Śviet33

Apieracyja «Dvajnik»: jak dziejničaje rasijskaja prapahanda

Bolš za hod praciahvałasia vialikaja i daskanałaja prapahandysckaja apieracyja ŭpłyvu na hramadskuju dumku ŭ šerahu krain Jeŭropy. Jaje achviarami stali bujnyja francuzskija i jeŭrapiejskija miedyja. Jak vyjaviła rasśledavańnie francuzskich miedyja, ślady «Dvajnika» viaduć u Rasiju.

Fake News Niesapraŭdnyja naviny Łožnyje novosti
Ilustracyjnaje fota. https://www.vecteezy.com

Sutnaść apieracyi zaklučałasia ŭ stvareńni internet-staronak dziaržaŭnych orhanaŭ i miedyja, jakija dakładna paŭtarajuć aficyjnyja. Pry hetym na ich raźmiaščajecca niepraŭdzivaja infarmacyja i artykuły.

Jak adznačaje Le Monde, siarod paciarpiełych bolšaść bujnych niamieckich miedyja, takija francuzskija vydańni, jak Le Parisien i 20 Minutes, a taksama Le Monde. Padobnyja padrobki zaŭvažyli i va Ukrainie, Italii i Vialikabrytanii.

Jak adznačaje vydańnie, niadaŭna złačyncy raźmiaścili ŭ internecie «dvajnik» staronki Ministerstva Jeŭropy i zamiežnych spraŭ Francyi, jaki hrafičnym dyzajnam, łahatypam i spasyłkami na aficyjnyja ŭlikovyja zapisy ministerstva ŭ sacyjalnych sietkach vyhladaŭ jak aficyjny sajt.

Na im raźmiaścili pres-reliz, padobny da tych, što francuzskaje ministerstva drukuje kožny dzień. Ale voś infarmacyja ŭ im nie adpaviadała rečaisnaści. U «dakumiencie» ŭtrymlivałasia infarmacyja ab uviadzieńni padatku ŭ pamiery 1,5% na «kožnuju hrašovuju apieracyju» dla finansavańnia vajennaj padtrymki Ukrainy.

Padroblenaja staronka sajta MZS Francyi Fake site of the french Ministry of Foreign Affairs Łožnaja stranica MID Francii
Padroblenaja staronka sajta Ministerstva Jeŭropy i zamiežnych spravaŭ Francyi z paviedamleńniem ab uviadzieńni padatku ŭ pamiery 1,5% na «kožnuju hrašovuju apieracyju» dla finansavańnia vajennaj padtrymki Ukrainy. Fota: Le Monde

Jak piša Le Monde, źmiest artykułaŭ na staronkach-dvajnikach miedyja maje metu ŭschvaleńnia Rasii, pašyreńnia prarasijskich nastrojaŭ i dyskredytacyju padtrymki Ukrainy krainami Zachadu.

U aŭtorak, 13 červienia, MZS Francyi vystupiła z zajavaj, u jakoj abvinavaciła Rasiju ŭ šyrokaj i daskanałaj apieracyi pa dezynfarmacyi.

«Rasśledavańnie, praviedzienaje Viginum [arhanizacyja, jakaja zajmajecca supraćdziejańniem apieracyjam upłyvu], vyjaviła šmatlikija elemienty, jakija śviedčać ab datyčnaści ruskich ci ruskamoŭnych asobaŭ i šmatlikich rasijskich arhanizacyj da realizacyi i praviadzieńnia kampanii»,

— cytuje Le Monde pres-reliz MZS Francyi.

U im taksama adznačajecca, što MZS Francyi bačyć u hetym

«novuju ilustracyju hibrydnaj stratehii, jakuju realizuje Rasija z metaj padryvu ŭmovaŭ dla mirnych demakratyčnych debataŭ i, adpaviedna, padryvu našych demakratyčnych instytutaŭ».

MZS zajaviła, što źbirajecca pravieści kansultacyi pa hetym pytańni z zacikaŭlenymi krainami, u tym liku z Hiermanijaj.

Le Monde nahadvaje, što ŭ kancy 2022 hoda paśla rasśledavańniaŭ, jakija praviali pradstaŭniki niamieckaj presy i takija niaŭradavyja arhanizacyi, jak EU DisinfoLab i Qurium, kampanija Meta vydaliła bolš za 1600 ulikovych zapisaŭ i 700 staronak-dvajnikoŭ.

«Heta była najbujniejšaja i najskładaniejšaja rasijskaja apieracyja z pačatku vajny va Ukrainie ź niezvyčajnym spałučeńniem vytančanaści i hrubaj siły»,

— cytuje vydańnie spravazdaču Meta za vierasień 2022 hoda.

Adnak, jak adznačaje Le Monde, i praz šeść miesiacaŭ apieracyja «Dvajnik» praciahvaje dziejničać, demanstrujučy rost techničnaj składanaści i daskanałaści. Jana navat pašyryła svaju dziejnaść, stvaryŭšy falšyvyja staronki MZS Francyi, Ministerstva unutranych spraŭ Hiermanii. Ciapier apieracyja zakranuła navat miedyja Izraila.

U Hienieralnym sakrataryjacie abarony i nacyjanalnaj biaśpieki (SGDSN) vydańniu heta prakamientavali tak:

«Dobra spłanavanaja apieracyja, jakuju praviali ludzi, što doŭha i ŭparta abdumvali toje, što jany robiać. Ludzi, jakija finansujuć hetyja apieracyi, padobna, ličać, što heta taho vartaje».

SGDSN taksama źviartaje ŭvahu na datyčnaść da apieracyi rasijskaj dypłamatyčnaj sietki, jakaja retranśluje fejkavyja publikacyi praz svaje akaŭnty, naprykład, u Twitter ci Telegram.

Le Monde adznačaje, što ŭ ramkach apieracyi «Dvajnik» byli stvoranyja asobnyja srodki masavaj apieracyi. Naprykład, sajt Reliable Recent News (RRN). Na im štodzionna drukujucca artykuły na niekalkich movach.

Reliable Recent News
Startavaja staronka sajta Reliable Recent News, stvoranaha dla dyskredytacyi Ukrainy i krain Zachadu

Hety sajt, adznačaje vydańnie, raniej nazyvaŭsia Reliable Russian News i ŭ kancy 2022 hoda byŭ vyznačany Meta jak klučavy elemient infrastruktury «Dvajnika». Jon pazicyjanuje siabie jak «niekamiercyjny infarmacyjny partał z ofisami ŭ Hiermanii, Italii, Ispanii i Sierbii», ale nikoli nie raskryvaŭ asobaŭ svaich stvaralnikaŭ i žurnalistaŭ.

Na sajcie siarod inšaha vykładajucca videa, na jakich francuzaŭ, niemcaŭ, palakaŭ ci navat amierykancaŭ raspytvajuć pra vajnu va Ukrainie. Zrazumieła, što ŭsie jany krytykujuć padtrymku Kijeva Zachadam.

Vydańnie śćviardžaje, što vyjaviła fejkavuju niaŭradavuju arhanizacyju pa abaronie pryvatnaha žyćcia Facts Matter, jakuju stvaryli ŭ ramkach apieracyi «Dvajnik». Niadaŭna na sajcie arhanizacyi źjaviłasia publikacyja, u jakoj ZŠA i Apple abvinavačvalisia ŭ praviadzieńni maštabnaj kampanii sačeńnia za telefonami rasijskich dypłamataŭ.

Le Monde zaŭvažaje, što naviny sajta Facts Matter cytujucca dvuma dziŭnymi navinnymi sajtami — La Virgule i France et EU. Ich stvaryli ŭ adzin i toj ža čas, a raźmiaščajucca jany na tych samych siervierach, dzie i inšyja falšyŭki «Dvajnika».

Jak śćviardžaje vydańnie, u chodzie rasśledavańniaŭ, jakija praviali dziaržaŭnyja słužby Francyi, udałosia vyjavić i inšyja frankamoŭnyja infarmacyjnyja sajty, takija jak Notrepays.today, Candidat.news, Allons-y.social, taksama stvoranyja ŭ ramkach «Dvajnika».

Vydańnie zadajecca pytańniem, chto moh stvaryć takuju składanuju i hruvastkuju strukturu. U jakaści adkazu jano adznačaje, što ŭ śniežni 2022 hoda kampanija Meta asudziła dźvie rasijskija kamunikacyjnyja kampanii — «Struktura» i «Ahienctva sacyjalnaha dyzajnu», — jakija ŭ asnoŭnym pracujuć na rasijskija dziaržaŭnyja orhany, uklučajučy Ministerstva ŭnutranych spraŭ i Dziaržaŭnuju dumu.

Le Monde adznačaje, što apieracyja «Dvajnik» maje taksama ŭnutranuju metu. Šmat jakija materyjały, jakija stvaralisia ŭ miežach apieracyi, amal adnačasova z zamiežnymi retranślavali i ruskamoŭnyja kanały ŭ Telegram.

Ich źmiest u asnoŭnym byŭ skiravany na toje, kab «dakazać» nieefiektyŭnaść sankcyj suprać Rasii ci kab zapeŭnić nasielnictva Rasii ŭ tym, što jeŭrapiejcy admaŭlajucca padtrymlivać Ukrainu i źbirajucca paŭstać suprać svaich lidaraŭ.

Pra heta śviedčyć toj fakt, što paviedamleńnie na fejkavaj staroncy MZS Francyi spačatku było retranślavanaje jak minimum u troch ruskamoŭnych i prakramloŭskich Telegram-kanałach pačynajučy z 26 maja. A pieršaja rekłamnaja publikacyja, skiravanaja na jaho raspaŭsiudžańnie ŭ Francyi, źjaviłasia 1 červienia.

Le Monde zaŭvažaje, što ludzi, jakija stajać za «Dvajnikom», zdajecca, nie źbirajucca spyniacca. Usiaho praź niekalki chvilin paśla publikacyi pres-reliza MZS Francyi, jaki asudziŭ hetuju apieracyju, była apublikavanaja novaja chvala falšyvych dakumientaŭ. Na hety raz ad imia Ministerstva ŭnutranych spraŭ Francyi z papiaredžańniem ab «novym sposabie machlarstva», jakoje ździajśniajecca «mihrantami i biežancami, časta z Ukrainy».

falšyvaje papiaredžańnie ad imia Ministerstva unutranych spravaŭ Francyi A false warning on behalf of the French Ministry of the Interior Falšivoje priedumprieždienije ot imieni Ministierstva vnutrieńnich dieł Francii
Falšyvaje papiaredžańnie ad imia Ministerstva ŭnutranych spraŭ Francyi. Fota: Le Monde

Čytajcie jašče:

Rasijskija hastralory inscenirujuć antyŭkrainskija mitynhi ŭ Jeŭropie — Le Monde

Rekłamnaje ahienctva z rasijskimi suviaziami prapanoŭvała hrošy viadomym błohieram, kab jany raskrytykavali vakcynu Pfizer

«Poŭny fejk». Ministr adukacyi pachvaliŭsia pośpiechami na centralizavanym ekzamienie i nie pryznaŭ ani najmienšych prablem

Kamientary3

 • Ukraina=praŭda raisija=chłuśnia
  14.06.2023
  Chłuśnia i raisija rodnia siostry, rasija nia moža być biez chłuśni
 • ivan
  14.06.2023
  Ukraina=praŭda raisija=chłuśnia, nikto nie možiet, vsie łhut, v tom čiśle i ukraina. tak čto mieniaj nik =) 
 • Vik
  15.06.2023
  Hłavnyj momient: eto vsie diełajut tak nazyvajemyje ajtišniki! Tak vot žiełaju, čtoby každyj iz nich visieł sriedi płoŝadi vniz hołovoj.

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach

Usie naviny →
Usie naviny

«Nie prydumaŭ, jak narezać». Biełarus pakazaŭ u tyktoku, jak zabivaje ćvik mahiloŭskaj kaŭbasoj4

Čatyry krainy NATA damovilisia sumiesna raspracoŭvać dalnabojnyja rakiety1

Jak pazbavicca plamaŭ ad soku sadaviny i jahad1

Hrodna nakryła mocnaja zaleva, zatapiła vulicy VIDEA2

U minskim dvary złavili ekzatyčnuju źmiaju

Padčas ataki na Ukrainu ŭ Biełaruś zalacieŭ rasijski dron-šachied3

Valeryj Załužny pačaŭ pracu pasłom Ukrainy ŭ Vialikabrytanii FOTAFAKT1

Navukoŭcy vyjavili, što ŭdziačnaść dapamahaje žyć daŭžej4

Z pačatku hoda 36 čałaviek źnikli ŭ lasach padčas zboru hryboŭ i jahad. Milicejski čynoŭnik viedaje, chto vinavaty2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach

Hałoŭnaje
Usie naviny →