Hramadstva11

U Čyrvonym kaściole abiacali ŭ pieršym kvartale pačać budaŭničyja raboty. Što z hetym ciapier?

U Minskim harvykankamie raniej zajaŭlali, što budaŭničyja raboty ŭ zakrytym chramie pavinny pačacca sioleta ŭ pieršym kvartale. Da jaho kanca zastałosia niekalki dzion, i što z rabotami? Pytańniem zacikaviłasia vydańnie Katolik.life.

Abiacanyja pracy nie pačalisia. Paŭtara hady, jak začynieny Čyrvony kaścioł u Minsku

Prajšło 18 miesiacaŭ z taho času, jak dźviery katalickaha chrama Śviatoha Symona i Śviatoj Aleny (Čyrvonaha kaścioła) u Minsku apiačatanyja. 25 vieraśnia 2022 hoda tut apošni raz celebravali śviatuju Imšu. U nastupnuju noč u chramie adbyŭsia pažar pry dziŭnych abstavinach, paśla jakoha ŭłady abviaścili ab tym, što dalejšaja ekspłuatacyja budynka niebiaśpiečnaja i jon maje patrebu ŭ ramoncie.

26 vieraśnia 2022 hoda kaścioł, jaki naviedvali kala 10 tysiač parafijanaŭ, zakryli dla viernikaŭ.

Z taho času praktyčna nijakija raboty ŭ chramie nie pravodzili, ale abiacali, što jany pačnucca ŭ pieršym kvartale 2024 hoda. Ciapier idzie apošni tydzień pieršaha kvartała, adnak abiacanyja raboty tak i nie pačalisia, udakładnili Katolik.life u parafii. Jak śćviardžajuć vierniki, situacyja nijak nie źmianiłasia ŭ apošni čas:

«Nijakich prykmiet pačatku rabot pakul nie nazirajem, i na hety kont nam ničoha nie paviedamlali. Padčas Vialikaha postu parafijanie malilisia ab tym, kab haradskija ŭłady zachacieli adkryć dla viernikaŭ kaścioł na Vialikdzień».

U kastryčniku 2023 hoda namieśnik staršyni Minskaha harvykankama Arciom Curan, niadaŭna abrany staršynioj Minskaha harsavieta, zajaŭlaŭ:

«Rekanstrukcyja chrama viadziecca pa płanie, raboty nie spynialisia ni na adzin dzień, heta moža paćvierdzić dyrektar KUP «Minskaja spadčyna» [dziaržpradpryjemstva, jakomu aficyjna naležyć budynak chrama]. Padrychtavanaja prajektnaja dakumientacyja, i ŭ pieršym kvartale 2024 hoda pavinny pačacca raboty ŭ budynku. Paśla ich zaviaršeńnia budzie pryniata rašeńnie ab adnaŭleńni dziejnaści kaścioła».

Takuju ž infarmacyju paŭtaryła ŭ listapadzie administracyja Maskoŭskaha rajona Minska:

«Prajekt rekanstrukcyi budynka kaścioła zapuščany ŭ pracu. Pa abjekcie rekanstrukcyi raspracavana prajektna-kaštarysnaja dakumientacyja, jakaja prachodzić usie nieabchodnyja ŭzhadnieńni. Pačatak budaŭničych prac płanujecca ŭ 1 kvartale 2024 hoda».

Paśla hetaha nijakaj novaj infarmacyi aficyjnyja orhany nie publikavali.

Kamientary1

  • Niejki siur
    26.03.2024
    O, rekanstrukcyja z prystasavańniem! Źnieści viežu, spraścić źniešnija formy da prostakutnika ŭ płanie, cehłu zamianić silikatnymi błokami, ustavić šyrokija lusterkavyja šyby z atlivam koleru dziciackaj niečakanaści, atynkavaj i pafarbavać u zialony koler. Unutry abstalavać "Tabakierku i kropku".

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy18

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel1

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask25

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →