Śviet

Jeŭrasajuz prydumlaje, jak uździejničać na krainy, što dapamahajuć abychodzić sankcyi

Jeŭrapiejski sajuz abmiarkoŭvaje novy miechanizm druhasnych sankcyj suprać dziaržaŭ, jakija dapamahajuć abychodzić abmiežavańni. Dla hetaha buduć stvoranyja dva čornyja śpisy — krain-parušalnikaŭ i tych, jakim zabaronieny prodaž tavaraŭ, paviedamlaje Bloomberg.

Fota ilustracyjnaje

U ES zaniepakojenyja niedastatkovaj efiektyŭnaściu handlovych abmiežavańniaŭ, uviedzienych u dačynieńni da Rasii, Biełarusi i šerahu inšych dziaržaŭ. Naprykład, impart u Rasiju paŭpravadnikoŭ, intehralnych schiem i inšych technałohij z Kazachstana, AAE, Turcyi i Kitaja paśla ŭviadzieńnia sankcyj vyras u razy.

Tamu čynoŭniki Jeŭrasajuza prydumali taki miechanizm: stvaryć dva śpisy — trecich krain, jakija nie zmohuć abhruntavać vialiki rost pastavak u padsankcyjnyja rehijony, i zabaronienych tavaraŭ. Uvoz hetych tavaraŭ u krainy, jakija parušajuć režym sankcyj, u dalejšym budzie abmiežavany.

Praŭda, unosić krainy i tavary ŭ hetyja śpisy źbirajucca tolki sa zhody ŭsich členaŭ Jeŭrasajuza. Kali ž i hetyja miery nie spracujuć, to ES maje namier uvodzić dla parušalnikaŭ abmiežavańni ŭ dačynieńni da pastavak inšych klučavych tavaraŭ.

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?21

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

U časie bury mocna paciarpieli ptuški. Adziny ŭ krainie prytułak dla ich nie daje rady — jamu patrebnaja dapamoha

Ukrainskija ambicyi mieć F-16 raźbivajucca ab moŭny barjer, uźlotna-pasadačnyja pałosy i zapčastki — Bloomberg29

Cierciel zajaviŭ, što Ukraina adviała vojski ad biełaruskaj miažy jašče 3—4 lipienia1

«Au! Kudy vy źnikli?» Jak minčanka pierajhrała kvaternych afierystaŭ

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?21

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →