Hramadstva44

Papa pryznačyŭ u Biełarusi novaha biskupa. U Hrodzienskaj dyjacezii čakajucca pieramieny?

Papa Rymski Francišak pryznačyŭ ksiandza Uładzimira Hulaja biskupam-kaadjutaram Hrodzienskaj dyjacezii. Takoje rašeńnie 5 krasavika 2024 hoda apublikavali ŭ Vatykanie. 48-hadovy śviatar z 2003 hoda słužyć probaščam parafii Uzvyšeńnia Śviatoha Kryža ŭ Lidzie (Fara), a ciapier stanie dapamožnym biskupam najbolš masavaj dyjacezii ŭ krainie, piša Katolik.life.

Novaha biskupa ŭ Biełarusi pryznačyŭ Papa Rymski na niezvyčajnuju pasadu

Pasada biskupa-kaadjutara niezvyčajnaja i redkaja nie tolki dla Biełarusi, ale ŭ cełym u śviecie, adznačaje vydańnie.

Taki ijerarch pryznačajecca, kab dapamahać kiraŭniku dyjacezii (ardynaryju), adnak, u adroźnieńnie ad vikarnaha biskupa, maje prava zamiaščać ardynaryja padčas jaho adsutnaści. Taksama kaadjutar adrazu aŭtamatyčna stanovicca kiraŭnikom dyjacezii ŭ vypadku adstaŭki abo śmierci ardynaryja.

Faktyčna heta aznačaje, što ksiondz Uładzimir Hulaj budzie słužyć u Hrodzienskaj dyjacezii jak dapamožny biskup i adrazu ŭznačalić dyjaceziju paśla sychodu ŭ adstaŭku ciapierašniaha ardynaryja biskupa Alaksandra Kaškieviča, jakomu ŭ vieraśni spoŭnicca 75 hadoŭ.

Isnuje pradpisańnie Śviatoha Pasadu, u jakim biskupam prapanujecca pry dasiahnieńni ŭzrostu ŭ 75 hadoŭ padać prašeńnie ab adstaŭcy, jak heta było z arcybiskupam Tadevušam Kandrusievičam. Kančatkovaje rašeńnie na hety kont prymaje Papa Rymski.

Ksiondz Uładzimir Hulaj dla miascovych viernikaŭ «svoj» — jon naradziŭsia na Hrodzienščynie ŭ Vaŭkavysku. Ciapier śviatara čakaje ŭračystaje biskupskaje paśviačeńnie i ŭstupleńnie na pasadu.

Cikava, što ŭ maładości ksiondz Uładzimir Hulaj byŭ hitarystam i vakalistam — mienavita jon stvaryŭ katalicki muzyčny hurt AVE, ciapierašni kalektyŭ hrodzienskaj sieminaryi.

Kamientary4

 • Cikava
  05.04.2024
  Naviednik lidskaj Fary, z vaŭkami žyć - pa voŭčy vyć?
 • Chuč
  05.04.2024
  Naviednik lidskaj Fary, liznuć ža nada.
 • Biełarus
  05.04.2024
  A što nam z taho? Katalickaja Ce i Bepece zhańbili siabia pierad biełarusami kančatkova

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

Pamior biełaruski saksafanist Vital Jamuciejeŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →