Hramadstva99

Łukašenka padpisaŭ ukaz ab arendnym žylli dla siłavikoŭ

Alaksandr Łukašenka padpisaŭ ukaz «Ab arendnym žylli dla vajskoŭcaŭ», jakim ustanoŭleny paradak i ŭmovy pieradačy va ŭłasnaść vajskoŭcam vydzielenaha im arendnaha žylla, paviedamlaje jaho pres-słužba. Da vajskoŭcaŭ adnieśli ŭsich siłavikoŭ, akramia mytnikaŭ.

Pavodle ŭkaza, arendnaje žyllo siłavikam budzie biazvypłatna pieradavacca va ŭłasnaść pry najaŭnaści ŭ ich 25 kalandarnych hadoŭ vysłuhi.

Pry najaŭnaści 20 kalandarnych hadoŭ znachodžańnia na słužbie žyllo budzie pieradavacca na płatnaj asnovie z mahčymaściu apłaty jaho koštu ŭ rasterminoŭku da 15 hadoŭ.

Ukazam praduhledžany taksama dadatkovyja sacyjalna-pravavyja harantyi dla siłavikoŭ i členaŭ ich siemjaŭ.

 • Dla vajskoŭcaŭ, jakija majuć vysłuhu 20 kalandarnych hadoŭ i jakija zvolnienyja u zapas, ale nie chočuć nabyvać arendnaje žyllo va ŭłasnaść, zachoŭvajecca prava vałodańnia i karystańnia hetym žyllom z mahčymaściu padaŭžeńnia damovy najmu da palapšeńnia imi žyllovych umoŭ.

 • Členam siamji vajskoŭca, jaki zahinuŭ u suviazi z vykanańniem słužbovych abaviazkaŭ, arendnaje žyllo budzie pieradavacca va ŭłasnaść biazvypłatna, niezaležna ad vysłuhi hadoŭ.

 • Za členami siamji vajskoŭca, pamierłaha pa inšych pryčynach u pieryjad prachodžańnia vajskovaj słužby, zachoŭvajecca prava vałodańnia i karystańnia arendnym žyllom na raniejšych umovach da palapšeńnia imi svaich žyllovych umoŭ.

Dziejańnie ŭkaza raspaŭsiudžvajecca na vajskoŭcaŭ i pryraŭnavanych da ich asob, jakija prachodziać słužbu ŭ Minabarony, MUS, MNS, KDB, DPK, Słužbie biaśpieki Łukašenki, Apieratyŭna-analityčnym centry pry Łukašenku, KDK, centralnych aparatach Śledčaha kamiteta i DKSE, a taksama ŭ arhanizacyjach, jakija ŭvachodziać u sistemu hetych dziaržaŭnych orhanaŭ abo padparadkavanyja im.

Ukaz ustupaje ŭ siłu praz try miesiacy paśla jaho aficyjnaha apublikavańnia.

Kamientary9

 • SHOS
  13.02.2023
  Para nado kormiť. A to nie rovien čas pokusajut
 • Adam
  13.02.2023
  2 * 1 kv.m. im.
 • Kotya
  13.02.2023
  Tiepieŕ jeŝie silnieje budut biť ludiej? 

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?5

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Usie naviny →
Usie naviny

U Hiermanii biełarus pabiŭsia z małdavaninam. Apošni byŭ parezany

U Indyi ženicca syn samaha bahataha čałavieka krainy. Na viasielle patracili šalonyja hrošy10

Łukašenka achviaravaŭ ministram: jak i za što pazbaŭlalisia ad samych važnych čynoŭnikaŭ jaho sistemy

Marharyta Laŭčuk vypuściła pieśniu, jakuju zapisała razam z mužam5

Eduardu Babaryku prysudzili dadatkova bolš, čym paŭtara hoda1

Kolki biełarusaŭ chočuć mieć dziaciej, a kolki ŭchvalajuć razvody7

Pa Viciebsku prakaciŭsia brazilski karnavał. Voś jak heta vyhladała ŠMAT FOTA44

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA12

Iłan Mask: Mianie dvojčy sprabavali zabić za apošnija vosiem miesiacaŭ7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?5

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Hałoŭnaje
Usie naviny →