Hramadstva22

Vykładčyka katechizisa z kafiedralnaha kaścioła buduć sudzić pa čatyroch kryminalnych artykułach

21 lutaha Minski haradski sud pačnie razhladać kryminalnuju spravu Uładzisłava Bieładzieda. Infarmacyja pra heta źjaviłasia ŭ raskładzie sudovych pasiadžeńniaŭ na sajcie Viarchoŭnaha suda, zaŭvažyŭ Reform.by.

Vykładčyk katechizisa ŭ minskim Archikafiedralnym kaściole Imia Najśviaciejšaj Panny Maryi Uładzisłaŭ Bieładzied abvinavačvajecca pa čatyroch artykułach: raspalvańnie varožaści (č.1 art. 130 KK), raspaŭsiudžvańnie i vyrab parnahrafii (č. 1 art. 343 KK), abraza Łukašenki (č. 1 art. 368 KK) i abraza pradstaŭnika ŭłady (art. 369 KK).

Uładzisłava Bieładzieda zatrymali ŭ traŭni 2023 hoda. U zapisanym siłavikami videa jon skazaŭ, što supracoŭniki kaścioła, maŭlaŭ, padtrymlivali pratesty ŭ 2020 hodzie, chavali pratestoŭcaŭ, a jon asabista sačyŭ ź viežy za pieramiaščeńniem milicyi i nibyta padavaŭ sihnały. «My zvanili ŭ zvany, kab ludzi viedali, što ruchajucca supracoŭniki milicyi», — skazaŭ Bieładzied pradyktavanyja siłavikami słovy na videa. 

Uładzisłaŭ Bieładzied — katalicki sieminaryst, jaki prachodziŭ praktyku ŭ Minskim archikafiedralnym kaściole. U 2020-m mužčyna padtrymaŭ ruch za svabodnyja vybary i publična maliŭsia za mir u Biełarusi.

Jaho imia ŭzhadvajecca ŭ šerahu «ruskamirskich» artykułaŭ pra suviaź biełaruskaha katalictva i arhanizataraŭ pratestaŭ (da prykładu, u artykule «Kataliki i polskaja podbiŭka biełamajdanu» ad tak zvanaha «Fondu stratehičnaj kultury»).

Kamientary2

  • No
    20.02.2024

  • I tak 30 let
    20.02.2024
    Vooružionnyje siłoviki łukašienko uspokaivajut biełarusov ?

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET7

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET

Usie naviny →
Usie naviny

Ryka Kryhier nie staŭ abskardžvać śmiarotny prysud — jon ustupiŭ u siłu2

Zavočna buduć sudzić Antona Matolku — jamu zakidajuć 17 artykułaŭ, u tym liku zdradu dziaržavie8

Źjaviłasia jašče niekalki FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Polski turyst pryjechaŭ u Biełaruś i raschvaliŭ jaje na ŭsie łady. Jon akazaŭsia nieanacystam14

Łukašenka zajaviŭ, što Piatkievič budzie zajmacca «palityčnymi pracesami». I sačyć za jahonymi pamočnikami15

Vice-śpikier Sienata Polščy nazvaŭ abmiežavańni na ŭjezd u Jeŭrasajuz dla biełarusaŭ amaralnymi3

Niemca Kryhiera prysudzili da śmierci za kastryčnicki vybuch u Aziaryščy?2

Maryja Vasilevič narešcie znajšła pracu. Ź jaje sprabujuć zrabić zamienu Malavanyču14

Dyjasparam pišuć boty i prapanujuć ustupić u Połk Kalinoŭskaha. Raskazvajem, što adbyvajecca i jak abaranicca12

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET7

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET

Hałoŭnaje
Usie naviny →