Śviet

Elitnyja rasijskija chakiery sprabavali paškodzić francuzskuju HES, ale pierabłytali jaje z vadzianym młynom

Čym jašče zajmajucca «kibierdyviersanty» klučavoha padraździaleńnia rasijskaj vajskovaj raźviedki i nakolki jany niebiaśpiečnyja?

rasijskija chakiery Sandworm Rośsijskije chakiery Russian hackers
Emblema hrupy «Narodnaja CyberArmija» u telehramie

Pra dziejnaść hrupy chakieraŭ Sandworm, jakich źviazvajuć z rasijskaj vajskovaj raźviedkaj, na padstavie spravazdačy Mandiant Google Cloud napisała francuzskaje vydańnie Le Monde.

Uvahu rasśledavalnikaŭ źviarnuła dziŭnaje videa ŭ telehram-kanale CyberArmyofRussia_Reborn, jaki rehularna zajaŭlaje pra vykradańnie danych ci kampjutarnyja ataki ad imia Rasii. U hetym vypadku śćviardžałasia pra paśpiachovuju dyviersiju na hidraelektrastancyi ŭ francuzskim haradku Kurlon-Siur-Jon (Courlon-sur-Yonne), što znachodzicca za 85 kiłamietraŭ ad Paryža.

Na im paśla kadraŭ płaciny pakazana prahramnaje zabieśpiačeńnie, jakoje kantraluje adkryćcio šluzaŭ. Chakiery demanstrujuć, jak manipulujuć prahramaj kiravańnia, kab skinuć vadu.

Na samaj spravie, pa infarmacyi Le Monde, chakiery pabłytali prahramnaje zabieśpiačeńnie hidraelektrastancyi z anałahičnym vadzianoha młyna, jaki pierarobleny ŭ nievialičkuju pryvatnuju elektrastancyju ŭ vioscy Kurlandon (Courlandon), jakaja znachodzicca za 115 km ad Paryža.

Jak śćviardžaje vydańnie, u vioscy nichto ničoha nie zaŭvažyŭ. Ale heta nie dziŭna. Jak pakazvaje analiz videa, ataka źniziła ŭzrovień vady ŭsiaho na 20 santymietraŭ.

Ale ci była heta prosta pamyłka?

Aŭtary zaŭvažajuć, što telehram-kanał, dzie źjaviłasia dziŭnaje videa, adpaviedna spravazdačy Mandiant Google Cloud, apublikavanaj 17 krasavika, kantralujecca adnym z samych elitnych padraździaleńniaŭ rasijskaj vajskovaj raźviedki (HRU) viadomaj jak Sandworm.

U pieryjad sa studzienia pa krasavik kanał CyberArmyofRussia_Reborn zajaŭlaŭ pra paśpiachovyja kampjutarnyja ataki na vodaačyščalnyja i vodaraźmierkavalnyja abjekty ŭ Polščy i ZŠA. Kali ŭ Polščy ŭ jakaści abjekta ataki była prostaja stancyja pa ačyščeńni ściokavych vodaŭ, to ŭ ZŠA paciarpieła sistema raźmierkavańnia i zachoŭvańnia vady, jakaja absłuhoŭvaje niekalki viosak u Techasie.

Viadoma, ataka na młyn u nievialikaj francuzskaj vioscy nie ŭjaŭlaje saboju ničoha asablivaha. Heta chutčej demanstracyja mahčymaściej. 

U spravazdačy Mandiant adznačajecca, što hrupa chakieraŭ Sandworm (ci APT44) adyhryvała centralnuju rolu ŭ samych dziorzkich kibieratakach na krytyčnuju infrastrukturu va Ukrainie z samaha pačatku vajennych dziejańniaŭ. Naprykład, u listapadzie 2023 hoda Sandworm kaardynavaŭ ataku na ŭkrainskuju enierhasistemu z rasijskimi avijaŭdarami, nakiravanymi na toj ža hieahrafičny rajon.

Jak patłumačyŭ vydańniu hałoŭny analityk Mandiant Džon Chałtkvist (John Hultquist), hrupa Sandworm niasie adkaznaść za bolšaść kibierdyviersij HRU va Ukrainie pačynajučy z 2014 hoda. Pa jaho słovach, heta «hałoŭnaje kibierdyviersijnaje padraździaleńnie Maskvy», nacelenaje na naniasieńnie realnaj fizičnaj škody abjektam infrastruktury.

Z pačatku kanfliktu z Kijevam hrupa Sandworm taksama źjaŭlajecca klučavym elemientam vajskovaj raźviedki. Pavodle spravazdačy Mandiant, jaje ŭdzielniki stvaryli techničnyja srodki dostupu da pierachopu danych z mabilnych telefonaŭ, što dazvalaje davać padrabiaznyja rekamiendacyi dla rasijskich padraździaleńniaŭ na pieradavoj.

Vydańnie nahadvaje, što Złučanyja Štaty ličać Sandworm adkaznymi za kibierataku na prahramnaje zabieśpiačeńnie, jakoje vykarystoŭvałasia padčas zimovych Alimpijskich hulniaŭ u 2018 hoda ŭ Pchiončchanie (Paŭdniovaja Kareja). U vyniku ataki była častkova sarvanaja aficyjnaja cyrymonija adkryćcia Hulniaŭ.

Hrupa Sandworm taksama brała aktyŭny ŭdzieł u sprobie destabilizacyi prezidenckich vybaraŭ u Francyi ŭ 2017 hodzie. Tamu francuzskim słužbam biaśpieki napiaredadni Alimpijskich hulniaŭ, što praź niekalki miesiacaŭ adbuducca ŭ Paryžy, treba być vielmi ŭvažlivymi.

A ŭličvajučy, što hety hod adznačany važnymi vybarčymi kampanijami (naprykład, u Jeŭraparłamient i prezidenckija vybary ŭ ZŠA), cikaŭnaść da jakich prajaŭlaje Rasija, pavyšanaja ŭvaha patrabujecca nie tolki francuzskim śpiecsłužbam u halinie infarmacyjnaj biaśpieki.

Kamientary

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta7

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu12

Namieśnik kiraŭnika MZS Polščy nazvaŭ try ŭmovy narmalizacyi adnosin ź Minskam9

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta7

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →