Hramadstva

Haradzienku zatrymali za štany ź bieła-čyrvonymi łampasami, bo jany «parušajuć hramadski paradak»

Luboŭ Sarłaj — mama ŭ dekrecie. U niadzielu jana vyjšła prahulacca pa Hrodnie. Nadzieła ciopłyja štany ź bieła-čyrvonymi łampasami, uziała kavu, razhavaryłasia pa darozie z žančynaj. Jany ŭdźviuch išli ŭ bok Moładzievaha centra, kali zzadu padbieh AMAP i paprasiŭ prajści ŭ bus.

Fota zroblena za niekalki chvilin da zatrymańnia

«U pratakole napisali, što ja ŭdzielničała ŭ pikiecie, kryčała «Žyvie Biełaruś». Ale milicyjant ad ruki jašče składaŭ tłumačalnuju — tam było pra koler štanoŭ, jaki parušaje hramadski paradak. Ja ździviłasia: što, takoje ciapier u dakumientach pišuć?» — raskazvaje žančyna.

Noč jana sa znajomaj praviała ŭ IČU. Sud pa skajpie adbyŭsia ŭ paniadziełak.

«Sudździa cikaviŭsia maim adzieńniem. Pytaŭsia, jakoha koleru na mnie była kurtka, jakoha koleru šarf. Na štanach — heta zavodski malunak. Ja kazała: možacie ŭziać i pahladzieć, što łampasy ja nie sama našyvała. Štany ŭ mianie z 2014 hoda, ja ŭ ich jašče ciažarnaja chadziła, raniej pytańniaŭ nie było. Jany jakraz dla chaładoŭ».

U Lubovi dvoje małych dziaciej — 2 i 6 hadoŭ, tamu sutki joj dać nielha. Sudździa Rusłan Huryn vypisaŭ štraf u 20 bazavych (580 rubloŭ). Toje ž prysudzili i žančynie, jakuju zatrymali razam ź Luboŭju. Štany nie kanfiskoŭvali.

Haradzienku, darečy, sudzili nie ŭ pieršy raz. Było pasiadžeńnie paśla zatrymańnia ŭ kastryčniku, a taksama praz fota ŭ instahram. Ale ŭ abodvuch vypadkach sud žančynu apraŭdaŭ.

Kamientary

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku13

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Usie naviny →
Usie naviny

Biaźvizam u Biełaruś pieršym skarystaŭsia hramadzianin Hiermanii9

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu19

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

Stryžak raskazaŭ, jak zmoh tak pachudzieć8

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha10

Ryka Kryhier nie staŭ abskardžvać śmiarotny prysud — jon ustupiŭ u siłu2

Zavočna buduć sudzić Antona Matolku — jamu zakidajuć 17 artykułaŭ, u tym liku zdradu dziaržavie8

Źjaviłasia jašče niekalki FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Polski turyst pryjechaŭ u Biełaruś i raschvaliŭ jaje na ŭsie łady. Jon akazaŭsia nieanacystam14

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku13

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Hałoŭnaje
Usie naviny →