Hramadstva

Išli pa dziaŭčynku, a tut «znoŭ dvojnia». Jak baćki z Baranavičaŭ hadujuć dźvie pary dvajniatak 

Siamja Paliny i Maksima Masłavych — unikalnaja: jany vychoŭvajuć dźvie pary dvajniatak. Vydańnie Bar24 pabyvała ŭ ich u haściach i daviedałasia, jak heta — adrazu stać baćkami «ŭ kvadracie» i pačuć pra dvajniat paŭtorna.

Dzieci Paliny i Maksima Masłavych: Jarasłaŭ, Miron, Cimafiej, Vasilisa (źleva naprava)

Starejšym synam Masłavych, Cimafieju i Jarasłavu, u śniežni 2023 hoda spoŭniłasia 7 hadoŭ. Małodšyja dvajniaty, Vasilisa i Miron, adznačyli svajo dvuchhodździe ŭ listapadzie.

«Spačatku byŭ šok. Šok byŭ va ŭsich»

Pieršy raz Palina Masłava stała mamaj, kali joj było kala 20 hadoŭ. Kaledž pa śpiecyjalnaści ekanamist jana zakančvała ŭžo budučy ciažarnaj. Paśla apošniaha ispytu pajechała na UHD i daviedałasia, što ŭ jaje budzie dvojnia.

«Spačatku byŭ šok. Šok byŭ va ŭsich! Muž, maja mama i babula nie mahli zrazumieć: adkul?! U nas u siamji pa žanočaj linii ni ŭ kaho niama dvojni, — sa śmiecham uspaminaje Palina. — Praź niejki čas, kali krychu adyšła ad hetaj naviny, padumała: «Voś i dobra. Adstralajusia za adzin raz».

Naradzilisia chłopčyki — Cimafiej i Jarasłaŭ.

Kali Maksim prychodzić z pracy, dzieci paŭhadziny nie adychodziać ad jaho

Dapamahali ŭsie

Palina nie chavaje: spraŭlacca z dvuma adrazu vielmi składana. A tut jašče pieršyncy, i z mnohimi pytańniami davodziłasia sutykałasia ŭpieršyniu.

«Adzin choča spać, druhi jeści. Chtości zasnuŭ, a druhi nijak nie choča spać. A apranuć adrazu dvaich! I tak pa kruzie. Pakarmić, pamyć, paprać, prybrać — hety kruhavarot nie skančajecca. Składana było i maralna, i fizična», — tłumačyć žančyna.

Dapamahali maładoj mamie ŭsio: i mama Paliny, i babuli, i muž. Kali małym było kala paŭhoda, z sacabarony vydzielili nianiu. Stała lahčej.

Jarasłaŭ lubić muzyku
Cimafiej lubić malavać

Zachacieli dačku, a na UHD kažuć: «U vas znoŭ dvojnia»

Praz try hady, kali chłapčuki pajšli ŭ dziciačy sadok, Palina i Maksim zadumalisia pra dačku.

«Ja vielmi chacieła dziaŭčynku-pryncesu. Navažylisia z mužam na druhuju ciažarnaść. I voś praz čatyry z pałovaj hady znoŭ lažu ja ciažarnaja na UHD, a mnie kažuć: «U vas znoŭ dvojnia». U mianie vočy akruhlilisia. Takoha nie čakaŭ nichto! A ŭ radni šok nie prachodziŭ ceły miesiac! — raskazvaje Palina.

Radaść (abiacali dziaŭčynku, a mahčyma, i dźviuch) pieramahła strachi ab składanaściach. Tym bolš što vopyt hadavać dvojniu ŭžo byŭ. Tamu ŭsiu astatniuju ciažarnaść, pa słovach Paliny, jana maryła pra pryhožyja stroi dla svaich prynces.

U listapadzie 2021 hoda naradzilisia Vasilisa i Miron.

Try vołaty i pryncesa

Ciapier u siamji Masłavych rastuć try vołaty i pryncesa Vasilisa — adzinaja i niepaŭtornaja.

Pieršy vopyt vychavańnia dvajniatak, kaža Palina, nie prajšoŭ darma. I niania źjaviłasia, kali małym było pa 3 miesiacy. Pa słovach mamy dvajniatak, niania dla jaje — heta vialikaja dapamoha. Jość mahčymaść spakojna schadzić u kramu za praduktami, nie śpiašajučysia pryhatavać abied i viačeru. Abo zabrać starejšych sa škoły, kali ŭ muža nie atrymlivajecca.

Jarasłaŭ (na fota) i Cimafiej chodziać u pieršy kłas

Choć Maksim, jak adznačaje Palina, uzor ciarplivaści i ciahavitaści. Zaŭsiody dapamahaje ź dziećmi i vydatna spraŭlajecca ź ich kapryzami.

«Treba pamianiać padhuźniki — biez prablem. Treba pakarmić — kali łaska. Treba pasiadzieć ź dziećmi — zaŭsiody dapamoža, kali nie na pracy. Dzieci vielmi lubiać hulać ź im. Maksim umieje i lubić heta rabić. U jaho heta atrymlivajecca viesieła i šumna. Tamu, kali Maksim prychodzić z pracy, dzieci paŭhadziny nie adychodziać ad jaho», — raskazvaje mama dvajniatak.

«Mama pradała kvateru, a my kupili dom»

Siamja Masłavych, kali naradziłasia pieršaja dvojnia, spačatku žyła ŭ dvuchpakajovaj kvatery ŭ baranavickim mikrarajonie «Baroŭki», jakuju kupiła ŭ kredyt. Kala dvuch hadoŭ tamu maładyja baćki ź dziećmi pierajechali ŭ pryvatny dom.

«Kali naradzilisia druhija małyja, nam pieraličyli kvadratnyja mietry i z ulikam dvuchpakajoŭki, jakaja jašče ŭ kredycie, vydzielili subsidyju jak šmatdzietnaj siamji na adsutnyja mietry, — raskazvaje Palina. — Maryli pra svoj dom. Ale hrošaj na kuplu bolšaha žylla, navat z ulikam subsidyi, nie chapała. Maja mama pradała svaju kvateru, pierajechała ŭ našu, a my kupili dom. Ciapier, kali ŭ nas čaćviora dziaciej, svoj dom — prosta vyratavańnie».

Asnoŭnyja vydatki — kamunałka, kredyty i pradukty

Pa słovach žančyny, ahulny biudžet ich siamji składaje kala 2 800 rubloŭ. Heta z ulikam dziciačaj dapamohi. Bolšaja častka hrošaj idzie na kamunałku, kredyty-rasterminoŭki za kvateru, bytavuju techniku i novyja dźviery, a taksama na pradukty charčavańnia.

«U pieršyja miesiacy paśla naradžeńnia dziaciej vielmi šmat hrošaj idzie na pampiersy. Na miesiac ad 3 da 5 pačkaŭ. Kali małych adrazu dvoje, raschod dvajny. Da taho ž dzieci intensiŭna rastuć, kožny siezon treba kuplać vopratku, abutak, — pieraličvaje Palina. — Novuju cacku taksama chočacca kupić. Kupiš starejšym, małodšyja pačynajuć zabirać u ich. Tamu cacki, kali kuplajem, to adrazu čatyry».

Byvajuć i inšyja, mienš radasnyja vydatki. Leki, naprykład. Chvareć abychodzicca doraha. A ŭ vialikaj siamji, kali zachvareła adno dzicia, pačynajuć chvareć usie dzieci.

Na siabie jość čas, kali dzieci śpiać

Kožny dzień Paliny adnolkavy voś užo 7 hadoŭ. Hatavańnie, myćcio, prybirańnie — heta asnoŭnaje, što robicca štodnia i pa niekalki razoŭ na dzień. Na siabie čas, jak pryznajecca žančyna, zastajecca tolki ŭviečary, kali ŭsie dzieci śpiać.

«Uviečary ja mahu rassłabicca, pryniać vannu abo pahladzieć niejki film. Dniom na siabie niama času. A časam tak chočacca prosta palažać, pahladzieć sieryjał. Kab nichto nie piščaŭ, nie prasiŭ jeści ci jašče niešta», — z uśmieškaj raskazvaje Palina.

«Nie ŭjaŭlajem, jak možna žyć pa-inšamu»

Asablivych płanaŭ na budučyniu Palina pakul nie buduje. Čakaje, kali małodšyja pojduć u dziciačy sadok, a zatym źbirajecca «trochi pieravieści duch» i pajści na «addalenku». Jana razumieje, što z čatyrma dziećmi joj budzie składana ŭładkavacca na pracu z žorstkim hrafikam. Tamu ŭ płanach asvoić addalenuju prafiesiju.

«Tak, być baćkami dźviuch par dvajniatak składana. Ale heta časovyja składanaści, pakul dzieci maleńkija. My razumiejem, što heta vialikaja adkaznaść, u čymści davodzicca siabie abmiažoŭvać. Ale my ni razu nie paškadavali, što los tak rasparadziŭsia. Hladziš, jak jany rastuć, raźvivajucca, jak starejšyja z kłopatam staviacca da małodšych, i razumieješ, što vialikaja siamja — heta cudoŭna! Być baćkami dvuch dvajniatak — heta padvojnaja radaść. I my nie ŭjaŭlajem, jak možna žyć pa-inšamu, biez hetaha mini dziciačaha sadka».

Kamientary

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202520

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →