Ekanomika11

Ceny na haz u Jeŭropie mohuć stać admoŭnymi hetym letam

Ceny na pryrodny haz u Jeŭropie mohuć nienadoŭha stać admoŭnymi. To-bok pradaŭcy pačnuć dapłočvać pakupnikam. Na dumku niekatorych udzielnikaŭ rynku, heta moža adbycca ŭ najbližejšy čas.

Top-mieniedžary najbujniejšych apierataraŭ tavarnaha rynku dapuścili, što ceny na hazavyja kantrakty z karotkaterminovaj pastaŭkaj u Jeŭropie mohuć nienadoŭha stać admoŭnymi hetym letam, piša Bloomberg sa spasyłkaj na ŭdzielnikaŭ štohadovaj vystavy E-World energy fair u niamieckim Esenie. Ceny na haz mohuć syści nižej za nul letam, kali mlavy popyt nie zraŭniajecca z rostam lišku prapanovy hazu.

Takaja padzieja, kali vytvorcy hazu faktyčna płaciać spažyŭcam za toje, kab jany zabrali ŭ ich haz, stanovicca ŭsio bolš vierahodnaj, bo ceny ŭžo nablizilisia da dakryzisnaha ŭzroŭniu, paviedamiła ahienctva. Na hetym tydni ceny na haz na biržy ŭ Jeŭropie ŭpieršyniu za dva hady apuścilisia nižej za $300 za tysiaču kubamietraŭ. Na tarhach 26 maja cana červieńskaha fjučarsa na chabie TTF u Niderłandach źniziłasia na 0,3% — da €25,38 za 1 MVt·h, abo kala $286 za 1 tys. kubamietraŭ z ulikam ciapierašniaha kursu na mižnarodnym rynku Foreks, piša quote.ru.

Na asobnych rehijanalnych hazavych rynkach u Jeŭropie ceny mohuć stać admoŭnymi ŭ hadziny abo dni z vysokaj vypracoŭkaj adnaŭlalnaj enierhii, jak raskazaŭ ahienctvu vice-prezident pa handli hazam i aptymizacyi ŭ narviežskaj naftavaj kampanii Equinor Pieter Bjorłand. Adnak jon papiaredziŭ, što da admoŭnych cen pakul daloka i «na hetym šlachu moža šmat čaho adbycca».

Hałoŭny vykanaŭčy dyrektar šviejcarskaj handlovaj firmy MET International Dźjordź Varha taksama dapuskaje padzieńnie cany na haz u Jeŭropie nižej €10 za 1 MVt/h (kala $113 za tysiaču kubamietraŭ).

«U najbližejšaj pierśpiektyvie na praciahu niekalkich dzion, kali hazavyja schoviščy buduć zapoŭnienyja, my možam ubačyć ceny nižejšyja za €10», — skazaŭ jon, padkreśliŭšy, što pryčynaj stanie «butelkavaje rylca» ŭ vyhladzie niedachopu płoščaŭ dla zachoŭvańnia syraviny.

Admoŭnyja ceny na haz užo naziralisia ŭ kastryčniku 2006 hoda ŭ Vialikabrytanii.

Tady ŭnutrydzionnyja ceny nienadoŭha ŭpali nižej za nul paśla taho, jak u ciopłaje nadvorje pačalisia pastaŭki pa novym trubapravodzie Langeled, a hazavyja schoviščy akazalisia praktyčna zapoŭnienymi. Anałahičnyja faktary dziejničajuć i ciapier: ceny na haz padajuć praz chutkaje papaŭnieńnie zapasaŭ, rezkaje padzieńnie spažyvańnia, a taksama pavyšeńnie vypracoŭki adnaŭlalnaj enierhii (vietraki i soniečnaja enierhija). Vierahodnaść dasiahnieńnia nulavych cen vyšejšaja na tych rynkach, jakija majuć abmiežavanyja płoščy dla zachoŭvańnia hazu.

U Jeŭropie praciahvajecca siezon zapampoŭki hazu ŭ padziemnyja schoviščy, pry hetym zapasy hazu ciapier značna vyšejšyja, čym hodam raniej.

Pa źviestkach Gas Infrastructure Europe, pa stanie na 23 maja zapasy ŭ schoviščach rehijona składali 66,48% ad poŭnaj zahruzki, hodam raniej jany nie pieravyšali 44%. Niekatoryja ekśpierty čakajuć, što schoviščy hazu ŭ Jeŭropie buduć zapoŭnienyja ŭžo ŭ žniŭni, zadoŭha da pačatku aciaplalnaha siezona, piša ahienctva. U toj ža čas źnižeńnie cen jašče nie ažyviła popyt z boku pramysłovych pradpryjemstvaŭ, bo i niekatoryja pakupniki adkładajuć zakupki hazu datul, pakul rynkavyja ceny nie ŭpaduć jašče bolš.

Kab ceny na haz u najbližejšaj pierśpiektyvie stali admoŭnymi, pavinna supaści mnostva faktaraŭ.

Ceny na haz mohuć uźlacieć praź pieraboi z pastaŭkami ZPH u Jeŭropu abo ryzyku poŭnaha adklučeńnia pastavak pa rasijskich trubapravodach. Akramia taho, popyt moža padniacca z boku pramysłovaści. Kali nivodny z faktaraŭ nie realizujecca, a taksama ŭ vypadku adsutnaści mahčymaści vykarystoŭvać dadatkovyja schoviščy abo tankiery-hazavozy dla zachoŭvańnia, na praciahu niekalkich dzion ceny mohuć abvalicca, miarkuje Varha.

«Kali ŭsio budzie praciahvacca ŭ tym ža duchu, letam hazavyja schoviščy całkam zapoŭniacca davoli rana, da vieraśnia abo kastryčnika, a zatym dynamika cen budzie zaležać ad taho, nakolki rana nastupić zima», — miarkuje top-mieniedžar MET.

Kamientary1

  • Mafkees
    26.05.2023
    Tončajšaja mnohochodovočka vielikoho stratieha i mikrohitlera- vovki taksista.

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii43

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

Sud zakryŭ spravu akciora Aleka Bołduina, jakoha abvinavačvali ŭ nienaŭmysnym zabojstvie apieratarki-ŭkrainki na zdymkach

Što pryhatavać ź lisičkami: frykadelki, hulaš, kašu

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady21

U minskaj kramie znajšli pradukt, jaki kaštuje 12 tysiač rubloŭ za kiłahram. Jon zapakavany ŭ boks suprać kradziažu

Bujnyja donary-demakraty źbirajucca zamarozić 90 miljonaŭ dalaraŭ unioskaŭ na kampaniju Bajdena1

«Pačuj mianie. Ty — mudak». Prapahandyst Kazakoŭ u žyvym efiry daŭ majstar-kłas zavočnaj palemiki17

U Salihorskim rajonie znajšli vusienia vielmi redkaha matylka. Čamu my tak redka jaho bačym?3

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii43

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →