Hramadstva22

Kamu z łukašystaŭ daryli «kuvałdu «Vahniera» i chto jaje pijaryŭ

U śpisie ŭładalnikaŭ vahnieraŭskaha simvała — jaki taksama staŭ simvałam biezzakońnia, biesčałaviečnaści i vajennych złačynstvaŭ — Łukašenka, Hajdukievič, Azaronak i navat kasmanaŭt Navicki. «Vahnieraŭskaja kuvałda» ekspanujecca ŭ muziejach i jaje pakazvajuć dzieciam.

Kuvałda «Vahniera» ŭ muziei rečyckaj himnazii. Fota: sacyjalnyja sietki

Kuvałdaj vahnieraŭcy publična i biez suda karajuć tych, chto pierad imi praviniŭsia.

Paśla taho, jak u 2022 hodzie najomniki joju demanstratyŭna zabili svajho byłoha sasłužyŭca za toje, što jon trapiŭ va ŭkrainski pałon, rasijskaja i prarasijskaja prapahanda stvaryła z hetaha instrumienta «palityčny miem». 

«Vahnieraŭskija» kuvałdy ŭ Rasii dorać palitykam i hramadskim dziejačam.

Zaviadzionku daryć kuvałdy pieraniali i łukašysty. Jany nie zhadvali, što taki prezient «vahnieraŭski», ale ahulny pasył nie pakidaŭ sumnievu, chto pačynalnik «mody».

«Ekskluziŭnuju i ciažkuju» kuvałdu padaryli kiraŭniku Libieralna-demakratyčnaj partyi, byłomu siłaviku Alehu Hajdukieviču. 

Videa z uručeńniem kuvałdy było apublikavana ŭ jaho telehram-kanale 23 červienia. Tady jašče nie było viadoma, što vahnieraŭcy abviaścili pachod na Maskvu.

Hajdukievič ciapier taksama z kuvałdaj. Skryn z telehram-kanała Aleha Hajdukieviča

Kuvałdu Hajdukieviču padaryŭ adnapartyjec z nahody pierarehistracyi partyi.

Hajdukievič skazaŭ, što kuvałdaj «budzie žorstka adstojvać intaresy krainy».

Kuvałda Łukašenki. Fota: BiełTA

Kuvałdu padaryli i Łukašenku.

Hety instrumient u futlary ad skrypki staŭ ekspanatam u Pałacy Niezaležnaści. Na kuvałdzie čytajecca daroŭny nadpis, jaki pačynajecca słovami «Aleksandru Hrihoŕjeviču…».

Niezvyčajny ekspanat pakazali vychavancam vajskova-patryjatyčnaha centra śpiecpadrychtoŭki «Skif» z Rečycy i abłasnoha vajskova-patryjatyčnaha kłuba «Dobleść».

Łukašenka doryć Azaronku kuvałdu. Kałaž sa skrynoŭ videa «Puł Piervoho»

Prapahandyst Ryhor Azaronak taksama maje kuvałdu.

Azaronku jaje ŭ krasaviku na subotniku padaryŭ sam Łukašenka sa słovami, «kab viedali».

A voś, sapraŭdnaja «kuvałda ad «Vahniera» dastałasia kasmanaŭtu ź Biełarusi Alehu Navickamu. 

Kasmanaŭt Aleh Navicki z kuvałdaj «Vahniera». Skryn videa RTVI

Jaje ŭručyli jamu na śviatkavańni Dnia Rasii ŭ mikrarajonie Zorny ŭ rasijskim Ivanavie.

«Alehu Viktaraviču my ŭručajem kuvałdu vahnieraŭskuju. My tak žartujem, tak. Naturalna, my za ŭsio dobraje», — zajaviŭ viadoŭca na scenie.

Z «kuvałdy ad zasnavalnika brenda» zrabili ekspanat muzieja ŭ himnazii ŭ Rečycy.

Hetym pachvaliŭsia prarasijski aktyvist Uładzimir Habraŭ, jaki viadomy ŭ rajcentry jak kiraŭnik vajskova-patryjatyčnaha centra śpiecyjalnaj padrychtoŭki dapryzyŭnaj moładzi «Skif». Jon zajaŭlaje, što na rukajatcy raśpisaŭsia adzin z zasnavalnikaŭ PVK «Vahnier» pa mianušcy Bies.

Kuvałda «Vahniera» ŭ muziei himnazii z Rečycy. Fota: sacyjalnyja sietki

Taki pazyŭny mieŭ vahnieraviec Mikałaj Budźko, biełarus z Mahiloŭščyny. Jon byŭ udzielnikam vajny ŭ Siryi. U 2017 hodzie jon zahadaŭ zabić kuvałdaj miascovaha žychara, jakoha pierad hetym katavali, zdymajučy ekziekucyju na videa, paźniej raźmieščanaje ŭ internecie. Jano šakavała śviet.

U Rasii ž kuvałda stała «simvałam pomsty». Jaje vysyłajuć u jeŭrapiejskija struktury, kidajuć na terytoryi dypłamatyčnych pradstaŭnictvaŭ, adpraŭlajuć na front z humanitarnaj dapamohaj, prynosiać na pachavańni.

Paŭstańnie vahnieraŭcaŭ, kali jano budzie zadušana, pastavić kryž i na ich simvolicy, u tym liku na abahaŭlonaj da hetaha ŭ Rasii kuvałdzie. Pra jaje pastarajucca zabycca. Vidać, i łukašystam daviadziecca adpravić kuvałdy na mietałałom i bolš nie vychvalacca.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Hladzicie taksama:

«Nie prezidentu Biełarusi pra heta havaryć». Biełaruskija prapahandysty pieralakanyja miaciažom Pryhožyna

Valeryj Sachaščyk zaklikaŭ «abjadnać siły i ŭratavać radzimu»

«Kryvavaja vajna viarnułasia ŭ Rasiju bumieranham» — prezident Litvy

«Zdradniki Radzimy paniasuć niepaźbiežnuju karu». Jak vyhladajuć hałoŭnyja staronki biełaruskich dziaržaŭnych miedyja na fonie miaciaža ŭ Rasii

U Homieli nastaŭnik pavioŭ školnikaŭ u miascovy «Ruski dom», kab pasumavać z nahody hibieli Uładlena Tatarskaha

Kamientary2

  • (o)
    24.06.2023
    Puskaj tiepieŕ obładatieli etoj kuvałdu raźminajut svoje (o)
  • Aściarožna!
    24.06.2023
    Ludzi žnuć toje, što pasiejali.

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

U Salihorskim rajonie znajšli vusienia vielmi redkaha matylka. Čamu my tak redka jaho bačym?3

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →