Toman Kamienda Tomaš Komienda Tomasz Komenda

Tomaš Kamienda padčas pierahladu svajoj spravy. Fota: i.wpimg.pl

Jak piša Onet.pl, padziei razhortvalisia ŭ kancy 1996 hoda. 31 śniežnia 15-hadovaja Małhažata Kviatkoŭskaja razam ź siabroŭkaj pajechała na dyskateku ŭ kłub Alcatraz u susiedniuju viosku. Dziaŭčyna vučyłasia va Urocłavie i prachodziła stažyroŭku va ŭniviermahu. Jak paźniej raspaviadali baćki, da jaje niekalki razoŭ zachodziŭ 18-hadovy chłopiec, ale dačka nie paznajomiła ź im.

Kali Małhažata nie viarnułasia z dyskateki, baćki pajechali jaje šukać i praź niekalki hadzin znajšli miortvaj. Na joj byli tolki škarpetki z čyrvonaj pałasoju, a vakoł šmat kryvi. Jak pakazała ŭskryćcio, Małhažata pamierła ad pieraachałodžvańnia paśla taho, jak złačyncy jaje žorstka zhvałcili i źbili. Potym ludzi raspaviali, što čuli, jak dziaŭčyna klikała na dapamohu.

Jak Tomaš Kamienda staŭ złačyncam

Prykładna praz hod śledstva była spyniena. Niahledziačy na toje, što byli znojdzieny ślady DNK, palicyja nie zdoleła znajści vinavatych. Ale praz dva hady sprava nabyła novy kirunak.

Pa telebačańni ŭ prahramie pra złačynstvy pakazali vyjavy niekalkich mužčyn, ź jakimi Małhažata pavinna była pravieści navahodniuju noč.

Pieradaču pabačyła Darota P., jakaja ŭ hety čas adznačała dzień narodzin. Siarod zaprošanych była jaje siabroŭka z mužam. Jak paźniej vyśvietliłasia, toj muž słužyŭ u Centralnym biuro rasśledavańniaŭ. Kampanija hladzieła televizar. Ubačyŭšy vyjavy, Darota P. skazała, što viedaje adnaho z pakazanych mužčyn. Pa jaje słovach, heta byŭ unuk jaje susiedki. Paźniej śledčy pryjechaŭ da Daroty P. sa svaim kalehaj i paprasiŭ jaje paŭtaryć pakazańni.

Słovy Daroty P. stali nahodaj dla paśpiachovaha zakryćcia spravy, jakaja ciahnułasia ŭžo dastatkova doŭha. U chutkim časie Tomaš Kamienda byŭ aryštavany. Tady jamu było 23 hady. Niahledziačy na toje, što bolš za dziasiatak čałaviek u adzin hołas śćviardžali, što tuju noč chłopiec pravioŭ doma z rodnymi, pakazańni susiedki pieravažyli. Žančyna raspaviała, što Tomaš pachodzić ź nieščaślivaj siamji, dzie bojki zjaŭlajucca zvyčajnaj zjavaj.

Dziŭnym čynam u palicejskich staŭ składvacca pazł. Ekśpierty pakazali, što vałasy z bałakłavy, što znajšli na miescy złačynstva, mahli naležać Tomašu, taksama jak i śled ad zuboŭ na ciele achviary. Dva palicejskija sabaki niezaležna adzin ad adnaho pakazali, što pach ad bałakłavy złačyncy naležyć Tomašu Kamiendzie.

Takim čynam chłopiec staŭ adzinym abvinavačvanym pa spravie. Choć na sudzie jon usio admaŭlaŭ i nie pryznaŭ siabie vinavatym, sud pryhavaryŭ Tomaša da 15 hadoŭ pazbaŭleńnia voli. Praź niekatory čas apielacyjny sud pavialičyŭ termin da 25 hadoŭ.

Jak paźniej raspaviadaŭ sam Kamienda, padčas znachodžańnia ŭ turmie jaho źbivali, zapužvali i prynižali sukamierniki, šantažavali supracoŭniki palicyi. Chłopiec trojčy sprabavaŭ zabić siabie. Sproby abskardzić prysud byli biespaśpiachovymi.

Viartańnie spraviadlivaści

U 2016 hodzie prakuratura viarnułasia da spravy ab zabojstvie Małhažyty Kviatkoŭskaj. U 2017 vyśvietliłasia, što inšy čałaviek, Ireneuš M., jaki byŭ niekalki razoŭ asudžany za zhvałtavańni, moža mieć adnosiny da spravy Małhažaty.

Pierapravierka spravy i novyja vyniki ekśpiertyz dakazali nievinavataść Kamiendy. 16 maja 2018 hoda Viarchoŭny sud Polščy pryznaŭ Tomaša nievinavatym pa ŭsich punktach abvinavačańnia.

Čytajcie taksama: Pamior Michaił Hładki, prysudžany da 8 hadoŭ za zabojstva, jakoje nie ździajśniaŭ

Padčas pierahladu spravy susiedka Darota P. źmianiła svaje pakazańni. Jana prajšła praz palihraf. Žančyna raspaviała, što sam Tomaš nie moh być zabojcam. Heta mahło być tolki ŭ kampanii jaho ajčyma i brata, ad jakich jon mocna zaležaŭ. A kali jany nie vinavatyja, to i chłopiec taksama.

Pa słovach Daroty P., dać iłžyvyja pakazańni jaje prymusiŭ palicejski, što rasśledavaŭ spravu.

U 2018 hodzie jana akazałasia siarod šaści čałaviek, jakich padazravali va ŭdziele ŭ vystaŭleńni niepravamiernaha pryhavoru mužčynie. Siarod ich byŭ i palicejski, jaki, jak miarkujecca, užyŭ siłu da chłopca, kab prymusić taho pryznacca ŭ napadzieńni i zabojstvie niapoŭnahadovaj.

Ale susiedku tak i nie asudzili. Niezadoŭha da suda jaje špitalizavali ŭ adnu z balnic Urocłava, dzie jana ŭ chutkim časie pamierła. Ekśpierty vyśvietlili, što śmierć była naturalnaj.

U krasaviku 2019 hoda Tomaš Kamienda padaŭ isk na kampiensacyju. U lutym 2021 hoda jamu było vypłačana 12,8 miljona złotych (kala 3 miljonaŭ jeŭra).

1 śniežnia 2021 hoda apielacyjny sud Urocłava pryhavaryŭ Ireneuša M. da 25 hadoŭ, a Norbierta B. — da 15 hadoŭ źniavoleńnia. Mienavita jany byli vinavatyja ŭ trahiedyi, što adbyłasia ŭ navahodniuju noč 1997 hoda.

21 lutaha hetaha hoda ŭ polskich ŚMI zjaviłasia infarmacyja ab tym, što Tomaš Kamienda pamior. Pryčynaj staŭ rak.

Čytajcie jašče:

U Ščučynie raskryli zabojstva 24-hadovaj daŭniny

Stała viadoma, jakich złačynstvaŭ u Biełarusi ŭ 2023 było najbolej

U Mahilovie raskryli rezanansnaje zabojstva 11-hadovaj dziaŭčynki, što adbyłosia 25 hadoŭ tamu

Клас
12
Панылы сорам
10
Ха-ха
1
Ого
9
Сумна
157
Абуральна
34

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?