Navuka i technałohii55

Novaje daśledavańnie pakazała, što niervovyja kletki ŭsio ž adnaŭlajucca 

Novyja nazirańni za pracesam rostu kletak mozhu pakazvajuć, što niejrony («niervovyja kletki») nie tolki adnaŭlajucca, ale i adnolkava dobra farmirujucca ŭ centry pamiaci jak maładych, tak i stałych ludziej, havorycca ŭ artykule, apublikavanym u navukovym časopisie Cell Stem Cell.

«My vyjavili, što ŭ hipakampie (centry pamiaci — NN) pažyłych ludziej mohuć farmiravacca tyja ž dziasiatki tysiač novych niejronaŭ, jak i ŭ mazhach moładzi. Na karyść hetaha śviedčyć i toje, što abjom centra pamiaci ŭ starych i maładych ludziej prykładna adnolkavy», — zajaviła Maŭra Bałdryni z Kałumbijskaha ŭniviersiteta ŭ Ńju-Jorku.

Dahetul apošnija nazirańni pakazvali, što ŭ niekatorych častkach mozha prysutničajuć dosyć vialikija kałonii stvałavych kletak, jakija, jak mierkavałasia, udzielničajuć u niejrahieniezie (uźniknieńni novych niejronaŭ).

U lutym 2018 hoda niejrafizijołahi ź Ciurycha zajavili, što stvałavyja kletki amal całkam źnikajuć da staraści, tamu i niervovyja kletki nie mohuć adnaŭlacca ŭ starych ludziej.

Bałdryni i jaje kalehi vyśvietlili, što heta nie tak, vyvučyŭšy strukturu frahmientaŭ hipakampu, vyniatych z mozhu troch dziasiatkaŭ maładych i pažyłych ludziej, jakija pamierli ŭ aŭtakatastrofach i pa inšych pryčynach, nie źviazanych z chvarobami niervovaj sistemy.

Paznačyŭšy ŭsie stvałavyja kletki pry dapamozie chimičnych farbavalnikaŭ, navukoŭcy padličyli ich kolkaść i pasprabavali zrazumieć, ci sapraŭdy ich zapasy źmianšajucca da momantu nastupleńnia staraści, i, kali tak, jak heta ŭpłyvaje na tempy ŭtvareńnia novych niejronaŭ.

Jak akazałasia, zapasy niekatorych typaŭ stvałavych kletak sapraŭdy byli na minimalnym uzroŭni. Ale ž heta nijak nie ŭpłyvała na źjaŭleńnie novych niejronaŭ u centry pamiaci — u ich farmiravańni byli zadziejničany inšyja vidy «narychtovak» niervovych kletak, kolkaść jakich nie padaje z uzrostam. Usio heta śviedčyć ab tym, što niejrony praciahvajuć farmiravacca da samaj śmierci čałavieka.

Kamientary5

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →