Śviet1010

Vialikaje žury Ńju-Jorka prahałasavała za vystaŭleńnie 30 kryminalnych abvinavačańniaŭ Trampu. Jaho mohuć aryštavać u aŭtorak

Vialikaje žury prysiažnych Manchetena prahałasavała za zaćviardžeńnie abvinavaŭčaha zaklučeńnia ŭ dačynieńni da byłoha prezidenta ZŠA Donalda Trampa. Heta pieršy vypadak vystaŭleńnia kryminalnych abvinavačańniaŭ byłomu abo dziejnamu prezidentu Złučanych Štataŭ, pieradaje currenttime.tv.

U ofisie akruhovaha prakurora Manchetena Ełvina Breha zajavili, što źviazalisia z advakatam Trampa, kab uzhadnić jaho pieradaču ŭ prakuraturu Manchetena dla vystaŭleńnia abvinavačańnia pa abvinavaŭčym zaklučeńni. Były prezident ZŠA moža źjavicca dla vystaŭleńnia abvinavačańnia ŭ aŭtorak, 4 krasavika.

Moža być, što były prezident paśla zatrymańnia budzie dastaŭleny ŭ zału suda ŭ kajdankach, u jaho voźmuć adbitki palcaŭ i sfatahrafujuć, paśla čaho adbudziecca pieršaje słuchańnie pa spravie.

Sam Tramp zajaviŭ, što «heta palityčny pieraśled i ŭmiašańnie ŭ vybary na samym vysokim uzroŭni ŭ historyi».

Detali abvinavaŭčaha zaklučeńnia buduć apublikavanyja paśla źjaŭleńnia Donalda Trampa ŭ sudzie, dzie jamu buduć aficyjna vystaŭleny abvinavačańni. Pavodle źviestak krynic CNN, Trampa mohuć datyčyć bolš za 30 punktaŭ abvinavačańnia, źviazanych z machlarstvam.

Viadoma, što adno z rasśledavańniaŭ tyčycca spravy ab vypłacie 130 tysiač dalaraŭ za maŭčańnie pornaaktrysie Stormi Deniełs, jakaja śćviardžała, što ŭ jaje byŭ raman z Trampam. Sam Tramp hetyja abvinavačańni adchilaje. Pavodle materyjałaŭ spravy, Tramp falsifikavaŭ padatkovyja dakumienty, uniosšy sumu, vypłačanuju Deniełs, jak vydatki na jurydyčnyja pasłuhi, što pavodle ńju-jorkskich zakonaŭ źjaŭlajecca pravaparušeńniem.

U listapadzie 2022 hoda Donald Tramp abviaściŭ ab vyłučeńni svajoj kandydatury ad Respublikanskaj partyi na vybarach kiraŭnika dziaržavy ŭ 2024 hodzie. Vystaŭleńnie abvinavačańniaŭ farmalna nie pavinna pieraškodzić jamu vieści pieradvybarnuju kampaniju.

U hety momant Donald Tramp źjaŭlajecca abjektam, prynamsi, jašče dvuch rasśledavańniaŭ, jakija mohuć zaviaršycca vystaŭleńniem jamu kryminalnych abvinavačańniaŭ. Fiederalnaja prakuratura rasśleduje jaho abychodžańnie z sakretnymi dakumientami, jakija byli niezakonna vyviezienyja ź Biełaha doma i vyjaŭlenyja ŭ rezidencyi Trampa ŭ Fłarydzie. A akruhovy prakuror u Džordžyi viadzie rasśledavańnie pa padazreńni ŭ sprobie Donalda Trampa paŭpłyvać na vynik prezidenckich vybaraŭ u Džordžyi.

Tramp zajaviŭ, što čakaje ŭłasny aryšt na nastupnym tydni — CNN

«Maliciesia». Donald Tramp prakamientavaŭ raźmiaščeńnie jadziernaj zbroi ŭ Biełarusi

Kampaniju Donalda Trampa pryznali vinavataj u machlarstvie z padatkami

Kamientary10

 • Za Svabodu!
  31.03.2023
  Za ŭsio treba adkazvać i navat byłyja prezidenty nie pavinny być vyšej za zakon.
 • Gff
  31.03.2023
  Porna nie źjaudiajecca złačynstvam, ale vydavať vydatki na porna za jurydyčnyja pasłuhi... . Usio, spaliysia, pucinskaja kansierva.
 • Anatol Starkou
  31.03.2023
  Ja asabista, jak aktyvista biełaruska-rasijskaj supolnaści u Amieryki, źbirajusia padać skarhu u FBR, kab jany nie čapali pavažanaha Donalda. Naša supołka padtrymlivaje jaho va ŭsich spravach. Usie biełarusy i ruskija Amieryki suprać hetaha amierykanskaha hvałtu.

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Usie naviny →
Usie naviny

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Hałoŭnaje
Usie naviny →