Śviet77

Rasijskaja raźviedka zapuściła chvalu dezynfarmacyi ab bijałahičnych vyprabavańniach ZŠA na žycharach Afryki

Raniej rasijskija śpiecsłužby havaryli pra bakteryjałahičnuju prahramu Pientahona va Ukrainie, ciapier toj ža mietadyčkaj sprabujuć budaražyć Afryku.

vaccination vakcinacija vakcynacyja
Vakcyjanacyja chłopčyka ŭ Paŭdniovaj Kienii. Fota: Getty Images

Jak piša The Wall Street Journal, ruparam dezynfarmacyi na afrykanskim kantyniencie zjaŭlajecca anłajn-słužba navin «Afrykanskaja inicyjatyva», stvoranaja ŭ minułym hodzie. Jaje supracoŭniki vykarystoŭvajuć sacyjalnyja sietki dla krytyki namahańniaŭ Zachadu ŭ śfiery achovy zdaroŭja hramadzian.

Afryka stanovicca ŭsio bolš važnaj arenaj supiernictva pamiž ZŠA i Rasijaj. U lipieni minułaha hoda Pucin pravioŭ sustreču ź lidarami afrykanskich krain u Sankt-Pieciarburhu, a ŭ studzieni hetaha hoda dziaržsakratar ZŠA Blinkien naviedaŭ čatyry krainy kantynientu.

Pa infarmacyi Džejmsa Rubina (James Rubin), jaki kuryruje Centr hłabalnaha ŭzajemadziejańnia Dziarždepartamienta ZŠA, «Afrykanskaja inicyjatyva» atrymlivaje materyjalnuju dapamohu i kirujecca rasijskimi śpiecsłužbami.

Hałoŭnaja zadača — pasiejać niedavier siarod afrykancaŭ da pracy miedycynskich arhanizacyj ZŠA i krain Zachadu, nakiravanaj na vyratavańnie žyćciaŭ miascovaha nasielnictva.

Jašče ŭ lipieni 2023 hoda načalnik vojskaŭ radyjacyjnaj, chimičnaj i bijałahičnaj abarony Uzbrojenych sił Rasii hienierał Ihar Kiryłaŭ na bryfinhu zajaviŭ, što ZŠA tajemna vypraboŭvajuć bijałahičnyja ahienty na afrykancach. Pa jaho słovach, zajaŭlenyja mety amierykanskich prajektaŭ u Nihieryi pa baraćbie ź VIČ-infiekcyjaj nie adpaviadajuć rečaisnaści.

Hetaja zajava chutka była padchoplenaja i raspaŭsiudžanaja «Afrykanskaj inicyjatyvaj» praz ofisy ŭ Burkina-Faso i Mali z dapamohaj miascovych žurnalistaŭ i błohieraŭ. Anhłamoŭny i frankamoŭny kanały ŭ telehramie arhanizacyi majuć adpaviedna zvyš 13 i 14 tysiač padpisčykaŭ.

Siarod publikacyj — materyjały ab tym, što amierykanskija vajskoŭcy stvarajuć bijałahičnyja łabaratoryi ŭ afrykanskich krainach dla praviadzieńnia ekśpierymientaŭ nad miascovym nasielnictvam.

Pa słovach amierykanskich čynoŭnikaŭ, u najbližejšyja miesiacy dezynfarmacyja budzie pašyranaja praz šerah «niezaležnych repartažaŭ». Jany źviartajuć uvahu, što Rasija ličyć, što jaje naratyvy dezynfarmacyi majuć bolšy rezanans na hłabalnym Poŭdni, čym siarod žycharoŭ Zachadu. Tym bolš što i abstaviny hetamu spryjajuć.

Niekalki krain Afryki, uklučajučy Burkina-Faso, pačynajuć ukaraniać pieršuju ŭ śviecie vakcynu ad malaryi, jakaja raspracavana brytanskaj farmaceŭtyčnaj kampanijaj. Akramia hetaha na kantyniencie nazirajecca rost inšych infiekcyjnych zachvorvańniaŭ siarod dziaciej paśla padzieńnia ŭzroŭniu vakcynacyi pad čas pandemii karonavirusu.

Žurnalisty vyśvietlili, što niekatoryja z supracoŭnikaŭ «Afrykanskaj inicyjatyvy», jakija paznačanyja na jaje sajcie, źviazanyja z Hrupaj Vahniera. Tak, namieśnica hałoŭnaha redaktara Hanna Zamarajeva raniej pracavała pradstaŭnikom Centru Vahniera, dzie raźvivalisia roznyja startapy, što finansavalisia Hrupaj Vahniera.

Palittechnołah i śpiecyjalny karespandent «Afrykanskaj inicyjatyvy» Viktar Vasiljeŭ u 2019 hodzie pracavaŭ u adnoj z kampanij Pryhožyna ŭ Centralna-Afrykanskaj Respublicy pa zdabyčy zołata i ałmazaŭ.

U śniežni minułaha hoda «Afrykanskaja inicyjatyva» praviała ŭ stalicy Burkina-Faso Uahaduhu Mižnarodnuju kanfierencyju pa achovie zdaroŭja i suvierenitetu. Na joj prysutničali aficyjnyja asoby Burkina-Faso i Mali, rasijskija vučonyja i aktyvisty hramadzianskaj supolnaści ź inšych krain Zachodniaj Afryki.

U spravazdačy ź mierapryjemstva Viktar Vasiljeŭ napisaŭ, što na sustrečy abmiarkoŭvalisia «haniebnyja praktyki zachodnich kampanij», jakija vykarystoŭvajuć prahramy vakcynacyi jak sposab praviadzieńnia daśledavańniaŭ nad žycharami kantynientu, jakija ab hetym navat nie zdahadvajucca. Udzielniki kanfierencyi patrabavali dostupu da rasijskaj farmaceŭtyčnaj pradukcyi.

Pres-sakratar Kramla Dźmitryj Piaskoŭ nazvaŭ abvinavačvańni antyrasijskaj prapahandaj. «Hetyja abvinavačvańni stali zvyčajnymi dla Zachadu. Ni adno ź ich nie padmacavana dokazami», — cytuje vydańnie słovy ź jaho elektronnaha lista.

Čytajcie jašče:

Apieracyja «Dvajnik»: jak dziejničaje rasijskaja prapahanda

Rekłamnaje ahienctva z rasijskimi suviaziami prapanoŭvała hrošy viadomym błohieram, kab jany raskrytykavali vakcynu Pfizer

Rasijskaja prapahanda adkryje ŭ Biełarusi jašče adzin centr «ruskaha śvietu», ciapier u Hrodnie

Kamientary7

 • Pinsk
  08.02.2024
  Słonim, idi zakusi pośle prosmotra raša tv
 • Anha V.
  08.02.2024
  Značyć paśla pojdzie historyja pra zaražanych ebałaj maskitaŭ, etničnych marabu i brudnaj bombie
 • Puhało Ohorodnoje
  08.02.2024
  Puskaj dizajnier pierieživajet. U nieho tam rodstvieńniki. Mnie hłuboko fioletovo. 

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →