Hramadstva11

Ci mohuć u biełarusaŭ, jakija ŭdzielničali ŭ pratestach, uźniknuć prablemy, jak u «Bi-2»? Tłumačyć advakat

Šosty dzień u topie navin historyja hurta «Bi-2», jaki zatrymali ŭ Tajłandzie. Biełarusy taksama nie suprać źlatać u hetuju krainu na adpačynak. Siarod ich jość i tyja, da kaho ŭ łukašenkaŭskich siłavikoŭ jość pytańni praź ich pazicyju ŭ 2020-m. Ci mohuć hetyja ludzi apynucca ŭ situacyi, jakaja zdaryłasia z «Bi-2»? Pra heta ŭ advakata i kiraŭnika jurydyčnaj firmy Legal status Alesia Michaleviča zapytałasia «Lusterka».

Tajłand. Fota: Sumeth Anusornkamala / vecteezy.com

«Pačnu z taho, što takija krainy, jak Tajłand, zvyčajna nieachvotna robiać ekstradycyju, bo ekstradycyja — heta niepasrednaja vydača ŭ krainu, jakaja zapytvaje čałavieka, — adznačaje Aleś Michalevič. — Tut uźnikaje šmat pytańniaŭ adnosna taho, chto budzie apłačvać kanvoj dla jaho, jak jaho kanvajavać. Dy i zapytu na čałavieka, u našym vypadku z boku Biełarusi, moža nie być.

Našmat lahčej usio aformić praz departacyju. Pasadzić čałavieka na samalot, addaŭšy jaho dakumienty kamandziru ekipaža ci kiraŭniku bortpravadnikoŭ».

Surazmoŭca tłumačyć, što ŭ ideale departacyja robicca ŭ krainu hramadzianstva albo ŭ krainu, najbolš blizkuju da krainy hramadzianstva. U vypadku Biełarusi heta ź vialikaj dolaj vierahodnaści budzie Rasija.

«Jana dakładna prymie takoha pasažyra, a značyć, dla Tajłanda pytańnie vyrašycca, — praciahvaje advakat. — A dalej ujavim, što ŭ vas kryminalnaja sprava pa «palityčnym» artykule. U bazu Interpała vy nie patrapili, ale ŭ rasijskaj bazie vy jość (u siłavikoŭ ź Biełarusi i Rasii jana sumiesnaja. — Zaŭv. red.). I Rasija vas ekstraduje ŭ Biełaruś».

U toj ža čas, pa słovach Alesia Michaleviča, kali biełarusa niama ŭ bazie Interpała i da jaho za čas znachodžańnia ŭ Tajłandzie nie ŭźniknie nijakich pytańniaŭ u palicyi abo inšych struktur, to pieražyvać nie varta. Navat kali na im «visić» palityčnaja «kryminałka». U tajskich siłavikoŭ niama ahulnaj bazy z kalehami ź Biełarusi.

«Pry hetym moža ŭźniknuć situacyja, kali ŭ tajcaŭ da biełarusa źjaŭlajucca ŭnutranyja pytańni, — tłumačyć surazmoŭca. — Vykažam zdahadku, što na ŭjeździe ŭ krainu ŭ čałavieka akazaŭsia padazrony dla miascovych pamiežnikaŭ ścizoryk, bałončyk abo parašok.

Z-za hetaha turysta mohuć nie puścić. U takim vypadku jaho departujuć tym ža rejsam, adkul jon prylacieŭ. Dapuścim, u Varšavu, kali jon prybyŭ z Polščy.

U toj ža čas, kali prablemy z zakonam uźnikajuć u biełarusa, jaki ŭžo niejki čas znachodzicca ŭ Tajłandzie, jaho departujuć albo ŭ krainu hramadzianstva, albo ŭ krainu, najbolš blizkuju da krainy hramadzianstva».

Aleś Michalevič havoryć, što Tajłand adnosiać da niepravavych krain, tamu prablemy z zakonam tut mohuć uźniknuć, zdavałasia b, na pustym miescy. Časam dastatkova taho, što vy vyklikali padazreńnie. Naprykład, byli ŭ bary, kali tam pačałasia bojka, ci, žartuje surazmoŭca, nie tak na kahości pahladzieli.

«Pry hetym kali ŭ čałavieka pašparty dźviuch krain, naprykład Biełarusi i Izraila, to ź vialikaj vierahodnaściu turysta departujuć u tuju krainu, pa dakumiencie jakoj jon zajechaŭ u Tajłand», — reziumuje surazmoŭca. 

@nashaniva Muzykanty z «Bi-2» na voli. Što jany raskazvajuć #biełaruś #navinybiełarusi #biełaruśsiejčas #biełaruskiciktok #našaniva #biełorusy #novostibiełarusi #biełaruśnovosti #bi2łučšije #bobrujsk ♬ Molitva (Iz k/f "Molitva") - Bi-2

Kamientary1

  • Donald
    31.01.2024
    U Tajłandzie chłopiec moža stać dziaŭčynaj  i tady nichto nie paznaje 

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj8

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj

Usie naviny →
Usie naviny

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

U Hrodnie možna nabyć siadzibu apošniaha karala Rečy Paspalitaj

U Biełarusi z-za ŭrahanu zahinuli siem čałaviek

U Minsku pastaviać pomnik kačcy, jakaja vyhadavała ptušaniat na kłumbie ŭ centry horada4

Biełaruska vyraściła hihancki ahurok, jaki važyć dva kiłahramy FOTAFAKT1

U Ivanaŭskim rajonie ratavalniki dastali źmiaju z kanapy1

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku62

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj8

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj

Hałoŭnaje
Usie naviny →