Hramadstva1111

Jermakova patłumačyła, čamu klijentam Biełhazprambanka nie paviedamili pra ŭskryvańnie jačejek i kanfiskacyju kaštoŭnaściaŭ

Kiraŭnica časovaj administracyi Biełhazprambanka Nadzieja Jermakova patłumačyła, čamu pradstaŭniki banka nie paviedamili svaim klijentam pra toje, što ich depazitarnyja jačejki dahladalisia siłavikami i ź ich kanfiskoŭvalisia kaštoŭnaści. Jaje tłumačeńni jość u adkazie na zvarot adnaho z klijentaŭ banka (adkaz majecca ŭ rasparadžeńni redakcyi TUT.BY).

Klijentam Biełhazprambanka, u jakich kanfiskavali pry pieratrusie ŭ banku źmieściva depazitarnych jačejek, nie viarnuli ich kaštoŭnaści (infarmacyja pa stanie na 20 lipienia), piša TUT.BY.

Nadzieja Jermakova adznačaje, što dostup da depazitarnych jačejek bank daje tolki klijentu abo jaho pradstaŭniku. «Trecim asobam dostup da depazitarnych jačejek pradastaŭlajecca tolki ŭ vypadkach, praduhledžanych dziejnym zakanadaŭstvam Respubliki Biełaruś, pry hetym pra takija fakty bank nie abaviazany apaviaščać klijentaŭ», — havorycca ŭ adkazie Nadziei Jermakovaj.

Pry hetym klijentu rajać, kali jon ličyć, što jaho pravy parušanyja, «źviarnucca ŭ kampietentnyja orhany z adpaviednaj zajavaj».

Nahadajem, paciarpiełyja raniej źviartalisia z zajavami ŭ bank, milicyju, KDK, KDB, Hienprakuraturu i Administracyju prezidenta. Siarod tych, u kaho ŭskryli depazitarnuju jačejku i kanfiskavali jaje źmieściva, apynułasia ŭ tym liku hramadzianka Ukrainy. Inšaziemka, jakaja zajaviła ab źniknieńni bolš za 170 tysiač dalaraŭ, 20 lipienia znoŭ źviarnułasia da Alaksandra Łukašenki (na papiaredni svoj zvarot, adpraŭlenaje praz sajt prezidenta, jana nie atrymała adkazu), a taksama ŭ KDB. Praź źniknieńnie hrošaj jana vymušana zatrymacca ŭ našaj krainie. 21 lipienia paciarpiełych klijentaŭ banka, kaštoŭnaści jakich kanfiskavali, vyklikali ŭ KDB. Ź ich, jak i z advakataŭ, uziali padpiski ab nievydavańni infarmacyi.

Udakładnim, što źmieściva jačejki klijenta, jaki atrymaŭ adkaz ad Nadziei Jermakovaj, nie kanfiskoŭvałasia. Pry hetym, pa jaho słovach, jačejka była ahledžanaja. «Jačejki ŭskryvalisia, tamu što ja zaŭsiody pierad zakryćciom jačejki rablu fota, i paśla ŭsio lažała nie tak, jak ja pakidaŭ, to-bok źmieściva dastavałasia (majecca na ŭvazie, što źmieściva jačejki było ŭ inšaj paśladoŭnaści paśla taho, jak klijent zmoh ahledzieć jaje paśla pieratrusaŭ u hałaŭnym ofisie banka. — Zaŭv. red.)», — raspavioŭ klijent banka. Z hetaha klijenta nie brali padpisku ab nievydavańni.

Kamientary11

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

Pamior biełaruski saksafanist Vital Jamuciejeŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →