Hramadstva11

Strašny Vialikdzień u Łunincy: padrabiaznaści nievierahodnaj i trahičnaj historyi

Šerah vypadkovych padziej źvioŭ dvuch maładzionaŭ, padaryŭšy im spačatku nievierahodnaje ščaście, a paśla — vialikuju biadu. Jak kurortny raman vyliŭsia ŭ sapraŭdnaje kachańnie? Jak biełaruskija Kažan-Haradok i Łuniniec stali domam dla junaka ź nievierahodnym losam? Čamu małady sałdat źbieh z čaści, i na jakija strašny ŭčynak jon pajšoŭ? Čym usio skončyłasia — i što rabili i kazali milicyja i čynoŭniki?

Padrabiaznaści — u novym siužecie «Našaj Nivy».

Kamientary1

  • Papraŭka
    14.04.2024
    "Davaŭ pra siabie viedać" = davaŭsia ŭ znaki. 

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady3

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Usie naviny →
Usie naviny

YouTube u Rasii mohuć zabłakavać u vieraśni, pišuć ŚMI. U Kramli nazyvajuć heta niapraŭdaj4

U centry Minska hruzavik zachras pad mostam — kiroŭca nie acaniŭ vyšyni hruzu1

Biełhidramiet upieršyniu sioleta abviaściŭ maksimalny čyrvony ŭzrovień niebiaśpieki

Abrańnik Marharyty Laŭčuk raskazaŭ, jak paznajomiŭsia ź joj i daviedaŭsia pra dzicia9

«Niaŭžo my, vierniki Biełarusi, zasłužyli takoje pakarańnie?» Parafija začynienaha Čyrvonaha kaścioła źviarnułasia da Natalli Piatkievič5

KR padpisała miemarandum z ukrainskim fondam, zasnavalnik jakoha prasłaviŭsia frazaj «ukraincy zasłužyli vajnu»30

Bondarava nazvała Dziermanta «patłatym chłopčykam», jaki «prajaviŭ svoj łatentny homaseksualizm»15

Kolki dziaržava atrymała za eks-Mcdonald's

Učora na Biełaruś zalacieŭ rasijski šachied. Što heta było?4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady3

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Hałoŭnaje
Usie naviny →