Hramadstva44

Raździavańnie dziaŭčat, pjanki ŭ pramym efiry. Što takoje treš-błohierstva ŭ Biełarusi i čamu ŭłady nie pryznajuć jaho ekstremizmam

U Biełarusi padčas strymu pamior čałaviek — jon vypiŭ załpam butelku harełki za danat padčas tranślacyi. «Svaboda» raźbirałasia, što takoje treš-błohierstva, jak jano pracuje i čamu adkaznaść dla palityčnych błohieraŭ zusim inšaja.

Uviečary 5 listapada padčas viciebskaha treš-strymu pamior čałaviek. Skryn videa z sacyjalnych sietak

Šostaha listapada stała viadoma, što ŭ Viciebsku padčas tranślacyi treš-błohieraŭ pamior čałaviek. Jaho zvali Alaksiej i jon rehularna źjaŭlaŭsia ŭ strymach cełaj hrupy kanałaŭ — «Džentelmieny fartuny», «Okołokontory» dy inšych. Usio heta sietka kanałaŭ adnoj hrupy tak zvanych «treš-błohieraŭ», jakija specyjalizujucca na specyfičnym kantencie.

Hetym razam aŭtaram zadanacili hrošy, kab užo niećviarozy ŭdzielnik tranślacyi załpam vypiŭ butelku harełki. Paśla takoj pracedury mužčynu pakłali pa kanapu i praź niekatory čas jon pamior. Paźniej i zapis tranślacyi, i kamentary da jaje vydalili.

Zhadanuju sietku kanałaŭ i akaŭntaŭ viadzie hrupa siabroŭ i znajomych. Sens nastupny: kampanija źbirajecca, šmat vypivaje, udzielniki strymu vykonvajuć roznyja zadańni hledačoŭ: zaśpiavać karaokie, patančyć ci vykanać inšaje zadańnie za hrošy. Niaredka na videa było vidać, što hetyja sumiesnyja strymy z alkaholem pryvodzili da bojek. Taksama ŭ kanałach aktyŭna reklamujecca hulnia na onłajn-staŭkach na sport.

asnoŭnym kanale ŭ Telegram hrupa maje bolš za 15 tysiač padpisčykaŭ, u sumiežnym — bolš za 2,5 tysiačy. Na adnym youtube-kanale 56,6 tysiačy padpisčykaŭ, druhi ŭžo nie adkryvajecca (aściarožna, hety kantent moža vas urazić).

Pakul nieviadoma, ci raźbiralisia siłaviki ŭ abstavinach hibieli adnaho z udzielnikaŭ strymu, ale ŭ kamentarach u kanale aktyŭna abmiarkoŭvajecca trahičny vypadak. Mnohija kamentatary vinavaciać u śmierci čałavieka aŭtaraŭ kanału. Heta nia pieršy vypadak, kali biełaruskija treš-błohiery traplajuć u zvodku navinaŭ.

Što takoje treš-błohierstva i da čaho jano pryvodziła

Treš-błohierstva — daŭniaja internet-źjava. Padobnyja błohi raniej źjaŭlalisia ŭ Eŭropie, ZŠA, Kareje, Ukrainie, Rasiei. Adzin z varyjantaŭ arhanizacyi šoŭ, kali ŭdzielnik strymu pryčyniaje hvałt inšamu. Niaredka ŭ jakaści zorak takich tranślacyj vykarystoŭvajuć ludziej, jakija majuć prablemy z užyvańniem alkaholu.

Dva hady tamu rasiejski błohier Stanisłaŭ Rešetniak, ci błohier Reeflay, pabiŭ svaju siabroŭku, a paśla vystaviŭ jaje ŭ chałodnaje pamiaškańnie, dzie dziaŭčyna pamierła.

Treš-błohierstva ŭ Biełarusi

Sioleta ŭ sakaviku ŭ Homli zatrymali treš-błohieraŭ, jany za danaty vykonvali roznyja zadańni padčas sumiesnaha raśpićcia alkaholu.

Rezanansnym staŭ vypadak, kali jany pabili dziaŭčynu. Takoje ž rabili i z mužčynam. Paśla na pakajalnym videa aŭtar kanału skazaŭ, što heta rabiłasia dobraachvotna. Kanał u vyniku vydalili, a siłaviki paviedamili, što z aŭtaram praviali «vychavaŭčuju razmovu» i dali «sutki» aryštu. Kolki kankretna, nie paviedamlałasia.

Raździavańnie dziaŭčat za hrošy

Eratyčny kantent — jašče adna varyjacyja treš-błohierstva. U studzieni 2017 hodu biełaruskija siłaviki zacikavilisia homielskim błohieram Mellstroy, jon ža Adrej Burym. Pa źviestkach siłavikoŭ chłopiec, jakomu tady było 18 hadoŭ, płaciŭ dziaŭčatam za raździavańnie pierad kameraj u Skype, a sam tranślavaŭ heta na YouTube. Tady na kanale błohiera było kala 50 tysiač padpisčykaŭ.

Nieviadoma, čym skončyłasia hetaja sprava, ale paźniej Mellstroy pierabraŭsia ŭ Rasieju, dzie praciahvaŭ stvarać šok-kantent dla internetu. U 2020 hodzie padčas strymu ŭ Maskvie błohier niekalki razoŭ udaryŭ dziaŭčynu Alenu Jafremavu hałavoj ab stoł. Sud pakaraŭ Buryma 6 miesiacami papraŭčych rabot, jašče jon musiŭ vypłacić dziaŭčynie kampensacyju. Taksama jon vykładaŭ tranślacyi pjanak i pahulanak z tratami vialikich sumaŭ hrošaj.

Miarkujučy pa sacyjalnych sietkach, zaraz Mellstroy žyvie na vostravie Maŭrykij va Ŭschodniaj Afrycy, jon vystaŭlaje videa, jak tracić vialikija sumy hrošaj. U niadaŭnim paście błohier napisaŭ, što nie ŭžyvaje alkaholu ŭžo paŭhoda.

«Svaboda słova moža časam šakavać»

U Biełarusi amal nie zastałosia palityčnych i hramadzka-palityčnych błohieraŭ, jakija b krytykavali ŭłady ci prosta razvažali pra palityku, tolki praŭładnyja. Palityčnych błohieraŭ pieraśledujuć i sadžajuć za kraty. Ich pryznajuć estremistami i navat terarystami. Terminy pakarańnia za krytyku ŭłady niesuvymiernyja tym, jakija prysudžajuć tak zvanaje treš-błohierstva.

«U Biełarusi luby palityčny aktyvizm pa-za zakonam. Lubaja dumka, jakaja nie spadabałasia dziaržaŭnym orhanam, traplaje ŭ prastoru pa-za zakonam. Što da treš-błohieraŭ, to hetyja dziejańni ŭ šmat jakich vypadkach nie stvarajuć supraćpraŭnaha składniku. Adnak usio, što datyčycca hvałtu i parnahrafii — za heta jość administracyjnaja i kryminalnaja adkaznaść.

Kali čałaviek sam siabie davioŭ da śmierci ŭžyvańniem alkaholu, prapanavać jamu butelku harełki — heta nie złačynstva. Adzinaje, što kali niechta zrabiŭ heta naŭmysna, viedaŭ, što čałaviek zahinie, to heta moža być daviadzieńniem da samahubstva. Adnak dakazać heta ciažka», — havoryć juryst Biełaruskaj asacyjacyi žurnalistaŭ Aleh Ahiejeŭ.

Ekspert zvažaje na toje, što praktyku biezzakonnaści nielha pašyrać i ŭ bytavuju sferu. Navat tady, kali svaboda vykazvańniaŭ parušaje normy marali.

«Šerah performansaŭ u śviecie šakujuć, ale jany majuć na hetaje prava. Svaboda słova moža časam šakavać i vyklikać abureńnie. Dziaržava pavinna ŭmiešvacca, kali pierastupajuć niejkija rysy, rysy zakonu. Adnak, bolšaja častka zakonaŭ, jakija naprymaŭ siońnia režym, parušajuć standarty prava.

Naprykład, za palityčnuju dyskusiju praduhledžana kryminalnaja ci administracyjnaja adkaznaść. Heta nie pakarańnie za złačynstva, a palityčny pieraśled za realizacyju svajho prava. Režym heta robić u dačynieńni da palityčnych apanentaŭ. Ale heta nie značyć, što taki niepravavy padychod možna prymianiać da ŭsich astatnich, chto realizuje svabodu samavykazvańnia nie na palityčnyja, a na bytavyja temy, navat kali jany supiarečać normam marali», — davodzić juryst.

Kamientary4

 • rom
  09.11.2023
  Niejak była staťja što biełarusy u varšavie zarablajuť zdymajučy porna…
  Eta druhoje?? Ci nie??
 • Riadovoj russkoho mira
  09.11.2023
  Prostitie, no skriepy russkoho mira nie mohut byť priznany ekstriemizmom.
 • John Smith
  09.11.2023
  Dehradacyju nie pieramahčy dekretami. Ludziam nielha zabaranić być durnymi dy skvapnymi, možna dapamahčy ŭbačyć inšyja mahčymaści. 

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →