Usiaho patrochu11

Kafiein robić čałavieka bolš schilnym da trat. Voś jak heta pracuje

Chočacie mienš tracić u kramie? Nie picie kavy i koły pa darozie, rekamiendujuć navukoŭcy.

Fota: pixabay.com

Zhodna ź niadaŭnim daśledavańniem, kali pakupniki prosta pierad pachodam u mahazin pili napoj z vysokaj kolkaściu kafieinu, jany nabyvali bolš tavaraŭ i časta tracili bolš hrošaŭ. Taksama takija klijenty rabili bolš niezapłanavanych pakupak ci nabyvali tavary, prosta kab padniać sabie nastroj, piša Wall Street Journal.

Naprykład, padčas adnaho z ekśpierymientaŭ u ramkach pracy 145 klijentaŭ naviedali kramu tavaraŭ dla doma ŭ Francyi. Pierad šopinham kožny ź ich atrymaŭ pa kubku espresa ci napojaŭ biez kafieinu — ludziam skazali, što heta sposab vitać viartańnie klijentaŭ u mahazin paśla pandemii. U vyniku pakupniki, jakija pili espresa, patracili ŭ mahazinie kala 18 dalaraŭ, a tyja, chto vypiŭ napoj biez kafieinu, spynilisia na pałovie hetaj sumy. Tyja, chto ŭžyvaŭ kafiein, taksama kuplali bolš tavaraŭ: ličba skłała ŭ siarednim 1,5 tavaraŭ u paraŭnańni z 1,08 tavarami, jakich nabyvali klijenty ź inšaj katehoryi.

Dypajan Bisvas, prafiesar markietynhu z Univiersiteta Paŭdniovaj Fłarydy i adzin z aŭtaraŭ pracy, maje svajo tłumačeńnie takoha efiektu. Jon raskazvaje, što kafiein robić ludziej bolš enierhičnymi i ŭzbudžanymi, i što taki stan, vierahodna, prymušaje ludziej rabić impulsiŭnyja pakupki. Tyja, chto piŭ espresa, čaściej nabyvali rečy, źviazanyja ź niečym pryjemnym, naprykład, śviečki ci duchmianyja alei, i redka vybirali bolš utylitarnyja pradmiety nakštałt posudu ci kancylaryi.

Potym navukoŭcy pasprabavali pravieści toj ža ekśpierymient u łabaratornych umovach. U ekśpierymiencie pryniali ŭdzieł amierykanskija studenty: spačatku jany pili chałodnuju harbatu z kafieinam ci bieź jaje, a potym im pakazvali vyjavy praduktaŭ kampanii Amazon. Tyja, chto piŭ harbatu z kafieinam, vyrašyli nabyć bolš tavaraŭ, čym tyja, chto nie ŭžyvaŭ kafiein: u siarednim 3,83 tavary suprać 3,27 u druhoj katehoryi. I znoŭ tyja, chto ŭžyvaŭ kafiein, vybirali nie ŭtylitarnyja tavary, a prosta pryjemnyja rečy.

Čatyry sposaby zrabić svaju kavu bolš karysnaj

Ci možna pić kavu na pusty straŭnik?

Čamu kava časam robić nas bolš stomlenymi

Kamientary1

  • Nu, usio
    13.09.2022
    Nu, usio, zara kramniki pačnuć biaspłatna nalivać kubačak kožnamu naviedvalniku, la ŭvachodu ŭ kramu. :)

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →