Hramadstva22

Prapahandysty prydumali fejk pra naziralnikaŭ na vybarach i «Viasnu» — i sami ž jaho vykryli

U filmie na BT Ksienija Lebiedzieva vyklikała biełarusaŭ, jakija da hetaha niedzie zaśviacilisia, i sprabavała źbić ich z pantałyku niesapraŭdnymi dakumientami, znojdzienymi «ŭ ofisie «Viasny». Praŭda, ofis try hady jak zakryty, a ludzi ŭ siužecie nie majuć da arhanizacyi nijakaha dačynieńnia.

Skarha na niezakonnyja dziejańni kandydata ŭ deputaty, jakuju prypisvajuć Volzie Babrovaj

U videa Ksienija Lebiedzieva demanstruje dvum byłym naziralnikam byccam by dakumienty, jakija znajšli ŭ ofisie pravaabarončaha centra «Viasna». Heta skarhi na niezakonnyja dziejańni deputataŭ, prytym zroblenyja niepiśmienna — u adnoj ź ich jość navat pamyłka ŭ źviestkach deputata, na jakoha pišacca skarha.

U vyniku Ksienija Lebiedzieva biez prablemaŭ vykryvaje ŭłasnaručna stvorany fejk — maŭlaŭ, hladzicie, jak «Viasna» padstaŭlaje ludziej. Adzin z hierojaŭ siužeta, Dzianis Siačko, kaža, što niekali źviartaŭsia ŭ «Bajsoł» pa dapamohu, bo byŭ zvolnieny pa palityčnych matyvach, i byccam pieradaŭ tudy ŭłasnyja źviestki.

Ksienija Lebiedzieva i Dzianis Siačko, jaki byccam taksama skardziŭsia na parušeńnie zakona kandydatami ŭ deputaty. Skrynšot ź videa BT

Druhaja hierainia siužetu Volha Babrova — šmadzietnaja maci, u jaje šeść dziaciej. Jana kaža, što zapisvałasia naziralnicaj u 2020-m, ale ŭ vyniku nie nazirała, ale źviestki, maŭlaŭ, apynulisia ŭ «Viaśnie».

Admietna, što ŭ abodvuch vypadkach skarhi tych, kaho vydajuć za naziralnikaŭ, całkam zakonnyja, bo ŭ tekstach napisana, što niejki z praŭładnych kandydataŭ parušyŭ vybarčaje zakanadaŭstva. Ale navat takuju formu aktyŭnaści pradstaŭlajuć jak kramolnuju.

Ksienija Lebiedzieva i šmatdzietnaja Volha Babrova, jakaja byccam taksama skardziłasia na parušeńnie zakona kandydatami ŭ deputaty. Skrynšot ź videa BT

Lebiedzieva ciśnie na toje, što, maŭlaŭ, dakumienty znajšli ŭ «Viaśnie», tamu adpiracca niama čaho. Ale paśla sama ž kaža, što «takija samyja formy dla skarhaŭ na deputataŭ kanfiskavali ŭ ofisie «Viasny». Hieroi publikacyi admaŭlajuć aŭtarstva i kažuć, što nie supadajuć navat ichnija podpisy ŭ dakumientach.

U «Viaśnie» raskazali «Našaj Nivie», što ofis arhanizacyi byŭ kančatkova zakryty ŭ lipieni 2021 hoda. Tady ž byli aryštavanyja kiraŭniki arhanizacyi Aleś Bialacki, Uładzimir Łabkovič i Valancin Stefanovič, kanfiskavanaja majomaść. Z taho momantu anijakich dakumientaŭ u ofisie «Viasny» znajści było niemahčyma, bo jaho nie isnavała.

Imavierna, što siłaviki zabrali błanki skarhaŭ padčas pieratrusu ŭ «Viaśnie» i ŭpisali tudy imiony vypadkovych achviaraŭ sa śpisaŭ 2020-ha. Fejk zrobleny vielmi niepierakanaŭča — siłaviki navat palenavalisia pieranieści tudy sapraŭdnyja podpisy achviaraŭ, choć mieli ich jak u svaich bazach, tak i ŭ bazach naziralnikaŭ, kožny ź jakich aficyjna padavaŭ dakumienty ŭ CVK.

Skarha, jakuju prapahandysty prypisvajuć Dzianisu Siačko. U siužecie jon kaža, što podpis na błanku nie jahony.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary2

 • Josik
  23.02.2024
  Tamu šta apošnija hadoŭ 30 biełarusam chłusiać, navat nie sprabujučy heta chavać - i tata zahinuŭ na vajnie va ŭsim znajomaha dyrektara saŭhasa, i što Zianon Paźniak tančyŭ z nacystami ŭ 1944 hodzie, i Tesła z BMV padaryli aŭto adnamu amataru karaleŭskaha žyćcia, i niama nijakaha ŭ mianie małoha, i ab devalvacyi, i ab napadzie NATA na Biełaruś i inšym.
 • .
  23.02.2024
  U pieradačy raskazvajuć pra nibyta parušeńni ŭ raspaŭsiudžvańni piersanalnych danych.
  Kali heta tak, navošta sami pakazvajuć hetyja danyja: proźvišča z dakumientaŭ (tajminh 5:09), tvary ludziej (11:11).
  Ksienija, Vy čytajecie heta. Chucieńka pišycie skarhu na siabie i na kalektyŭ pieradačy.

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Usie naviny →
Usie naviny

Kašteli, ranety, piepinki: usio pra staryja biełaruskija sady i sarty. I dzie ich kupić4

Niekatorym žurnalistam ź Biełarusi zabaranili aśviatlać Alimpijadu3

Jakoha nadvorja čakać biełarusam na nastupnym tydni

Na BT zapuścili šou «Dobry viečar!» Hościa pieršaha vypusku — zorka rasijskaha šansona Vika Cyhanova20

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby25

Izrail nanios udary pa Jemienie «paśla dzieviaci miesiacaŭ bieśpierapynnych napadaŭ»8

Zorka tyktoku Liza Vietrava zakryvaje svoj papularny błoh pra biełaruskuju movu19

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ63

Redaktar hłybockaj rajonki napisaŭ pra śmiećcie ŭ horadzie, a paśla zrazumieŭ, što padyhryvaje «voraham»14

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Hałoŭnaje
Usie naviny →