Śviet

Pamior były kiraŭnik urada SSSR Mikałaj Ryžkoŭ

Były staršynia Savieta ministraŭ SSSR Mikałaj Ryžkoŭ pamior va ŭzroście 94 hadoŭ.

Mikałaj Ryžkoŭ. Fota: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Ryžkoŭ naradziŭsia ŭ 1929 hodzie ŭ Danieckaj vobłaści. 

Jon znachodziŭsia na pasadzie staršyni Savieta ministraŭ SSSR z pačatku pierabudovy — u 1985-1991 hadach. Kali Michaił Harbačoŭ prystupiŭ da reformaŭ, Ryžkoŭ padtrymaŭ jaho kurs, bačačy svajo zadańnie ŭ stvareńni «rynkavaha sacyjalizmu», da jakoha vynikała ruchacca «evalucyjnym šlacham».

U 1995-2003 hadach Ryžkoŭ byŭ deputatam Dziarždumy RF, zatym na praciahu 20 hadoŭ — sienataram u Saviecie Fiederacyi. 

Padtrymaŭ uvod vojskaŭ RF u Krym u 2014 hodzie, a taksama anieksiju Danieckaj, Łuhanskaj, Chiersonskaj i Zaparožskaj abłaściej Ukrainy ŭ 2022 hodzie. Znachodziŭsia pad sankcyjami Jeŭraźviaza, ZŠA, Ukrainy, Vialikabrytanii, Kanady, Šviejcaryi, Aŭstralii i Novaj Ziełandyi.

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki28

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

Słavakija i Vienhryja spyniajuć pampavać naftu praz trubapravod «Družba». Heta važna i dla Biełarusi

USU nanieśli ŭdar pa vajskovym aeradromie ŭ Rastoŭskaj vobłaści1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być9

U ZŠA vyzvalili žančynu, jakaja adsiadzieła 43 hady ni za što2

Paśla ŭrahanu biełarusy padali bolš za 10 tysiač zajavak u Biełdziaržstrach1

Pad Minskam busieł kupaŭsia ŭ voziery razam ź ludźmi VIDEA5

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki28

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →