Hramadstva

U Homieli zatrymali byłoha palitviaźnia Alaksieja Ramanava

Jak stała viadoma «Svabodzie», kala 6-7 ranicy da Alaksieja Ramanava pryjšli supracoŭniki siłavych strukturaŭ i praviali pieratrus. Zatym Alaksieja zabrali na dopyt u KDB. Pavodle vydańnia, havorka išła pra ŭdzieł byłoha palitviaźnia ŭ «ekstremisckim farmavańni».

Alaksiej Ramanaŭ — žychar Homiela, invalid treciaj hrupy z ankałahičnym zachvorvańniem.

Paśla padziej 2020 hodu jon adbyŭ termin — hod źniavoleńnia, za «abrazu Łukašenki». Paśla vyzvaleńnia zastaŭsia žyć u Homieli. 

«Svaboda» piša, što heta nie adzinaje zatrymańnie ŭ horadzie. Pryjšli taksama da niekatorych svajakoŭ palitviaźniaŭ, jakija adbyvajuć pakarańnie.

@nashaniva Da dziasiatkaŭ rodnych palitiaźniaŭ va ŭsioj Biełarusi siońnia pryjšli kamitetčyki #biełarusy #biełaruś #minsk #našaniva #biełaruśsiejčas #navinybiełarusi #novostibiełarusi #milicijabiełarusi #briest ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo

Kamientary

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku1

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Aryna Sabalenka: Plačo zažyło. Na hetym tydni ja pačynaju hulać1

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku1

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →