19 hadoŭ palitviaźnia pa «spravie anarchistaŭ» znoŭ buduć sudzić

Siońnia pačynajecca čarhovy sud nad Dźmitryjem Razanovičam.

Pa inicyjatyvie administracyi Ivacevickaj kałonii № 22 suprać Dźmitryja zaviali kryminalnuju spravu pavodle č. 2 art. 411 KK (złosnaje niepadparadkavańnie patrabavańniam administracyi kałonii).

Siońnia, 26 sakavika, u Ivacevičach nad palitviaźniem raspačynajecca sud. Spravu budzie razhladać sudździa Siarhiej Kuchackavalec.

Letaś palitviaźnia pieraviali ŭ PKT da sakavika. Raniej Dźmitryja nieadnarazova źmiaščali ŭ ŠIZA, a taksama pazbavili spatkańniaŭ i pieradač i pahražali pieravieści na turemny režym.

Dźmitryja Razanoviča zatrymali naprykancy kastryčnika 2020 hoda. 22 śniežnia 2021 hoda Minski abłasny sud pryznačyŭ Alinieviču i Ramanavu — pa 20 hadoŭ kałonii; Razanoviču — 19 hadoŭ kałonii; Duboŭskamu — 18 hadoŭ kałonii. 

Padtrymać palitviaźnia: PK № 22. 225295, Bresckaja vobłaść, Ivacevičy, st. Damanava, a/s 20, Dźmitryj Ryhoravič Razanovič

Kamientary1

  • Žadaju
    26.03.2024
    Žadaju, kab Alinievič, Ramanaŭ, Razanovič, Duboŭski pieražyli svaich "sudździaŭ" i"prakuroraŭ".

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Usie naviny →
Usie naviny

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Hałoŭnaje
Usie naviny →