Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

Mytnyja pošliny na ŭvoz aŭtamabilaŭ u Biełaruś składana nazvać maleńkimi, asabliva kali płacić myta biez 50% źnižki zhodna sa 140-m ukazam, što na praktycy robicca redka. Bo kali čałaviek sam nie maje prava na lhotu, to znachodzić tych, u kaho jana jość.

Aŭtamabili padzialajucca na try katehoryi

Za mašyny, nie starejšyja za try hady (u tym liku novyja), pošlina składaje 48 abo 54% ad koštu. 

Najmienšyja taryfy prymianiajucca dla aŭto va ŭzroście ad 3 da 5 hadoŭ. U narodzie ich nazyvajuć «prachadnymi». Bolšaść mašyn, jakija jeduć da nas ź Jeŭropy i ZŠA, padpadaje mienavita pad hetuju katehoryju.

Dziejnyja mytnyja staŭki dla aŭto va ŭzroście ad 3 da 5 hadoŭ. U vypadku razmytnioŭki pa lhocie (140-y ŭkaz) suma dzielicca napałovu.

Dziejnyja mytnyja staŭki dla aŭto va ŭzroście ad 3 da 5 hadoŭ. U vypadku razmytnioŭki pa lhocie (140-y ŭkaz) suma dzielicca napałovu.

Dla aŭtamabilaŭ, jakim užo spoŭniłasia 5 hadoŭ, dziejničajuć pavyšanyja taryfy. Ale ich taksama pryhaniajuć, choć i značna radziej za «prachadnyja».

Kali aŭtamabil impartujecca ŭ Biełaruś z krainy JEAES, to myta płacić nie treba.

Ale zusim biez papaŭnieńnia biudžetu nie abyścisia, bo ŭtylizacyjnaha zboru nichto nie admianiaŭ. Dla lehkavikoŭ jon składaje ad 544,5 da 1 225,1 rubla (heta kala 155—370 jeŭra).

A što ŭ krainach ES?

Pry kupli aŭto ŭ krainach ES płacić myta nie treba. To-bok umoŭny žychar Litvy ci Łatvii moža nabyć aŭto ŭ luboj inšaj krainie ES, pryvieźci jaho da siabie ŭ krainu i pastavić na ŭlik, nie zapłaciŭšy ani centa pošliny. Ale ŭ niekatorych asobnych krainach ES jość svaje padatki ci akcyzy, jakija treba płacić pry imparcie aŭto. Kali kazać mienavita pra myta, to ŭ miežach ES jano całkam adsutničaje.

Zusim inšaja karcina vymaloŭvajecca, kali aŭto impartujecca ŭ ES z trecich krain, naprykład, z ZŠA. Takija aŭtamabili ŭžo abkładajucca mytam. Dla ŭsich krain sajuza staŭka adnolkavaja — 10% ad koštu. Ale, aproč pošliny, daviadziecca płacić miascovy PDV. Navat z ulikam taho, što kupiec — fizičnaja asoba. Staŭka PDV u kožnaj krainy svaja. Naprykład, u Niamieččynie heta 19%, u Litvie — 21%, a ŭ Polščy — 23%.

U adroźnieńnie ad Biełarusi, mytnaja staŭka ŭ ES nie zaležyć ad abjomu ruchavika i hoda vypusku aŭto. Adziny kryter, ad jakoha zaležyć mytny płaciež, — košt aŭtamabila. Aŭtamabili, starejšyja za 30 hadoŭ, mytam nie abkładajucca.

Ale, niahledziačy na najaŭnaść myta ŭ 10% i patreby płacić PDV, jeŭrapiejcy kuplajuć patrymanyja aŭto sa Štataŭ, choć takoj papularnaści, jak u Biełarusi, impart aŭto z-za akijana ŭ ES nie maje.

Sa Štataŭ u ES čaściej za ŭsio viazuć amierykanskija masłkary typu Ford Mustang, Dodge Challenger, pikapy i džypy amierykanskaj vytvorčaści. 

Što ŭ vyniku?

Kab zrazumieć, chto zapłacić bolš myta pry imparcie aŭto z ZŠA, pakupnik ź ES ci ź Biełarusi, my padličyli niekalki varyjantaŭ.

Dla pieršaha prykładu voźmiem Ford Mustang 2020 hoda vypusku z ruchavikom abjomam 2,3 litra.

Skrynšot z sajta bidfax.info

Skrynšot z sajta bidfax.info

Aŭtamabil, na prykładzie jakoha buduć rabicca raźliki, byŭ pradadzieny 1 vieraśnia hetaha hoda na aŭkcyjonie ŭ ZŠA za $10 400. Z ulikam zboraŭ aŭkcyjonu (kala $900) košt aŭto składaje kala $11 300. Jašče nie mienš za 1500 dalaraŭ pojdzie na transparciroŭku aŭto ŭ Jeŭropu.

U vyniku mytnaja vartaść aŭto budzie składać kala $12 800. Mienavita ad hetaj sumy jeŭrapiejskaja mytnia budzie vyličvać płaciež. To-bok myta ŭ ES za hety aŭtamabil składzie 1280 dalaraŭ ZŠA.

Ale na hetym płaciažy nie skončacca, bo treba apłacić PDV. Dla raźliku budziem brać litoŭski 21%, bo heta akurat siaredni pakazčyk pamiž Hiermanijaj (19%) i Polščaj (23%). PDV naličvajecca da cany razmytnienaha aŭto. To-bok užo z $14 080. Heta jašče 2957 dalaraŭ ZŠA ŭ vyhladzie PDV.

U Polščy płaciać bolš za ŭsich?

Atrymlivajecca, što mytnaja ačystka «Mustanha», nabytaha ŭ ZŠA za $11 300, abydziecca jeŭrapiejcu ŭ $4240, ci kala 3850 jeŭra. Prykładna stolki zapłaciać žychary Litvy, Łatvii, Hiermanii i inšych krain ES, dzie niama nijakich dadatkovych miascovych płaciažoŭ, aproč ahulnajeŭrapiejskaj pošliny i PDV.

A voś palakam pašancavała mienš. U Polščy isnuje akcyz na aŭtamabili. Dla aŭto z ruchavikom abjomam da 2 litraŭ jon składaje 3,1%, a kali zvyš 2 litraŭ — to 18,6%. Płacić jaho treba ad cany aŭto ŭ ZŠA. U našym vypadku ad cany $11 300, a heta jašče $2100, ci amal 2000 jeŭra.

Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

Akcyz, darečy, palaki vymušanyja płacić niezaležna ad taho, ź jakoj krainy pryjechaŭ aŭtamabil. Navat kali heta budzie mašyna, nabytaja ŭ miežach ES, to akcyz usio adno daviadziecca płacić. Tamu palaki čaściej starajucca pryvozić mašyny z ruchavikom da 2 litraŭ, kab płacić 3,1% akcyzu, a nie 18,6.

Kali hety samy aŭtamabil razmytnioŭvać u Biełarusi, to myta i ŭtylizacyjny zbor paciahnuć na 3340 jeŭra, kali afarmlać aŭto na lhotnika (jak zvyčajna ŭsie i robiać), ci na 6445 jeŭra, kali brać poŭny taryf.

Na hetym prykładzie bačna, što mytnaja ačystka hetaha ekzemplara ŭ ES i Biełarusi abydziecca pryblizna ŭ adnolkavuju sumu. Kaniešnie, kali nie brać Polšču ź jaje dadatkovym akcyzam.

Sačycie za ličbami

Adnak prykłady mohuć być inšymi, što možna pabačyć na inšym Ford Mustang.

Skrynšot z sajta bidfax.info

Skrynšot z sajta bidfax.info

Hety aŭtamabil taksama dniami byŭ pradadzieny na adnym z aŭkcyjonaŭ u ZŠA. Hod vypusku toj samy — 2020-y. Ale pad kapotam tut užo ruchavik z abjomam nie 2,3 litra, a 5,0. Cana z ulikam aŭkcyjonnaha zboru i dastaŭki — kala $15 800.

U vyniku sukupny płaciež myta 10% plus PDV 21% składzie $5230, ci kala 4750 jeŭra ŭ Litvie.

U Biełarusi myta za aŭto va ŭzroście ad 3 da 5 hadoŭ z ruchavikom abjomam 5,0 składaje 9000 jeŭra, i heta kali razmytnioŭvać jaho na lhotnika. Adpaviedna poŭnaja staŭka budzie ŭžo 18 tysiač jeŭra.

Takim čynam, z ulikam utylzboru i vykarystańniem ilhoty mytnaja ačystka abydziecca ŭ 9250 jeŭra, što amal u dva razy bolš, čym u ES.

Nie ŭsio tak adnaznačna

Dla paraŭnańnia jašče voźmiem taki aŭtamabil, jak Porsche Macan 2020 hoda vypusku z dvuchlitrovym ruchavikom pad kapotam, jaki taksama niadaŭna pradali na aŭkcyjonie ŭ ZŠA. Z ulikam aŭkcyjonnaha zboru košt aŭtamabila składaje kala $27 700, dadajom 1500 na dastaŭku — i majem $29 200.

Skrynšot z sajta bidfax.info

Skrynšot z sajta bidfax.info

U ES pošlina i PDV za takoje aŭto paciahnie na $9670, ci kala 8800 jeŭra. A kali brać u raźlik Polšču, to jašče kala 800 jeŭra paciahnie akcyz (3,1%).

A kab razmytnić hety samy aŭtamabil u Biełarusi, vam daviadziecca zapłacić usiaho 2950 jeŭra. Heta amal u try razy mienš, čym u ES. Stolki składaje lhotnaja pošlina razam z utylizacyjnym zboram.

Ale navat z ulikam apłaty pošliny pa poŭnym taryfie vyjdzie 5650 jeŭra. Pry hetym kali brać da raźliku taki samy aŭtamabil, tolki ŭžo 2021 hoda vypusku, to lhotnaja razmytnioŭka ŭ Biełarusi abydziecca ŭžo ŭ 6000 jeŭra, a poŭnaja — u 12 tysiač. A ŭ ES jana zastaniecca takoj samaj (8800 jeŭra), bo tam va ŭsich vypadkach myta raźličvajecca ad cany aŭto, a nie ad abjoma ruchavika.

Čytajcie taksama:

Hladzicie i płačcie. Kolki mahli b kaštavać aŭtamabili, kali b Biełaruś nie ŭstupiła ŭ Mytny sajuz

Za kolki pierapradajuć «błatnyja» aŭtamabilnyja numary? Ceny ŭražvajuć

Minskaja firma prapanuje mašyny ź Jeŭropy na zamovu pa nierealna nizkich cenach. U čym padvoch?

Клас
6
Панылы сорам
1
Ха-ха
5
Ого
1
Сумна
2
Абуральна
3