«Hrodnaenierha». Fota: energo.grodno.by

«Hrodnaenierha». Fota: energo.grodno.by

Pra pastupleńnie śviežaha śpisu kažuć supracoŭniki «Hrodnaenierha». U śpis traplajuć ludzi, jakija paśla vybaraŭ 2020 hoda zaśviacilisia na mirnych akcyjach pratestu ci tyja, chto publična vykazaŭsia suprać hvałtu, prajaviŭ niejkuju inšuju aktyŭnaść.

Adzin z supracoŭnikaŭ kaža, što vyrašyć pytańnie sa zvalnieńniem treba da maja. Ludziej sa śpisu kiraŭnictva vyklikaje ŭ kabiniet, dzie pravodzić razmovu, pa vynikach jakoj čałaviek musić zvolnicca pa pahadnieńni bakoŭ. Kali čałaviek admaŭlajecca — pahražajuć zvalnieńniem pa artykule. Taksama «niadobranadziejnym» hramadzianam nie praciahvajuć kantrakty. 

Častku supracoŭnikaŭ prosta vyklikajuć da načalstva, pravodziać razmovu, ale nie zvalniajuć.

Na «Hrodna Azot» jašče ŭ kancy minułaha hoda «paprasili» z pracy ludziej, jakija byli datyčnyja da inicyjatyŭnych hrup alternatyŭnych kandydataŭ. Za palityčnuju pazicyju zvalniajuć, jak šarahovych zavadčan, jakija pracujuć u cechach, tak i daśviedčanych śpiecyjalistaŭ z administracyjnych budynkaŭ. 

Jak raskazvajuć «Našaj Nivie», adkryta pra heta nichto z rabotnikaŭ i kiraŭnictva nie kaža. Prosta šeptam prapanujuć zvolnicca i čakajuć ad čałavieka zajavu. U vypadkach, kali čałavieku sa śpisu pa kantrakcie zastałosia pracavać niadoŭha, jamu prosta nie praciahvajuć kantrakt.

Były supracoŭnik «Hrodna Azot» źviartaje ŭvahu, što siarod jaho byłych kaleh, jakija raniej vystupali suprać režymu, šmat chto «pieraabuŭsia». Mužčyna kaža, što zapałochanaść i prapahanda robić svaju spravu.

Anałahičnaja situacyja nazirajecca i na «Chimvałakno» (dačka «Hrodna Azot»). Adzin z byłych supracoŭnikaŭ raspavioŭ, što paśla vybaraŭ 2020 hoda ŭ jaho bryhadzie z 9 čałaviek zastałosia tolki try i tyja piensijaniery. Mužčyna śćviardžaje, što kiraŭnictva naŭmysna stvaraje takija ŭmovy, kab ludzi sami zvalnialisia. 4 z 6 čałaviek, jakija zvolnilisia, ciapier pracujuć u Polščy.

Adnak adnym tolki zvalnieńniem i nie praciahvańniem kantraktaŭ nie abmiažoŭvajecca.

Ludzi kažuć, što paśla zvalnieńnia pa palityčnych matyvach jany bolš nie mohuć uładkavacca na pracu ŭ dziaržaŭnyja ŭstanovy.

Adzin z surazmoŭcaŭ adznačaje, što dla atrymańnia takoha rodu «voŭčaha bileta» nie abaviazkova mieć štrafy ci niešta inšaje, što možna znajści ŭ bazie MUS. Dastatkova adpaviednaj paznaki ŭ charaktyrystycy z papiaredniaha miesca pracy, kab čałaviek nie moh uładkavacca ŭ dziaržaŭnaj ustanovie.

Inšaja krynica paviedamlaje, što prynamsi ŭ niekatorych dziaržarhanizacyjach Hrodna kiraŭnictva ŭžo pačało źbirać źviestki pra supracoŭnikaŭ, jakija majuć karty palaka abo jeŭrapiejski VNŽ. Pa słovach surazmoŭcy, pakul idzie tolki zbor infarmacyi pra takich asob, jakija dalej buduć dziejańni ŭ hetym kirunku — nie viadoma.

U inicyjatyvie «Rabočy Ruch» prakamientavali «Našaj Nivie», što chvali represij suprać niazhodnych z režymam pieryjadyčna adbyvajucca pa ŭsioj krainie. 

Pradstaŭnik inicyjatyvy Alaksandr Sakałoŭ kaža, što pradpryjemstvy začyščajuć ad tych, chto chadziŭ na mitynhi i byŭ u niezaležnych prafsajuzach. 

«Potym na niejki čas represii prypyniajuć. Kiraŭnictva pradpryjemstvaŭ hladzić: ci buduć ludzi abaraniać svaich kalehaŭ, raptam buntavać pačnuć — tamu pierastrachoŭvajucca i ažyćciaŭlajuć represii chvalami. Kali bačać, što reakcyi niama, praciahvajuć represii dalej», — ličyć Sakałoŭ.

Клас
4
Панылы сорам
5
Ха-ха
0
Ого
2
Сумна
6
Абуральна
48