Śviet22

Turkmienski futbolny kłub pabiŭ rekord Knihi Hinesa, ale taja čamuści hetaha nie pryznaje

Niadaŭna stvorany ŭ Turkmienistanie futbolny kłub «Arkadah» adrazu paśla stvareńnia ŭziaŭsia pieramahać i vyjhraŭ zapar usie 37 matčaŭ, pierabiŭšy rekord z Knihi rekordaŭ Hinesa, jaki naležyć saudaŭskamu kłubu «Al-Chiłal» i składaje 34 pieramohi. Ale supracoŭniki Knihi rekordaŭ bić u ładki i zanosić fienamienalny vynik u svaje anały nie śpiašajucca, piša The Guardian.

Adna z hulniaŭ «Arkadaha». Fota: AFP/Getty Images

Pradstaŭnik Knihi Hinesa patłumačyŭ, čamu sieryja pieramoh «Arkadaha» nie ŭličvajecca ŭ daviedniku rekordaŭ.

«Pra Lihu Turkmienistana dastupna adnosna mała padrabiaznaściaŭ, mienš, čym nam chaciełasia b dla toj kompleksnaj pravierki, jakuju my pravodzim u našym daśledavańni dla hetaha i padobnych rekordaŭ. Taksama jość peŭny ŭzrovień kiravańnia i kankurencyi, jakija my zvyčajna šukajem. Uličvajučy ŭsio heta, my paćvierdzili, što rekardsmien — «Al-Chiłal», — skazaŭ pradstaŭnik Knihi Hinesa.

«Al-Chiłal» pabiŭ suśvietny rekord u sakaviku, vyjhraŭšy 28 matčaŭ zapar, ciapier ža sieryja pieramoh «Al-Chiłala» doŭžycca ŭžo 34 hulni.

Kłub «Arkadah» zasnavaŭ farmalna eks-prezident, a faktyčna dziejny kiraŭnik Turkmienistana Hurbanhuły Bierdymuchamiedaŭ. 

Što tyčycca «Arkadaha», to heta kłub z adnajmiennaha horada, zasnavanaha ŭ 2019 hodzie. Horad i kłub nazvany ŭ honar druhoha prezidenta Turkmienistana Hurbanhuły Bierdymuchamiedava. Słova źjaŭlajecca aficyjnym tytułam byłoha kiraŭnika dziaržavy i aznačaje «ćviardyniu, aporu i nadzieju».

«Arkadah» byŭ zasnavany viasnoj 2023 hoda. Kłub staŭ čempijonam Turkmienistana ŭ tym ža samym hodzie, vyjhraŭšy ŭsie 24 matčy z roźnicaj hałoŭ «+66». Taksama ŭ kamandy 7 pieramoh u Kubku krainy i 6 pieramoh u novym siezonie Lihi Turkmienistana (roźnica hałoŭ u hetym rozyhryšy — «+30»). Dyzajnam formy i łahatypa kłuba, na jakich namalavany koń, zajmaŭsia sam Bierdymuchamiedaŭ, pa inicyjatyvie jakoha «Arkadah» i stvorany.

Uličvajučy śpiecyfiku turkmienskaha palityčnaha režymu, niama čaho dzivicca, što dla hulni za kłub adrazu padpisali ŭsich najlepšych hulcoŭ krainy, pazabiraŭšy ich u kankurentaŭ. U toj pieryjad tranśfiernaje akno było navat admysłova padoŭžanaje, kab «Arkadah» zmoh padpisać patrebnych jamu futbalistaŭ. 

U takich umovach možna stavić jakija zaŭhodna rekordy, tym bolš kali ŭ rasparadžeńni absalutna nieabmiežavany administracyjny resurs, jaki možna prymianiać tady, kali navat u takoj amal bieskankurentnaj situacyi niešta pojdzie nie tak.

Tak, The Guardian źviartaje ŭvahu, što ŭ listapadaŭskim matčy z kłubam «Šahadam» pry liku 2:2 na apošnich siekundach byŭ pryznačany pienalci na karyść «Arkadaha», tolki dziakujučy čamu kłub Bierdymuchamiedava čarhovy raz vyjhraŭ.

Uvohule vydańnie adznačaje, što Bierdymuchamiedaŭ śviadoma imkniecca da taho, kab horad Arkadah byŭ choć jakim čynam zhadany ŭ Knizie rekordaŭ Hinesa. I dla dasiahnieńnia hetaj mety nie spyniajecca ni pierad čym.

Niahledziačy na toje, što z naskoku ŭziać viaršyniu ŭ vyhladzie Knihi rekordaŭ Hinesa nie ŭdałosia, pradstaŭniki «Arkadaha» ŭsio ž spadziajucca, što da leta, kali ichniaja kamanda pačnie ŭdzielničać u ahulnaazijackich spabornictvach, jany ŭsio ž zmohuć dabicca svajho.

Kamientary2

  • Andruś
    17.04.2024
    Adzin z futbołam u Knihu Hinesa lezie, druhi dzieŭku-nievuka ŭ kosmas zapior, treci sabiraje "ziemli ruskija". Čaho nie zrobiš dziela samaŭźvieličeńnia. kali maješ ničym nie abmiežavanuju ŭładu! 
  • Josik
    18.04.2024
    NN, navošta vy napisali hetuju navinu? Zaraz spać nie budzie dyrektar saŭhasa, kłub źjavicca Aleksandryja ci Kopyś, i pačniecca honka za čempijonstva. Jon ža kazaŭ, što jaho lubimy sport heta futboł.

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby13

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

«Pa kodavym słovie «Barysaŭna» vykinuła ŭ akno €760 tysiač». 16-hadovy kurjer zabraŭ u dvaich piensijanieraŭ 2,7 młn rubloŭ14

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

Ukrainski front na Danbasie pasypaŭsia ŭ niekalkich miescach — analityk Bild10

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?14

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby13

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →